Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Filosofie jako věda

Filosofie jako věda


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Žamberk, Žamberk

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku z filozofie zpracovanou ze zápisů z hodin.

Obsah

1.
Úvod do filozofie
2.
Metody filozofie
3.
Postavení filosofie mezi ostatními vědami
4.
Definice filosofie a její disciplíny
5.
Ontologie
6.
Gnozeologie
7.
Filosofická antropologie

Úryvek

"Úvod do filosofie
=filé + sofia (milovat, mít rád + moudrost)
Filosof - člověk, který miluje moudrost (moudrost není inteligence, vzdělání ani chytrost)
Sofoi → učenec, učený.
Hoi sofoi →ti, kteří věří.
Sofisté – učí moudrost.
Filosofie – je základem všech přírodních a společenských disciplín. (→ nejstarší disciplína)
Označuje se – univerzální disciplína, královská disciplína.
Do filosofie patřila matematika, rétorika a vše ostatní. Kdo něco věděl byl filosof → postupně se to začalo dělit na jednotlivé vědy.
První vyčleněná věda – matematika.
Filosofie a matematika – nejabstraktnější vědy.
Později fyzika, zeměpis, chemie, astrologie (přírodní vědy) dále ekonomie, psychologie a sociologie.
Psychologie a sociologie → nejmladší vědy.
Zůstala čistá filosofie, vévodí všem ostatním vědám → královská.
Univerzální – (universum) → vesmír, věda o celku.
Zkoumá svět jako celek → vše spolu souvisí, jedině celek dává smysl → pravdivý obraz světa.

Metody filosofie

1) Skepse – pochybuje ze své podstaty (apriori).
2) Spekulace – vytváření myšlenkových konstrukcí. Vytváření předpokladů, hypotéz, teorií → abstraktní.
3) Abstrakce – výsledek, proces = abstrahování.
Abstrahovat – odmýšlet od toho nepodstatného.
4) Demoralizace – zevšeobecňování.
Filosofie dělá obecné závěry, nikoli konkrétní. Pracuje pouze v obecné rovině.

Postavení filosofie mezi ostatními vědami

Právo
Náboženství


Věda


Ideologie Umění

F x V – Mají společný objekt zkoumání → svět (filosofie - jako celek, nemůže experimentovat, není schopná vědecky ověřovat, uplatňuje praxi a čas, věda – zabývá se vždy částí)
Filosofie využívá oproti vědě i tzv. nevědeckých poznání.
F x N – Shodný mají objekt poznání, jak a z čeho vznikl svět, otázky na nehmatatelné věci → duše, nesmrtelnost, otázky duchovních hodnot, ale zásadně se liší odpovědi.
N → Pracuje s dogmaty – článek víry, o kterém se nepochybuje.
F → skepse a kritické myšlení → cíl filosofie → 1) samostatné myšlení
2) svobodné myšlení
3) otevřené myšlení

F x I – Ideologie – Soustava názorů uměle vytvořených, které sledují konkrétní určitý cíl (zisk moci).
Zakládá se na lžích, pololžích a je to vytaženo z kontextu.
Filosofie nemá žádný praktický cíl, jen zkoumat svět.
Nemají nic společného.

F x U – Mají k sobě blízko, U i F zpracovávají svět (F – mozkem, U – emocemi), umění často slouží jako nástroj pro filosofii (Nabízí metaforu pro filosofické myšlenky).

F x P – Svět podle práva →svět vytvořený lidmi.
Vesmír je autentický, nastavený tak jak je.
Svět Svět práva – uměle vytvořen lidmi.
Kosmos Právo – Šance narovnat nespravedlnost.
Univerzum (vesmír)

Autentický svět
Logos –nastavený řád světa, vyšší spravedlnost
→ šance žít a nutnost jednou zemřít."

Poznámka

Práce obsahuje malý kruh.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x534c30e568f8e.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Filosofie_jako_veda.doc (72 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse