Referáty internet

Název Goodness Staženo

Historie e-mailu

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Internet

649x

Možnosti rozvoje Internetu a jeho problémy

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet

526x

Obchodování přes internet

Hlavním tématem práce je obchodování přes Internet. Úvodní část se věnuje historii a základním službám Internetu. Další část je již konkrétně zaměřena... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Internet

488x

Internetbanking

Práce je zaměřená na odvětví elektronického bankovnictví, a to internetbanking. Je zde popsáno co to internetbanking je, jaké jsou jeho specifika, výh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky, Internet

185x

Elektronický podpis: pojem, zákonná úprava v České Republice a implementace elektronického podpisu v praxi - semetrální práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet, Právo

137x

Technický vývoj komunikace na dálku: datové sítě

Seminární práce pojednává o možnosti telefonování po datových sítích. Objasňuje princip přenosu hlasu v digitální podobě, doprovodné problematické jev... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Komunikace, Internet, Technické - ostatní


115x

Elektronický obchod

Hlavním tématem práce je virtuální obchod. Zabývá se jeho postavením na trhu, dále pak schématy obchodních transakcí. Vedle toho se věnuje také způsob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Internet

99x

Druhy připojení k internetu

Práce seznamuje se jednotlivými druhy pevného a mobilního připojení k internetu. Je doprovázena schématy způsobů připojení.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet


82x

Přístup na internet

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet

75x

Komerce na internetu a analýza Shop.cz

Práce pojednává o Internetu a možnostech jeho komerčního využití. Prostřednictvím grafů, velmi pečlivě, porovnává ostatní masmédia s Internetem. Uvádí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet

66x
1  2  3  4  5  6  »