Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fašismus a nacismus

Fašismus a nacismus


Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o., Prostějov

Charakteristika: Tématem práce jsou politické ideologie fašismus a nacismus. Pravděpodobně nenalezneme více diskutované téma, než jsou politické ideologie.

Obsah

1.
Úvod
2.
Fašismus
3.
Nacismus
4.
Závěr

Úryvek

"Tématem práce jsou politické ideologie Fašismus a Nacismus. Pravděpodobně nenalezneme více diskutované téma, než jsou politické ideologie.
Nejvýraznější projevy fašistické ideologie v meziválečném evropském kontinentu byly v Německu a v Itálii. V Itálii vznikla Fašistická strana v roce 1919, její vůdce Benito Mussolini byl v roce 1922 jmenován za premiéra vlády a v roce 1926 vznikl fašistický stát jedné strany. Německá nacionálně-socialistická dělnická strana, známá pod jménem nacistická strana, byla také založena v roce 1919 a pod vedením Adolfa Hitlera převzala styl Mussoliniho fašistů.
Fašismus a nacismus jsou produktem dvacátého století. Fašismus začal vznikat po první světové válce v Itálii. Ve stejnou dobu se v Německu rodily myšlenky národního socialismu (nacismu). Jsou to tedy totalitní ideologie specifické pro meziválečné a válečné období a spojované s vládou Benita Mussoliniho (1922-1943) a Adolfa Hitlera (1933-1945).
Na závěr bych také rád upozornil na to, jakým způsobem obě ideologie přežívají až dodnes a silně ovlivňují současnost, ač si to mnohdy nechceme, nebo nemůžeme přiznat.

2. FAŠISMUS
Oficiálně se fašismus zrodil v Miláně v neděli 23. března 1919. Toho dne dopoledne se něco přes sto lidí včetně válečných veteránů, syndikalistů, kteří byli pro válku, a několika intelektuálů futuristů, k nimž se ještě přidala hrstka reportérů a zvědavců, shromáždilo v zasedací místnosti budovy Milánského průmyslového a obchodního svazu, nacházející se na Piazza San Sepolcro, aby "vyhlásilo válku socialismu … neboť se protiví nacionalismu". Od této chvíle začal Mussolini nazývat své hnutí Fasci di Combattimento, což znamená cosi jako "bojová bratrstva".
Slovo fašismus pochází z latinského "fascio", což znamená svazek nebo otep. Název je odvozen od svazku prutů se sekerou uprostřed "fasces", který se nosil ve starověkém Římě před konzuly jako znak jejich autority, moci a státní jednoty. Teprve poté, kdy tento termín začal používat B. Mussolini pro označení polovojenských oddílů vzniklých během 1. světové války, se tímto slovem začala označovat nová a svébytná ideologie.
Slovo "fašismus" se může pochlubit tím, že je nejnovějším výrazem ve slovníku politického myšlení 20. století. Nejčastější názor je ten, že fašismus vyzdvihuje komunitu nad jedince pod heslem "obecné blaho nad blaho osobní". Ideologie fašismu je charakterizována jako "iracionalismus, krajní šovinismus a rasismus, tmářství a antikomunismus."
Během své existence fašismus potvrdil, že z hlediska politického, z hlediska lidských a mravních hodnot, svým odmítnutím demokracie, individualismu, odsouzením pacifismu, zavržením liberální společnosti, vojenskou a policejní diktaturou, bojovým imperialismem patřil k nejbrutálnějším a nejproblematičtějším obdobím v lidských dějinách. Fašismus tvořil jeden z nejlepších příkladů jednoty myšlenky a činu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54771d79ef01c.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Fasismus_a_Nacismus.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse