Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Faustovská tématika v masové popkultuře

Faustovská tématika v masové popkultuře


Kategorie: Umělecké - ostatní

Typ práce: Eseje

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Brno

Charakteristika: Práce v podobě malé sondy do faustovské tématiky přibližuje na základě příkladů zpracování Faustova příběhu v masové kultuře.

Obsah

1.
Kde se vzal příběh Fausta
2.
Jak s tématem pracuje pop-kultura?
3.
Příklady, výklady, analýza
4.
Popularita faustovské tématiky

Úryvek

"Původně legenda, později četná literární zpracování, divadelní inscenace, hudební a výtvarné pojetí. Faust přežil do dnešní doby v mnoha podobách. Nejstarší známe již z roku 1578 (kniha: Historie dr. Johanna Fausta). Současná teorie umění se stále více začíná rozhlížet kolem sebe a zahrnovat do svého oboru i vizuální kulturu, jakožto plnohodnotný okruh zájmu. V tomto širokém pojetí umělecké tvorby najdeme faustovskou tematiku na mnoha místech.
Faustův příběh prosakuje do popkultury dvěma základními způsoby. Prvně jde o citace a (více či méně) přesné výňatky konkrétních faktů, postav či dialogů z příběhu. Přesněji řečeno – z konkrétního zpracování. Druhou polohou je použití obecného příběhu, námětu, typu. Příběh Fausta, jako pokoušení člověka ďáblem a hledání absolutního vědění.
Již po letmém rozhlédnutí najdeme řadu triček a hrníčků s potiskem (1), kreslených vtipů (2) atp.
Zde je Faust často v konfrontaci s něčím naprosto přítomným. Pro pochopení sdělení je potřeba znalost příběhu a jeho nuancí v jednotlivých zpracováních. Jindy je použití postavy Fausta naprosto symbolické a nevyžaduje od diváka hlubší znalost příběhu (3).
Na pomezí klasických pojednání Fausta pak můžeme zaregistrovat počítačové hry, např. Faust: Seven Games of the Soul, 1999 (4). Tato počítačová hra je zcela postavena na předpokladu schopnosti člověka odolat pokušení. Hrdina nejen že má za úkol evidentnímu zlu odolat, je navíc postaven do role takřka spasitele, který má za úkol zachránit sedm duší. Motiv Fausta je zde přizpůsoben hrdinské vizi. Četné jsou také komiksové, filmové či literární parodie a parafráze (Faustus Bastard; Another Faust) (5). Pole tvorby komiksů a animací je vděčné pro každý námět. Fausta nevyjímaje (6). Hloubková sonda do komiksových, animovaných a kreslených zpracování (často i velmi volných) by byla jistě silným základem pro sociální studii objasňující popularitu našeho tématu. Stejně tak nástin rozmanitosti, s jakým lidé přistupují k příběhu Fausta a různorodosti toho, jak samotný příběh vnímají. Uchopení tématu se na tomto poli stává silně kreativním. Zmíněné druhy zpracování nabízí široké možnosti, jak kombinovat motivy a myšlenky pro demonstrace postojů a názorů. Nastínění fikcí je pak nezanedbatelnou součástí."

Poznámka

Součástí práce je rozsáhlá obrazová příloha, čistý text činí cca 1,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x511aa98926dc2.zip (922 kB)
Nezabalený formát:
Faustovska_tematika_v_masove_kulture.pdf (976 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse