Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Filosofie, její disciplíny, vztah filosofie, náboženství a vědy - maturitní otázka

Filosofie, její disciplíny, vztah filosofie, náboženství a vědy - maturitní otázka


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracovaná maturitní otázka ze společenských věd stručně pojednává o vzniku, předmětu a disciplínách filosofie. Všímá si vztahu filosofie jednak k náboženství, jednak k vědám.

Obsah

1.
Filosofie
1.1.
Vznik, předmět
2.
Filosofické disciplíny
3.
Vztah filosofie a náboženství
3.1.
Mýtus
3.2.
První filosofové
4.
Vztah filosofie a vědy
4.1.
Reálné vědy
4.2.
Formální vědy

Úryvek

"FILOSOFIE & NÁBOŽENSTVÍ - 1) Mýtus = příběh se symbolickým či náboženským významem, vysvětloval názory na svět a jeho vznik
- člověk jim věří, proto se ničemu nediví
- lidé nevěděli, jak si vysvětlit dění v přírodě a přisuzovali to jako výsledek vyšších sil vyšších bytostí
=> fantastické vysvětlení, nadpřirozeno => vznik mýtů => vznik NÁBOŽENSTVÍ
2) První filosofové - vyčleňovali se ze společnosti věřící v mýty, začali si klást otázky, zkoumat podstatu věcí, ne jen všemu slepě věřit (=> pokrok od samozřejmosti k údivu) => filosofie vzniká z údivu = oproštění od mýtů => vznik FILOSOFIE => filosofie = rozumová věda X náboženství založeno na víře

FILOSOFIE & VĚDY - f. se jako věda odlišuje od ostatních věd, které se označují jako speciální vědy
- speciální vědy :
1) Reálné vědy - a) přírodní - předmět = konkrétní dílčí oblast přírody
- př. : fyzika, chemie, biologie, astronomie
b) kulturní - předmět - určitá oblast lids. působení, výsledek lids. jednání
• DUCHOVNÍ - historie, jazyky
• SOCIÁLNÍ a EKONOMICKÉ
- podávají popis a výklad zkoumaných věcí
- mají 3 hl. znaky - jsou : a) empirické - vychází ze zkušenosti
b) tematicky redukované - zabývají se jen 1 konkrétním tématem
c) metodicky abstraktní - s užitím určitých metod
- jejich vztah s filosofií - filosofie taky vychází ze zkušenosti, ale nezaměřuje se jen na 1 téma, ale je všeobecnější"

Poznámka

Psáno heslovitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47e9a60d8f106.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Filosofie_discipliny_nabozenstvi_veda.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse