Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Facebook: změna sociálního prostředí ve vazbě na strategie využívání komunikace s prolínáním sociálních komunit - diplomová práce

Facebook: změna sociálního prostředí ve vazbě na strategie využívání komunikace s prolínáním sociálních komunit - diplomová práce

Kategorie: Internet, Sociologie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce zkoumá posuny uživatelských strategií na Facebooku při změně sociálního prostředí. První část postihuje teoretická východiska práce v podobě poznatků o uživatelských strategiích na Facebooku, sociálním kapitálu a online a offline komunitách. Druhá část provází přípravou, průběhem a vyhodnocením vlastního kvalitativního výzkumu využívání Facebooku mezi studenty programu Erasmus. Výsledky jsou prezentovány s pomocí citací šetřených studentů a materiálu vytvořeného při projekčním cvičení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretické pozadí
2.1.
Facebook
2.1.1.
Definice
2.1.2.
Historie
2.1.3.
Průměrný uživatel
2.1.4.
Uživatelské strategie
2.1.4.1.
Strategie užívání dle Joinsona
2.1.4.2.
Strategie užívání: social searching a social browsing
2.1.4.3.
Strategie užívání: intenzita
2.2.
Sociální kapitál
2.2.1.
O pojmu kapitál ve společenských vědách
2.2.2.
Definice sociálního kapitálu
2.2.2.1.
Pierre Bourdieu
2.2.2.2.
James Coleman
2.2.2.3.
Nan Lin
2.2.2.4.
Putnam
2.2.3.
Úroveň výskytu sociálního kapitálu
2.2.4.
Formy sociálního kapitálu
2.2.5.
Užitý koncept
2.2.6.
Sociální kapitál a internet
2.2.7.
Sociální kapitál a Facebook
2.3.
Online a offline komunity
2.3.1.
Definice offline komunity
2.3.2.
Definice online komunity
2.3.3.
Koexistence online a offline komunit
2.3.4.
Prolínání online a offline komunit
2.3.4.1.
Internet
2.3.4.2.
Facebook
3.
Metodologie výzkumu
3.1.
Vzorek
3.2.
Sběr dat
3.3.
Metoda analýzy – kvalitativní obsahová analýza
3.4.
Užité nástroje
3.4.1.
Kategorizační matice – sociální kapitál
3.4.2.
Kategorizační matice – uživatelské strategie
3.4.2.1.
Strategie užívání Facebooku dle Joinsona
3.4.2.2.
Strategie užívání Facebooku: social searching a social browsing
3.4.2.3.
Strategie užívání Facebooku: intenzita
3.4.3.
Projekční cvičení
3.4.3.1.
Změna intenzity užívání
3.4.3.2.
Změna složení činností
3.5.
Proces analýzy
3.6.
Obecný model postupu
4.
Analýza
4.1.
Výzkumná otázka 1: Změna strategií užívání Facebooku
4.1.1.
Výstupy projekčního cvičení
4.1.2.
Výstupy obsahové analýzy
4.1.3.
Shrnutí – změna strategií obecně
4.2.
Výzkumná otázka 2: Povaha změny strategií užívání Facebooku
4.2.1.
Strategie užívání: intenzita
4.2.1.1.
Výstupy z dotazníku
4.2.1.2.
Výstupy obsahové analýzy
4.2.2.
Strategie užívání dle Joinsona
4.2.2.1.
Výstupy obsahové analýzy
4.2.2.2.
Výstupy projekční úlohy
4.2.3.
Strategie užívání: social searching a social browsing
4.2.4.
Shrnutí – změna jednotlivých strategií
4.3.
Výzkumná otázka 3: Prolínání online a offline komunit
4.4.
Výzkumná otázka 3b: Akumulace sociálního kapitálu
4.4.1.
Shrnutí – důsledky na akumulaci sociálního kapitálu
5.
Závěr
6.
Přílohy

Úryvek

"2.1.1 Definice
Facebook se s postupem času stává notoricky známým pojmem. Široká veřejnost užívá tento pojem či označení webové aplikace v různých kontextech. Abychom se Facebookem mohli zabývat blíže je třeba definovat co Facebook je, co představuje a v nespolední řadě také k čemu slouží.
Definice Facebooku dle jeho provozovatelů zní: „Facebook je sociální nástroj, který pomáhá lidem komunikovat se svými přáteli, rodinou a spolupracovníky více efektivně. Technologie (vytvořené pro Facebook) usnadňují sdílení informací pomocí vytvoření [virtuální] sociální sítě – digitálního mapování reálných sociálních vazeb.“ (Facbook 2010/a). Tato definice do značné míry vystihuje podstatu Faceboooku jako předmětu této práce. Pro hlubší vhled a zároveň širší kontextové ukotvení je nutné nazírat na Facebook jako na jednu ze webových stránek sociálních sítí (dále jen SNSs) .
SNSs definoval Boyd (2007, 1) jako „…webové služby, které umožňují jedincům:
.
1. Vytvořit veřejný nebo semi-veřejný profil v rámci určitého ohraničeného systému.
2. Vytvořit a spravovat seznam dalších uživatelů, se kterými sdílí „kontakt“.
3. Prohlížet a propojovat kontakty v rámci seznamů svých kontaktů a dalších jedinců v systému.

Povaha a nomenklatura kontaktu se poté v rámci jednotlivých systémů může lišit.“. Jak dále Boyd poznamenává, měli bychom rozlišit SNSs od tzv. „networking“, tedy činnosti, která představuje iniciaci vztahu (často) mezi navzájem neznámými osobami. Networking je v rámci SNSs běžným jevem, ale není s nimi výlučně spjatý. Můžeme jej pozorovat v mnoha případech CMC.
Naopak rys typický pro SNSs je artikulace a zviditelnění (myšleno opravdu jako umožnění vidět) sociálních sítí jedinců participujících v daném systému. Toto vede jak již k zmíněnému networkingu, tak hlavně ke vzniku komunikace v rámci tzv. latentních sociálních vazeb (Boyd 2007, 2), tedy vazeb, které „…jsou technicky možné, ale nejsou sociálně aktivovány.“(Haythornthwaite 2005, 137). Pro ilustraci jde o jedince, kteří mají společné známé, ale osobně se sami neznají. SNSs poté napomáhají aby se z takto strukturovaných vazeb staly weak ties, tedy slabé, ale přímé vazby mezi jedinci.
Společným základem všech SNSs je profil uživatele napojený na profily jiných uživatelů, přátel. Takto je v reálu strukturována sociální síť v rámci SNS. Základní profil je tvořen vyjádřením se jedince na několik klíčových otázek, jež jej mají charakterizovat. Jako další nástroje individualizace profilu slouží možnost vložení fotografie a dalších multimediálních obsahů. Facebook jako takový dále umožňuje přidávání jednotlivých uživatelských modulů, aplikací, atd.. Členové určité SNSs jsou podněcováni k vyhledávání známých a kamarádů a jejich začlenění do seznamů kontaktů. U Facebooku vyžaduje proces začlenění jedince na něčí seznam oboustranné potvrzení . (Boyd 2007, 2)
Je nutné také zmínit, že SNSs poskytují uživatelům různé komunikační kanály. Zahrnuty jsou jak nástroje synchronní a asynchronní komunikace tak i nástroje komunikace 1:1, 1:n, n:1 a n:n. U Facebooku může být příkladem 1:1 synchronní komunikace „chat“, příkladem 1:1 asynchronní komunikace možnost posílat „zprávy“. Co se týče 1:n komunikace zástupcem je psaní na „zeď“ či „komentování“ multimediálního obsahu. Konečně n:1 a n:n komunikaci představují „zprávy“ či „aktuality“ posílané „skupinami“ jednotlivcům či dalším „skupinám“."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, grafy a schémata, rozsah čistého textu činí cca 45 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23410
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse