Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Fenomenologie emocí a řeč těla - ročníková práce

Fenomenologie emocí a řeč těla - ročníková práce

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Absolventské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se přehledně věnuje základním poznatkům o některých emocích v česky psané literatuře. Autorka si z důvodu dostupnosti zdrojů vybrala tyto emoce: úzkost, strach, radost, smutek a hněv. V práci shrnuje vysvětluje jejich projevy, druhy, situace, které je vyvolávají, obranu proti nim, jak se projevují v řeči těla. Pozornost je věnována i vztahu daných emocí k dalším psychickým jevům.

Obsah

1.
Úvod
2.
Úzkost
2.1.
Projevy úzkosti
2.2.
Druhy úzkosti
2.3.
Vztah úzkosti a dalších psychických jevů
2.4.
Situace, vyvolávající úzkost
2.5.
Obrana proti úzkosti
2.6.
Řeč těla
3.
Strach
3.1.
Odlišení strachu od úzkosti
3.2.
Projevy Strachu
3.3.
Druhy strachu
3.4.
Situace, vyvolávající strach
3.5.
Obrana proti strachu
3.6.
Řeč těla
4.
Radost
4.1.
Projevy radosti
4.2.
Druhy radosti
4.3.
Situace, vyvolávající radost
4.4.
Řeč těla
5.
Smutek
5.1.
Projevy smutku
5.2.
Druhy smutku
5.3.
Situace, vyvolávající smutek
5.4.
Obrana proti smutku
5.5.
Řeč těla
6.
Hněv
4.1.
Projevy hněvu
4.2.
Druhy hněvu
4.3.
Situace, vyvolávající hněv
4.4.
Řeč těla
7.
Závěr
8.
Shrnutí
9.
Summary
10.
Poznámky
11.
Zdroje

Úryvek

„druhy úzkosti
Všeobecně se rozlišují dva druhy úzkosti - bazální a anticipační. Bazální úzkost (separační úzkost) se vyvíjí v raném dětství a je vyvolána častou a dlouhotrvající sociální separací. Anticipační úzkost je strach ze smrti, nemoci, ztráty zaměstnání, ... a podle M.Nakonečného si subjekt neuvědomuje jeho příčinu.
S. Freud rozlišoval dva základní druhy úzkosti a to automatickou a signální. Automatická úzkost (primární) vzniká samovolně, když je ego zaplaveno přívalem nezvládnutelných podnětů. Někdy jsou to podněty, vznikající v reálné situaci, ale častěji pramení z vnitřních zdrojů, především nezvládnutých popudů z Id. Domníval se, že automatická úzkost vzniká nejčastěji v raném dětství a možnosti subjektu reagovat na ni jsou ochromeny. Signální úzkost - dítě se časem učí předvídat nástup nebezpečných či traumatických situací. Mobilizuje síly a obranné mechanismy. Tato úzkost je menší intenzity, než automatická úzkost.
Představitelé existenciálně filozofické antropologie (O.F.Bollnow, S.Kierkegaard, M. Heidegger) definovali existenciální úzkost. Charakterizují ji jako pocit cizosti světa, prožívání nedostatečnosti své existence, lidskou osamělost.
M. Hamilton rozlišuje somatickou úzkost (poruchy v činnosti orgánů) a psychickou úzkost (tenze, obavy a deprese).
vztah úzkosti a dalších psychických jevů
Stav úzkosti může ovlivňovat paměť, učení, výkon, úsudek, organizaci jednání, koordinační schopnosti, rychlost reakce, ... Záleží na intenzitě úzkostné reakce. Může se objevit zmatek v myšlení nebo utkvělé představy. D.Greenberger a Ch.A.Padesky uvádějí, že při úzkosti může mít člověk katastrofické myšlenky a přehnané starosti nebo obavy. Úzkost také způsobuje setrvávání u starých způsobů jednání.5 Silná úzkost dezorganizuje chování, ochromuje aktivitu. Člověk podceňuje vlastní schopnosti a možnosti pomoci od ostatních lidí. S.Drvota uvádí, že při silné úzkosti člověk neumí rozlišit nebezpečný podnět od podnětů, které jsou nebezpečnému podnětu něčím podobné (ale nejsou nebezpečné). Podle něj je to částečně defektem ve vnímání, zčásti aktivováním silně zpevněných návyků.
Podle W.D.Frölicha může úzkost aktivovat i utlumovat psychickou aktivitu. Podle J.Praška se s mírnou úzkostí výkon zlepšuje a pokud člověk neprožívá žádnou nebo příliš velkou úzkost, výkon klesá.
Podle hlubinných psychologů úzkost úzce souvisí se silami pudového charakteru. Považují úzkost za jeden z nejdůležitějších faktorů, utvářejících osobnost. Pro narůstání úzkosti v pozdějším věku je nejdůležitější vytěsňování popudů z Id - zvláště agresivity a sexuality.
Psycholog R.Schwarzer pokládá za dvě nejdůležitější složky úzkosti vzrušení a obavu. Psychologové R.B.Cattell a I.H.Scheier uvádějí, že úzkost souvisí především s „ergickou tenzí“ (napětí, které generují aktivizované potřeby) a s nedostatkem volní kontroly. Podle R.B.Cattella úzkostnost souvisí s emoční labilitou, pocity viny, nedůvěrou v sebe sama, podezíravostí a zvýšenou vnímavostí vůči nebezpečí.
H.J.Eysenck pokládá úzkostnost za emoční labilitu. V tomto smyslu poukazuje v souvislosti s úzkostností na nejistotu, nepřizpůsobivost a nedostatečnou vnitřní psychickou integraci. Podle M. Nakonečného se díky pocitům stísněnosti dá u úzkosti hovořit o jejím vztahu s depresí. Pocit úzkosti je jedním ze symptomů deprese."

Poznámka

Obsahuje fotografie a graf. Čistý text dosahuje cca 16 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19725
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse