Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fiata, přepravní a zasilatelská smlouva

Fiata, přepravní a zasilatelská smlouva


Kategorie: Doprava, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná práce charakterizuje podstatu zasilatelské smlouvy, aby následně vysvětlila fungování Mezinárodní federace zasilatelských svazů (Fiata). Objasňuje její strukturu a úpravu mezinárodních obchodních podmínek, které nesou název Incoterms 2000.

Obsah

1.
Zasilatelská smlouva
1.1
Obecné náležitosti a charakteristika
2.
Fiata - mezinárodní federace zasílatelských svazů
2.1
Zasilatelské činnosti
2.2
Struktura Fiaty
3.
Incoterms 2000

Úryvek

"zasílatelská smlouva
– obecně platí, že předá li příkazce (objednávatel budoucí přepravy či odesílatel) přepravu k jejímu obstarávání zasilateli nejde mezi nimi o přepravní smlouvu, ale o smlouvu zasilatelskou. Případná odpovědnost zasilatele pak – až n níže uvedené výjimky – vychází z jeho pozice jako zprostředkovatele zde komisionáře) přepravy, a proto ji nelze použít ustanovení vyplývající z přepravní smlouvy. Prostřednictvím zasílatelské smlouvy se zasílatel zavazuje příkazci, že mu vlastním jménem na jeho účet obstará přepravu věcí a příkazce se mu za to zavazuje zaplatit odměnu. Svojí podstatou se jedná o komisionářskou smlouvu mající charakter zprostředkovateské smlouvy.
V ČR uvádí obchodní zákoník základní charakteristiky zasílatelské smlouvy – ty platí i pro oblast mezinárodního zasílatelství, protože do našeho národního práva není přejata žádná mezinárodně platná úprava této problematiky.

FIATA = mezinárodní federace zasílatelských svazů
Jde o mezinárodní asociaci zasilatelských svazů, založenou r. 1926 ve Vídni jako zájmová podnikatelská asociace v oboru zasilatelství, s cílem podporovat a hájit zájmy zasilatelů na celém světě. Je to největší nevládní asociace v oblasti přepravy. Má sídlo v Curychu, v současnosti zastupuje zájmy asi 35000 zasilatelských firem zaměstnávajících asi 8 miliónů osob. V 80. státech světa má tato organizace své národní svazy.
FIATA má statut konzultanta v Hospodářské a sociální radě OSN.
Posláním organizace je celosvětové sjednocení oboru zasilatelství, zejména v těchto zasilatelských činnostech:
- Zlepšování kvalit služeb, poskytovaných zasilateli,
- Sjednocování a zjednodušování mezinárodních zasilatelských dokladů,
- Řešení a pomoc při přepravních problémech dopravců,
- Podpora vztahů s přepravci-(příkazci=majiteli zboží),
- Podpora světového, nikoho nediskriminujícího mezinárodního obchodu,
- Pomoc v právní problematice mezinárodních přeprav.
FIATA se podílí na tvorbě a úpravách mezinárodních smluv o dopravě a přepravě, na př. na tvorbě úmluvy CMR."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d09f228ddaa3.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Fiata_zasilatelsky_svaz.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse