Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Extremistické rysy anarchismu

Extremistické rysy anarchismu

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem práce je posoudit, do jaké míry může být anarchistické hnutí charakterizováno jako extremistické. První část je určena obecným znakům anarchismu a popisu jeho základních proudů. Pozornost je poté věnována anarchistickému pojetí emancipace a jeho odrazu v myšlenkách Michaila Bakunina. Emancipační idejí anarchistů se zabývá i následující část, tentokrát v podobě potíží její realizace a související otázky využití teroru. Závěr konstatuje, že anarchismus nelze ztotožnit s politickým extremismem, ačkoli se v něm projevuje řada rysů krajní levice.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika anarchismu
2.1.
Vymezení
2.2.
Historie
2.3.
Tři základní rysy
2.4.
Odmítavý vztah k církvi
2.5.
Proudy v rámci anarchismu
2.5.1.
Anarchistický individualismus a kolektivismus
2.5.2.
Mutualismus
2.5.3.
Anarchokomunismus
2.6.
Vztahy s marxisty
3.
Anarchistické pojetí emancipace
3.1.
Obraz emancipovaného subjektu
3.2.
Michail Bakunin
3.3.
Problém realizace emancipační ideje
3.4.
Otázka teroru
3.4.1.
Pozice Jiřího Mahena a S. K. Neumanna
4.
Závěr
4.1.
Extremistické rysy v některých proudech anarchismu
4.2.
Rysy extrémní levice v anarchismu

Úryvek

"Charakteristika anarchismu
Anarchismus bývá charakterizován jako doktrína, která tvrdí, že společnost může a měla by být organizována bez donucovací autority státu. (Blackwellova encyklopedie politického myšlení, CDK, Brno 1995)
První, kdo dal tomuto slovu význam pozitivního souboru politických idejí, byl P. J. Proudhon ve své knize " Co je majetek?". První výklad anarchistických principů však podal již William Goldwin v práci "Otázky politické spravedlnosti" v roce 1793. Zpočátku byli anarchisté součástí socialistického hnutí. Spolu s Marxem založili v roce 1864 Mezinárodní dělnické sdružení - První internacionálu. Ta v roce 1871 zanikla pro rostoucí rozpory mezi anarchisty a marxisty. Přestože anarchisté usilovali o podporu rolnictva v Rusku a v jižní Evropě, dařilo se jim více mezi dělnictvem. Bylo to zásluhou působení revolučního tradeunionismu. Anarchistickému hnutí se nikdy nepodařilo uchopit moc ačkoliv v průběhu občanské války ve Španělsku k tomu mělo blízko.
Anarchismus má tři základni charakteristické rysy:
1. Anarchisté usilují o svržení státu a všech forem politické autority.
2. Odmítají konvenční způsoby vyvíjení politického tlaku zakládáním politických stran, kandidováním ve volbách a usilováním o veřejné funkce.
3. Anarchismus není jednotným a soudržným souborem politických idejí. Anarchisté vycházejí z různých filosofických hledisek a neshodují se v otázce charakteru anarchistické společnosti. (Heywood Andrew Politické ideologie V. P. Praha 1994 , str.184)
V rámci různých proudů v anarchistickém hnutí existují jak prosocialistické, tak proliberální tendence. Základním principem anarchismu je negace principu autority, obzvláště donucovací autority. Anarchisté vycházejí z optimistické představy o lidské přirozenosti, která je v přírodním stavu dobrá a je zkažena teprve působením státní moci. Anarchisté neuznávají argumentaci o užitečnosti státu ani liberální koncepci společenské smlouvy.

Odmítavý vztah mají anarchisté také k církvi. Idea Boha reprezentuje představu vyšší bytosti, která má k dispozici konečnou a nezpochybnitelnou autoritu. Anarchisté musí odmítnout křesťanství, protože jen tak je možné na lidské bytosti pohlížet jako na svobodné a nezávislé. Anarchisté ale často mají sklon k mysticismu, což se projevuje vírou v neomezené možnosti seberozvíjení člověka.
V rámci anarchismu existuje několik významných proudů.
V USA se výrazně prosadila tradice anarchistického individualismu. Navazuje na dílo Josiaha Warena a Benjamina Tuckera. Na ně v současnosti navazuje libertariánské hnutí, jehož součástí je koncepce anarchokapitalismu.
Kolektivistický anarchismus vychází z vlivu Bakunina. Sociální solidarita je podle Bakunina prvním lidským zákonem a druhým je svoboda. Lidské bytosti pojímá kolektivismus jako bytosti schopné sociální solidarity. Její biologické kořeny se ve své knize " Vzájemná pomoc" pokusil ukázat Petr Kropotkin.
Méně radikální formu víry v sociální solidaritu představoval mutualismus. Jeho přední teoretik P. J. Proudhon přišel ve své knize " Co je vlastnictví?" s výrokem "vlastnictví je krádež" a odsoudil celý systém ekonomického vykořisťování založeného na akumulaci kapitálu.
Na rozdíl od Marxe však neodsuzoval všechny formy soukromého vlastnictví. Hledal pouze rovnoprávný systém vlastnických vztahů. Podstatou jeho ekonomického systému by bylo bezziskové bankovnictví, které by zabránilo akumulaci kapitálu.
Anarchokomunismus představuje radikalnější formu víry v sociální solidaritu. Lidé by podle něj měli žít v komunách. Materiální statky, které komuny vyprodukují, by mely být jejich společným vlastnictvím. Zatímco Proudhon se domníval, že komunismus může vybudovat jen autoritativní stát, Kropotkin, Malatesta a další anarchokomunisté tvrdili, že stát je třeba zrušit.
Navzdory jisté programové blízkosti byly vztahy mezi anarchisty a marxisty velice napjaté. Prvním střetem byl Marxův útok na Proudhona v "Bídě filosofie" Zatímco anarchisté se domnívali, že cesta k socialismu vede přes rozbití státu, marxisté razili koncepci vytvoření dělnického státu tzv. "diktatury proletariátu ". Anarchisté považovali Marxovu myšlenku za "extrémně deterministickou a potlačující ducha vzpoury". Anarchisté dále nesdíleli marxistickou víru v revoluční potenciál pracující třídy. Pod pojmem proletariát mysleli heterogenní masu zahrnující rolnictvo, řemeslnictvo a chudinu."

Poznámka

V práci se objevují drobné pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22492
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse