Název Goodness Staženo

Týrání a sexuální zneužívání dětí - absolventská práce

Absolventská práce se zaměřuje na týrání a sexuální zneužívání dětí ve věkové kategorii 0-15 let. Dozvíte se o formách týrání a zneužívání, o dopadu n... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

273x

Interpesonální konflikty - Maturitní závěrečná práce

Tato práce popisuje konflikty mezi lidmi zjednodušeným, laickým způsobem. Autor se věnuje v práci í popisu druhů konfliktů, prevencí a asertivitou jak... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Psychologie

233x

Forenzní psychologie - maturitní práce

Práce se velmi podrobně a přehledně věnuje vztahu psychologie a práva, pachatelům a obětem trestných činů, psychologickým prostředkům k řešení konflik... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Psychologie

91x

Emocionální inteligence a její vliv na úspěšnost managementu

Práce pojednává o důležitosti vnímání emocionálních vlastností lidí a jejich vlivu na úspěšnost jednání. První kapitola seznamuje s tím, co je to vůbe... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Psychologie

61x

Autismus a jeho psychosociální důsledky na rodinu - absolventská práce

Práce se zabývá problematikou autismu, zejména jeho psychosociálními důsledky na rodinu. Nejdříve nemoc charakterizuje, uvádí její historický přehled ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce, Medicína

48x

Syndrom vyhoření - absolventská práce

Absolventská práce zaměřená na problematiku syndromu vyhoření v úvodu tento pojem vymezuje a popisuje projevy, podmínky vzniku, stádia vývoje nebo riz... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

25x

Rozvoj dětské osobnosti pomocí výtvarné tvorby

Absolventská práce na téma rozvoj dětské osobnosti pomocí výtvarné tvorby je rozdělena na dvě části. V teoretické části objasňuje pojmy z arteterapie ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Pedagogika, Psychologie

24x

Fenomenologie emocí a řeč těla - ročníková práce

Práce se přehledně věnuje základním poznatkům o některých emocích v česky psané literatuře. Autorka si z důvodu dostupnosti zdrojů vybrala tyto emoce:... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

9x

Psychický a fyzický vývoj dvojčat se speciálními vzdělávacími potřebami z hlediska komparativního

Práce popisuje vývoj dvojčat, která trpí dětskou mozkovou obrnou. U chlapců se však neobjevila stejná forma dětské mozkové obrny, proto byl jejich výv... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

5x

Absolventská práce - Šikana na ZŠ

Práce je zaměřena na téma Šikana na základní škole. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou vymezeny pojmy souv... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Sociální práce, Psychologie, Pedagogika - speciální, Pedagogika

5x