Fax


Kategorie: Software

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Práce zabývající se faxováním a faxovacími přístroji. Uvádí důvody, proč má člověk faxovat klasickým způsobem, nebo přes počítač. Práce je zaměřena především na test 6 programů faxového softwaru pro Windows. Důraz je kladem hlavně na snadnost použití. Analyzována je výkonnost, dokumentace, servis, a hodnota ve smyslu cena-výkon.

Obsah

1.
Úvod
2.
Faxovat klasicky nebo přes počítače
3.
Test faxového softwaru pro Windows
3.1.
Výkonnost
3.2.
Dokumentace
3.3.
Servis a hodnota
4.
Závěr: Celkové srovnání a hodnocení fax. softwaru pro Windows

Úryvek

"Užitnost řešení postaveného na bázi faxmodemu závisí z velké míry na úrovni softwaru určeného pro obsluhu faxmodemu pro vytváření faxových zpráv, pro správu jednotlivých faxů apd. V další části této práce je popsán průběh testu šesti programů pro Windows, které umožňují odeslat i přijímat faxy přímo osobním počítačem. Tvůrci testu se snažili o co nejkomplexnější vyhodnocení všech programů, a to podle několika kritérií.
Faxový software bojuje ze všech sil, aby vyrval vládu nad faxovou komunikácí z rukou posledního nepřítele kanceláří bez papíru: z rukou klasického faxového přístroje. Ve prospěch softwaru hovoří několik argumentů. Doopravdy potřebujete pro přenos faxu zvláštní zařízení, které navíc vyžaduje na vstupu i výstupu papír? U faxového softwaru stačí stisknout jediné tlačítko a to vám umožní odeslat zprávu třeba i stovce uživatelů,a to všechno bez jediného listu papíru.

Faxovat klasicky nebo přes počítače

Každý, kdo má zájem o tento druh faxování, si určitě vybere z pesté nabídky faxového softwaru, a tím faxovou komunikaci přenese na novou, vyšší úroveň integrovaných elektronických prvků.
Používání faxových programů má, jak už bylo uvedeno dříve,mnoho výhod. Za prvé, jestliže soustředíte veškerý komunikační provoz do nového počítače, můžete si automaticky zaznamenávat všechny přijaté či odeslané faxy. To znamená konec oprava opětovného psaní textu. Za druhé, nyní už nemusíte stát u faxu a čekat, než se vaše zásilka doručí. Dokonce můžete přeložit přenos na jinou, vhodnější dobu a nemusíte přitom být ani v budově, ve které se uskuteční faxování. Za třetí, jestliže jste si koupili laserovou tiskárnu, pak celý faxový software spolu s příslušným modemem představují mnohem levnější cestu, než je klasické faxování. Čtvrtou výhodou může být koupě programu, který kromě faxu dokáže také pracovat s komunikačními prvky a s elektronickou poštou. Přesto ještě svůj starý fax nemusíte vyhazovat.
Přestože se faxování přes PC stává populárnějším, jeho nefvětší nevýhodou je příjem dokumentů. Když necháte faxový přístroj zapnutý, dokáže přijímat a tisknout dokumenty zcela bez dozoru, a to v každou dobu. Uvažte, zda něco takového můžete očekávat i od počítače. Méně dokáže tradiční fax provádět některé úkony přece jen rychleji a snadněji. Také instalace a ovládání faxových programů může někdy činit problémy. Velkým nedostatkem faxování přes PC je převedení grafického objektu do digitální formy, se kterou umí počítač zacházet. Obvykle je k tomu potřebný scanner."

Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací. Práce obsahuje překlepy.
Práce pro předmět Počítače v podnikatelské praxi - Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta Karviná.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: inf2003.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Fax.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse