Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Filosofie výchovy v díle Jana Amose Komenského - bakalářská práce

Filosofie výchovy v díle Jana Amose Komenského - bakalářská práce

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Bakalářská práce zabývající se tématem Komenského filosofie výchovy. První část uvádí do problematiky vztahu Komenského výchovy a filosofie. Předkládá základní rozdělení období Komenského filosofického působení. Dále práce sleduje Komenského filosofickou linii pansofia – pampaedia - panorthosia. Závěr se prostřednictvím Jana Patočky krátce zamýšlí nad významem Komenského díla pro dnešek. Také nastiňuje, jak Komenského filosofie Patočku ovlivnila.

Obsah

1.
Cíl práce
2.
1. část – uvedení do problematiky
2.1.
Komenský, filosofie, výchova
2.2.
Pojmy používané v této práci a vymezení některých z nich
2.3.
Základní chronologické rozdělení Komenského filosofie
3.
2. část – Filosofie výchovy, pansofie, didaktika, všenáprava
3.2.
Komenského motivace a cíle při tvorbě vševědy a didaktiky
3.2.1.
Cíle a důvod tvorby vševědného systému
3.2.2.
Cíle Komenského didaktiky
3.3.
Základní rysy Komenského filosofie výchovy
3.4.
Princip trojnosti v Komenského filosofii
3.5.
Koncept pansofie
3.5.1.
Je cílem pansofie poskytnout souhrn veškerého vědění o světě?
3.6.
Metodologie
3.6.1.
Metodologie v Předchůdci vševědy
3.6.2.
Metodologie v Panaugii
3.6.3.
Metodologie – co vyplývá z Předchůdce vševědy a z Panaugie
3.6.4.
Komenského metodologie ve srovnání s metodologií ostatních myslitelů Komenského věku
3.6.5.
Synkritická metoda
3.7.
Pansofie jako poznání principů
3.7.1.
Rozdělení universa do světů v Komenského pansofii
3.8.
Přechod z Pansofie k Pampaedii
3.9.
Propojenost pansofie a didaktiky
3.10.
Velká didaktika a Pampaedia
3.11.
Náprava věcí lidských
3.12.
Všenáprava utopií?
3.13.
Několik dalších poznámek ke Komenského filosofii výchovy
3.14.
Krátké zamyšlení: protiřečí si Komenský při zkoumání možností lidského poznání?
3.15.
Úsměvná ukázka: nechť nám Komenský poradí se školskou reformou
4.
3. část – Význam Komenského filosofie výchovy pro dnešek, Patočkova interpretace
4.1.
Komenský a otevřená duše
4.2.
Komenský a dnešní člověk (Patočka: Komeniologické studie)
5.
Závěr

Úryvek

"Komenský, filosofie, výchova

Když si přečteme slova „Komenský“ a „výchova“, napadne nás nesčetně mnoho příkladů, kdy jsme toto spojení již zaregistrovali. Různá Komenského výročí a jejich oslavy, mnoho knih a článků na toto téma sepsaných, školy po Komenském nazvané apod.
Pokud si ale člověk, jenž nemá kontakt s komeniology, pokusí připomenout, kdy a kde slyšel či četl o Komenském a filosofii, pátrání v paměti už bude stát značně větší úsilí. V několika významných souhrnech, úvodech či dějinách filosofie není Komenskému věnovaná dokonce ani kapitola. Jsem přesvědčen, že každý člověk, který se alespoň rámcově seznámí s Komenského filosofií, musí uznat, že si Komenského filosofické dílo své zařazení mezi důležité filosofy 17. století zaslouží. Přesto je pochopitelné, že je Komenský některými autory, zabývajícími se historií filosofického myšlení, poněkud přehlížen.
Důvodů se nabízí hned několik. Ve své době dosáhl Komenský největšího věhlasu právě jako vychovatel, ať už vychovatel praktik a tvůrce učebnic, které se používaly ještě staletí po jeho smrti nebo jako tvůrce nauky o výchově. Dnes to proto také vypadá tak, že jeho dílo didaktické převyšuje jeho dílo filosofické, i když se již od 30. let 20. století objevuje značné množství lidí, kteří se zabývají právě Komenského filosofií. Cílem této práce je však ukázat, že jedno bez druhého je u Komenského nemyslitelné.
Dalším důvodem bude fakt, že se Komenského filosofie plná snah o pansofii a panharmonii jevila jako jakási slepá kolej filosofického myšlení ve srovnání matematickými přírodovědci, Komenského současníky (např. Descartes – na základě jeho myšlenek byla vypracována významná část filosofie novověku a klasického období). Patočka tuto skutečnost komentuje těmito slovy: „ … základna, na níž chce Komenský tuto universální jednotu provést, není ještě nikterak nosná ani pro barokní či (francouzsky vzato) ‚klasickou epochu‘ typická. Je to ještě, na rozdíl od základny matematicko metodického postupu, kterým se vyznačí Descartes a Leibnitz, stále biblicko-novoplatónská, mysticko-přírodovědecká spekulace, do níž moderní motivy matematické a mechanické pronikají spíše ještě jako matematika u Paracelsa a mechanika u hledačů perpetua mobile v 17. století.“ ) Vývoj filosofie po 17. století tedy na Komenského nijak výrazně nenavazuje.
Posledním z hlavních důvodů, proč je Komenský méně znám jako filosof než jako velký učitel, bude ten, že část Komenského díla byla po dlouhou dobu neznámá či nedostupná a některé z jeho spisů byly objeveny až v 19., a zejména 20. století."

Poznámka

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta filozofická, Ústav filosofie a religionistiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19205
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse