Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Filosofie George Berkeleyho a Davida Huma

Filosofie George Berkeleyho a Davida Huma


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o dvou významných filosofech – D. Humovi a G. Berekeleym. V úvodu jsou oba představeni a jsou vysvětleny názory, které měli společné. V dalších částech se pak již autor konkrétně věnuje specifickým myšlenkám obou mužů.

Obsah

1.
Představení filosofů
1.1
Subjektivismus
1.2
Agnosticismus
2.
David Hume
2.1
Empirik
2.2
Dogmatismus
3.
George Berkeley
3.1
Subjektivní idealismus
3.2
Solipsismus
3.3
Pojednání o principech lidského poznání

Úryvek

„David HUME
- je představitelem vyhraněného skepticismu
- Hume je empirik = za hlavní způsob poznání považuje zkušenost (abstraktní myšlení je nepodstatné)
- nezabýval se otázkami bytí a existence
- popírá schopnost člověka poznat podstatu věci
- člověk nepotřebuje ke svému životu abstraktní myšlení, poznání obecně platných zákonů, stačí mu, když se vypořádá s tím, jak se mu svět jeví
- lidské poznání je nedokonalé, omezené na smyslovou stránku
- svět je nekonečně proměnlivý – na tuto neustálou proměnu člověk reaguje použitím zkušenosti (empirie)
- abstraktní myšlení má tendenci svět zjednodušovat, abstraktní myšlení vykládá svět schematicky, zjednodušeně – Hume se obává, že abstraktní myšlení spěje k dogmatismu
- abstraktní myšlení nepostihuje rozmanitost a proměnlivost světa
- zdrojem poznání jsou podle něj především počitky a vjemy
- počitky = vjemy, které získáváme prostřednictvím smyslových orgánů
- Humův agnosticismus není výrazem obecného odmítnutí síly lidského rozumu, ale vychází z kritiky tehdy se rozvíjejícího přírodovědeckého a filosofického myšlení

George BERKELEY
- představitelem subjektivního idealismu = uspořádání světa je dílem člověka, svět existuje díky člověku
- podoba světa je totožná s obrazem, jaký jsme si o něm vytvořili = svět je má představa
- svět existuje v takové podobě, v jaké ho chápeme, v podobě, ve které se nám jeví a ukazuje, jestli má svět nějakou utajenou podobu, my ji nepoznáme
- podmínkou existence věcí je jejich vnímání = solipsismus (krajní subjektivismus), (solus = sám, jediný)“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ahum_filx0022.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Berkeley_a_Hume.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse