Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Filosofie období renesance - maturitní otázka

Filosofie období renesance - maturitní otázka


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovanou maturitní otázku ze základu společenských věd se zaměřením na renesanční filozofii. V práci jsou zmíněni hlavní představitelé tohoto období.

Obsah

1.
Období reformace
a) Martin Luther
b) Machiavelli
c) Grotius
d) Hobbes
2.
Renesanční utopisté
a) Mikuláš Kusánsky
b) Giordano Bruno
c) Francis Bacon

Úryvek

"Mikuláš Kusánsky
- zabývá se poznáním a Bohem – Bůh stvořil svět podle matematických metod -
- pokud chceme rozumět světu, musíme umět ovládat matematiku – pak spočítáme, že Bůh je nekonečno
- univerzální tolerance – Bůh je nejvyšší objekt zkoumání – každý se jím zabývá, jen ho každý jinak pojmenovává
- 3 složky poznání – smyslová (nabytí dojmů), rozvažovací (třídění dojmů), rozumová (vytvoření logických celků)

Giordano Bruno
- 1600 - upálen
- jeho díla cenzurována
- říká, že vesmír je nekonečný (nekonečné universum), bez středu, bez hranic, vyplněný nekonečno hvězdami a je řízen jediným principem obsaženým ve světě (PANTEISMUS)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4581fedfc7f98.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Filosofie_obdobi_renesance.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse