Extranet

Kategorie: Internet

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje extranetu, vysvětluje jeho podstatu a pro snazší pochopení přináší i jeho grafické znázornění. Popisuje jeho principy, systémové požadavky a zabezpečení počítačové sítě. Zabývá se jeho výhodami a nevýhodami a to jak z pohledu provozovatele, tak klienta. V závěru autor uvádí několik příkladů praktického využití extranetové sítě.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Internet
1.2
Intranet
1.3
Extranet
1.3.1
Znázornění Extranetu
2.
Princip připojení k extranetu a jeho fungování
3.
Systémové požadavky
3.1
Server
3.2
Síť
3.3
Klient
4.
Zabezpečení počítačové sítě
5.
Výhody a nevýhody Extranetu
5.1
Výhody
5.1.1
Výhody pro provozovatele
5.1.2
Výhody pro klienta
5.2
Nevýhody
6.
Závěr
7.
Zdroje

Úryvek

"4. Zabezpečení počítačové sítě

Bezpečnost – má prvořadý význam u jakékoliv webové aplikace, vždy hrozí riziko ztráty či zničení dat, nebezpečí číhá i v podobě krádeže informací nepovolanou osobou nebo v nabourání webového serveru skrze aplikaci. K zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení slouží Firewall. Zjednodušeně se dá říct, že slouží jako kontrolní bod, který definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, které od sebe odděluje. Tato pravidla historicky vždy zahrnovala identifikaci zdroje a cíle dat (zdrojovou a cílovou IP adresu) a zdrojový a cílový port, což je však pro dnešní firewally už poměrně nedostatečné – modernější firewally se opírají přinejmenším o informace o stavu spojení, znalost kontrolovaných protokolů a případně další prvky.
Ochrana dat a zvýšení bezpečnosti provozu. Je velmi nebezpečné, jestliže získá přístup na některý z našich počítačů nepovolená nebo nepoučená osoba, která může i v dobrém úmyslu napáchat značné škody na datech nebo instalovaném programovém vybavení.Takovým událostem se dá zabránit několika způsoby od fyzického uzamčení počítačů až po nákup speciálního softwarového vybavení pro každý z počítačů.Většina lokálních sítí nám umožní zajistit bezpečnost sítě hned na třech úrovních:
- první úroveň je zajištěna vyžadováním hesla při přihlašování uživatele k síti. U každého uživatele můžeme rovněž určit, ve kterých dnech v týdnu a ve kterých hodinách či u kterého počítače je oprávněn v síti pracovat.
- druhá úroveň je zajištěna tzv. seznamem přístupových práv. Mezi přístupová práva patří např. právo otevírat soubory ke čtení nebo k editaci, vytvářet nové či mazat již existující soubory apod. Takto lze nastavit práva jednotlivých uživatelů.
- třetí úroveň je tvořena atributy souborů a adresářů, které omezují uživateli přístup k jednotlivým částem systému. Atributy umožňují zakázat kopírování, prohlížení, mazání, atd.


5. Výhody a nevýhody Extranetu

5.1. Výhody
5.1.1. Výhody pro provozovatele
- uživatelé se do tohoto systému hlásí pomocí přihlašovacích kódů, hesel, elektronických či mobilních klíčů. Výhodou tohoto přístupu je jednak selekce funkcí a dat, které se danému uživateli zpřístupní a jednak detailní záznam o činnosti každého uživatele v systému od jeho přihlášení, až po odchod. Správce sítě (administrátor), který se stará především o správu a bezpečnost sítě, může získat veškeré informace o dění v síti. Mezi sledované činnosti patří i úspěšné či neúspěšné přihlášení do sítě, manipulace se soubory, pokusy o přístup do adresářů, apod. Sledovat lze i délku připojení, počet vytisknutých znaků. To je užitečné při účtování služeb na komerčních sítích.
- efektivnější komunikace v rámci firmy (externí zaměstnanci) a také s dodavateli i klienty
- účinnější sdílení a předávání znalostí, zkušeností a vědomostí, aktualizace programového vybavení a softwaru se provádí pouze na serveru a je okamžitě k dispozici pro všechny uživatele
- lepší organizace práce, úspora lidských zdrojů a menší byrokracie (úplné či částečné odbourání call-centra), zálohování dat a jejich zabezpečení se provádí na jediném místě"

Poznámka

Vysoká škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava.
Práce obsahuje několik obrázků. Rozsah čistého textu je cca 4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20388
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse