Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Facility management

Facility management

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje, co je facility management, jaká je jeho historie a současné rozdělení. Popsány jsou i podpůrné činnosti, úkoly a přínosy této funkce, ale i osobnost facility manažera, jak postupovat při jeho výběru a jaké jsou moderní technologie současnosti, ale také je v textu vyslovena prognóza tohoto oboru do budoucnosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Co je Facility Managment
2.1.
Historie facility managementu
2.2.
Definice a rozdělení facility managementu
2.3.
Podpůrné činnosti
2.4.
Hlavní úkoly a přínosy facility managementu
3.
Facility manager a jeho útvar
3.1.
Osoba facility managera
3.2.
Útvar facility managementu a jeho zřízení
3.3.
Forma zajištění facility managementu – outsourcing
3.4.
Vybrané činnosti FM
3.5.
Moderní technologie a facility management
4.
Současnost a prognóza Facility Managmentu
5.
Literatura a zdroje
6.
Abstrakt / Abstrakt
7.
Přílohy
a) Příloha 1: FM procesy
b) Příloha 2: Běžně poskytované služby FM

Úryvek

"2.3. Podpůrné činnosti

Co jsou podpůrné procesy?

V dnešní době se velmi často setkáváme se skutečností, že firmy věnují největší pozornost pouze hlavnímu předmětu podnikání. Tam je směřován zájem vrcholného managementu, analyzují se procesy a provádějí reorganizace. Při tom se ale zapomíná na činnosti, které nejsou hlavním předmětem podnikání, ale bez kterých by nemohl být vytvářen – podpůrné procesy. Tyto činnosti představují velké nákladové zatížení pro každý subjekt, přesto jim není věnována náležitá pozornost.

Světové studie IFMA říkají, že pokud je zaveden facility management , lze docílit až 30 % úsporu provozních nákladů a 40 % úsporu prostor. A to již nejsou zanedbatelné částky v žádné organizaci.

Konkrétních procesů, které do facility managementu patří , je velmi mnoho. V souhrnu by se dalo říci, že jde o správu a provoz budov, podporu pracovišť, IT servis a podporu samotného předmětu podnikání.

Další otázkou je , jak jsou podpůrné procesy zajišťovány. Existuje několik forem – od zajištění vlastními zaměstnanci až po externí dodavateli a jejich různé kombinace.

2.4. Hlavní úkoly a přínosy facility managementu

Pokud se zeptáme PROČ facility management, získáme zároveň odpověď CO jsou hlavní úkoly. Primárním hlediskem je snižování nákladů :

• přesným vymezením a popsáním jednotlivých činností ,
• přesnou adresací jednotlivých nákladů na co nejnižšího zodpovědného pracovníka ( zamezení „rozpouštění“ režijních nákladů ) ,
• nalezením nejefektivnější formy realizace činnosti ( vlastními pracovníky či nákupem) ,
• kumulací speciálních činností lze vytvořit prostředky pro investiční nákupy prostředků, které následně umožní přesnější, rychlejší a efektivnější realizaci servisů ,
• zavedením jednoznačných kontrolních mechanismů a jejich pravidelným vyhodnocováním – Key Performance Indicators .

Je nutné dát pozor na extrémní šetření – může dojít k opačnému efektu , zbortí se výroba nebo jiný hlavní předmět podnikání.
Dalším hlediskem jsou POTŘEBY – zaměstnanci , kteří vytvářejí zisk společnosti, potřebují příznivé pracovní prostředí :

• teplo, světlo, hluk, čistota ,
• kvalitní a dostupné pracovní prostředky,
• málo nepříjemných drobností ( např. toaletní papír ),
• dostupnost potřebných informací.

Třetím úkolem je zajistit vhodný prostor s příslušným komfortem pro zaměstnance.
Všechny tyto atributy jsou výchozím předpokladem k vytvoření dobrého facility managementu. FM dokáže například zkvalitnit práci administrativních zaměstnanců vytvořením konferenčního centra a zároveň vytvářet zisk z jeho pronájmu.

Směrem k zákazníkovi je FM schopen zajistit kompletní servis služeb v rozsahu požadovaném klientem.Garantují optimální zázemí pro předmět jeho podnikání. V našich podmínkách je však tento model v úrovni ideálu. I když se společnosti hlásí k facility managementu jejich skutečná činnost je pouze dílčí. Náš trh je v této oblasti v začátcích .


3. FACILITY MANAGER A JEHO ÚTVAR

3.1. Osoba facility managera

Vznik útvaru facility managementu přináší potřebu kvalitního odborníka, který bude stát v jeho čele.

Jedním z prvních facility managerů je dnes osmdesátiletý Georg Graves z Texasu . Původní profesí byl kuchař a ve svojí společnosti měl na starosti catering. Zajímal se o problematiku všech služeb a došel k závěru, že je nutné tuto oblast dotvářet. Spojil se s ostatními nadšenci a začal budovat novou profesi facility manažera .

Osoba facility manažera je vlastně vedoucí řídící pracovník s velkým spektrem dalších znalostí. Jeho pracovní náplní je řídit , plánovat, analyzovat, ale zároveň rozhodovat v odborných záležitostech, které facility management díky svému obsáhlému rozsahu přináší. Musí zajistit plnění v rámci psychologických, ekologických i ekonomických potřeb (Obr.2).
Podobně jako v případě definice facility managementu, kdy je FM vnímán jako správa objektu, je i facility manažer vnímán jako „správce objektu“ nebo technik.Rozdíl mezi těmito dvěma „osobami“ ale ;určuje cíl, kterého má být dosaženo. Správce zajistí chod provozu, facility manažer umí navíc přinést úspory event. zisk a zkvalitnit služby."

Poznámka

Práce obsahuje schémata a tabulky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9525
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse