Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Filozofie osvícenství a dílo Immanuela Kanta

Filozofie osvícenství a dílo Immanuela Kanta

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce seznamuje s myšlenkami osvícenců a s dílem Immanuela Kanta. V první části se autor věnuje představitelům osvícenství v Anglii, Francii a Německu. U všech zástupců vyjmenovává hlavní díla, zásadní myšlenky a ideje. V druhé části se autor zabývá spisy Imanuela Kanta a jeho tezemi.

Obsah

1.Filozofie v období osvícenství
1.1
Osvícenství v Anglii
1.1.1
Předchůdci anglického empirismu
1.1.2
Locke
1.1.3
Berkeley
1.1.4
Hume
1.1.5
Filozofie náboženství a etika v osvícenské Anglii
1.2
Osvícenství ve Francii
1.2.1
Přenesení myšlenek anglického osvícenství do Francie
1.2.2.
Montesquieu
1.2.3
Voltaire
1.2.4
Encyklopedisté a materialisté
1.2.5
Rousseau
1.2.5.1
Život, dílo, hlavní myšlenky
1.2.5.2
Rousseaův význam
1.3
Osvícenství v Německu
2.
Immanuel Kant
2.1
Život, osobnost,dílo
2.2
Předkritická perioda
2.2.1
Ke Kantovým přírodovědeckým spisům
2.2.2
Vypracování kritického problému
2.3
Kritika čistého rozumu
2.3.1
Charakter, struktura, základní pojmy
2.3.2
Transcendentální estetika
2.3.2.1
Prostor
2.3.2.2
Čas
2.3.2.3
Možnost matematiky
2.3.3
Transcendentální analytika
2.3.3.1
Problém
2.3.3.2
Kategorie
2.3.3.3
Dedukce čistých rozvažovacích pojmů
2.3.3.4
Transcendentální soudnost
2.3.3.5
Možnost přírodní vědy
2.3.4
Transcendentální dialektika
2.3.5
Inventarium čistého spekulativního rozumu
2.4
Mravnost a náboženství
2.4.1
Náboženství v mezích pouhého rozumu
2.5
Kritika soudnosti
2.5.1
Problém
2.5.2
Závěr ke třem kritikám
2.6
Pokritické dílo
2.6.1
Nejdůležitější spisy
2.6.2
Metafyzika mravů
2.6.2.1
Nauka o právu
2.6.2.2
Nauka o ctnosti
2.7
Ke kritice a hodnocení Kanta
2.7.1
Několik kritických hledisek
2.7.1.1
K vnitřní důslednosti systému
2.7.1.2
Ke Kantově metodě
2.7.2.
Kantův význam pro filozofii

Úryvek

"Encyklopedisté a materialisté
Věk náboženství a filozofie ustoupil století vědy! Tato věta stojí v úvodu k Encyklopedii věd, umění a řemesel. Charakterizuje ducha mužů, kteří chtěli zbraněmi ducha a rozumu osvobodit svět od mocí minulosti a nastolit nový, svobodnější a šťastnější věk. Encyklopedie měla shrnout veškeré vědění té doby. Byla především dílem dvou mužů: Denis Diderot – přemýšlel a psal téměř o všech tématech. Jeho vnitřní vývoj se ubíral rychlým sledem od teismu, který věří ve zjevení, přes pochybování (Procházky skeptikovy) a teismus zhruba odpovídající voltairovskému rozumovému náboženství (Filozofické myšlenky) k rozhodnému materialismu (Výklad přírodyaj.) Jean d’Alembert – všestranně filozoficky i literárně vzdělaný proslulý matematik. Napsal úvod k celému dílu. Navzdory opakovaným zákazům se Encyklopedie šířila a brzy byla přeložena do několika cizích jazyků. Měla značný vliv na obecný způsob myšlení. Encyklopedie není úplně nepřátelská vůči každému náboženství a víry v boha, je spíše skeptická.
S radikalismem, zčásti s fanatismem, který je podobný potíranému náboženskému fanatismu církví, napadají náboženství a víru ve stejné době (18. Stol.) působící francouzští materialisté. Např. des La Mettrie – lékař a filozof přírody, byl pro své radikální spisy nejprve vypovězen z Francie a potom i ze svého nizozemského exilu. Pak jej přivedl ke svému dvoru Fridrich Veliký. Jeho základní myšlenka, jak ji rozvedl zejména ve spise Člověk stroj: Není nutné předpokládat boha jako princip světového pohybu. Svět se pohybuje sám od sebe. Hypotéza boha by byla jen na překážku vědeckému poznávání přírody. Není také třeba předpokládat zvláštní myslící substanci, ducha či duši v člověku. Myšlení je pouze přirozená funkce těla.
Náboženství je pro něj rušivým elementem v životě jednotlivce i celých národů. Svět nebude šťastný dříve, dokud se nevznikne stát ateistů.

Rousseau
a)Život, dílo, hlavní myšlenky
Svůj život vylíčil sám s otevřeností, hraničící až s exhibicionismem, ve svých Vyznáních (Confessions). Narodil se v Ženevě, v 16 letech ukončil učení a nejprve na něj působil vliv mnohem starší ženy, která se pro něj stala matkou i milenkou. Po svém prvním literárním úspěchu žil zčásti v Paříži, zčásti v jiných místech Francie, podporován zámožnými šlechtickými přáteli a příznivci. Žil v Anglii, kam jej přivedl David Hume a potom znovu ve Francii. Byl stále ohrožován pronásledovateli, až to u něj nakonec přerostlo ve stihomam. Zemřel v Paříži. Akademie v Dijonu vypsala jako námět rozprav soutěžících o její cenu otázku „Zda pokrok věd a umění přispěl ke zlepšení mravů.“ Rousseau odpověděl spisem Rozprava o vědách a umění a díky tomu se stal uznávaným spisovatelem. Dal zadané otázce obecnou podobu: zda umění a vědy vůbec jsou užitečné pro mravnost a lidské štěstí. Odpovídá na to rozhodným nikoli. Jeho spis a diskuze, která se o něm rozvinula, přiměly Akademii k vypsání druhé soutěžní otázky: Jak vznikla nerovnost mezi lidmi a je zdůvodněna přirozeným právem? Rousseau odpověděl Rozpravou o původu a základech nerovnosti mezi lidmi. Rozlišuje mezi přirozenou, fyzickou nerovností (rozdíly způsobené stářím, tělesnými silami a duševními vlohami) a nerovností mravní, politickou. Původem mravní nerovnosti byl:
a) vznik vlastnictví, který vytvořil bohaté a chudé
b) ustavení vrchnosti, které vytvořilo vládce a ovládané
c) zvrat moci v libovůli, který vytvořil pány a otroky, jejichž jedinou povinností je poslušnost"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20252
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse