Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Filozofie 19. století

Filozofie 19. století

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce z filozofie představuje zástupce filozofů 19. století. Nechybí rozbor děl hlavních německých myslitelů z dob osvícenství či romantismu. Velkou pozornost autor věnoval osobnostem iracionalismu, Schopenhauerovi, Kierkegaardovi a dalším. Součástí práce je i charakteristika názorů pozitivistů a marxistů. Závěr patří krátkým zprávám o německém a historickém materialismu.

Obsah

1.
Německé osvícenství
1.1
Immanuel Kant
2.
Německý romantismus
2.1
Johann Gottfried Herder
2.2
Johann Gottlieb Fichte
2.3
Friedrich W. J. Schelling
2.4
George W. F. Hegel
3.
Iracionalismus
3.1
Arthur Schopenhauer
3.2
Friedrich Nietzsche
3.3
Sören Kierkegaard
4.
Filozofie života
4.1
Henri Bergson
4.2
Hans Driesch
4.3
Oswald Spengler
4.4
Wilhelm Dilthey
5.
Pozitivismus
5.1
August Comte
5.2
John Stuart Mill
5.3
Herbert Spencer
6.
Marxismus
6.1
Karl Marx
7.
Německý materialismus
7.1
Ludvík Feuerbach
8.
Historický materialismus

Úryvek

"NĚMECKÉ OSVÍCENSTVÍ
IMMANUEL KANT
- celý život prožil v Kaliningradu ve Východním Prusku
- jeho život se vyznačoval přísnou životosprávou a přesným stereotypem dne
- Kantovo dílo možno rozdělit do tří období: A: předkritické
B: období tří velkých kritických spisů
C: pokritické (pozdní) období
A: předkritické období
- zabýval se přírodou a především vesmírem
- Kant-Laplaceova teorie – teorie vzniku sluneční soustavy; vznikla z částic rozmístěných v prostoru; celý proces vzniku odstartoval Bůh, ale víc do něj už nezasahuje
B: kritické období
- sepsal tři stěžejní díla: Kritika čistého rozumu; Kritika praktického rozumu; Kritika soudnosti
Kritika čistého rozumu
– zabývá se poznáním; rozlišuje věc o sobě a věc o nás
- věci existují nezávisle na našem vědomí
- věc o sobě – má transcendentální charakter (nadpřirozený); podstata věci
- věc pro nás – jak na nás ta konkrétní věc působí a co o ní víme
- tři duhy poznání: matematika, přírodní vědy, metafyzika
- tři druhy poznávacích schopností: 1. smysly - vjemy
2. rozvažování – schopnost myslet a myslet v pojmech
3. rozum – měl by člověka dovést k pochopení jednoty světa; rozum vede k vytvoření tří idejí: a) idea duše
b) idea světa
c) idea boha
- předzkušenostní poznání – „a priori“ – člověk má vrozené jakési ideje, které mu pomáhají poznávat; vrozené jsou například ideje času a prostoru (na úrovni smyslů), kvantita, kvalita, relace, příčina a důsledek
- „a posteriori“ – poznání vycházející ze zkušeností (smyslů)
- tzv. Kantův „kopenikovský obrat“ spočívá v tom, že dosud bylo poznání vykládáno z předmětu, nyní z člověka, z lidských předpokladů možnosti poznávat – jsme to my sami, kdo vnášíme řád do světa, nikoli však řád libovolný
Kritika praktického rozumu
- zabývá se etikou
- kategorický imperativ – svědomí, vnitřní hlas, co nám říká, co je správné – „Jednej tak,a by se pravidlo tvého osobního jednání, mohlo stát všeobecným pravidlem.“ – máme se chovat přesně tak, jak chceme aby se chovali i ostatní
- „Jednej tak, aby lidství v tobě i v jiném člověku ti bylo účelem nikoliv prostředkem.“ - každý sleduje své cíle, ke svým cílům nesmí využívat ostatní lidi, musíme si každého člověka vážit, brát ho jako účel
- „Dvě věci naplňují mou mysl vždy novým obdivem a úctou – hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně.“

Poznámka

Klíčové informace jsou zvýrazněny tučně nebo kurzívou či podtržením.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23428
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse