Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Filozofie staré Číny

Filozofie staré Číny


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text seznamuje s filozofií staré Číny. Zabývá se Konfuciovým životem a jeho filozofií. Představuje život čínského myslitele Lao´C, včetně taoismu. Charakterizuje mohismus a další směry, zejména sofisty, neomohismus a legisty. Zmiňuje nejen Konfuciovi žáky Menciuse a Sün-c', ale také knihu Čung Jung. Závěr se věnuje filozofii čínského středověku, buddhismu a neokonfucianismu. V bodech vypisuje charakter a význam čínské filozofie.

Obsah

1.
Úvod
2.
Konfucius
2.1.
Konfuciův život
2.2.
Devět klasických knih
2.3.
Charakter konfuciánské filozofie
2.4.
Mravní ideál
2.5.
Stát a společnost
3.
Lao'c
3.1.
Život
3.2.
Tao a svět - tao jako princip
3.3.
Tao jako cesta mudrce
3.4.
Stát a společnost
3.5.
Další vývoj taoismu
4.
Mohismus a další směry
4.1.
Muo Ti
4.2.
Sofisté
4.3.
Neomohismus
4.4.
Legisté
5.
Velcí Konfuciovi žáci
5.1.
Mencius
5.2.
Sün-c'
5.3.
Kniha Čung Jung
6.
Další vývoj
6.1.
Filozofie čínského středověku
6.1.1.
Wang Čchung
6.1.2.
Nauka o jinu a jangu
6.2.
Buddhismus v Číně
6.3.
Období neokonfucianismu
6.4.
Charakter a význam čínské filozofie

Úryvek

"II. Lao-c‘
Život
Lao-c‘ se narodil roku 600 př.n.l. Byl tedy jen o jednu generaci starší než Konfucius, oba zásadním způsobem ovlivnili téměř současně a prý se jednou dokonce osobně setkali.
Jeho rodné jméno je Li (Lao-c‘ je jméno, které přijal později a znamená Starý mistr). Hleděl si tao a ctnosti. Cílem jeho učení je zůstat skryt a beze jména.

Tao a svět – tao jako princip
Tao je základní pojem filozofie Lao-c’a, znamená buď cestu nebo rozum. Jeho učeni a na něj navazující filozofický směr se podle tohoto pojmu nazývá taoismus.
Tao je prazáklad světa, zákon všech zákonů. Protože tao jako nepodmíněné spočívá samo v sobě, lze ho jazykem evropské filozofie nazvat absolutnem.
Tao sice nemůžeme uchopit a poznat, ale můžeme si je uvědomit tím, že s pokorou a oddaností procítíme jeho vládu v zákonech přírody a procesu světa a učiníme je také mírou svého lidského života. To ovšem předpokládá, že se vnitřně radikálně oprostíme od všeho, co nás odvádí od cesty tao a že se vnitřně odpoutáni otevřeme tomu, co vládne zemí i nebesy.

Tao jako cesta mudrce
Lao-c‘ usiluje o pravý střed. Člověk má žít a působit ve světě, ale tak, aby zároveň vnitřně „nebyl z tohoto světa“. Pozoruje a miluje lidi i věci, ale nesmí jim propadat, protože vždy musí na paměti: „Říší svátosti je tvé nitro a nikoli to, co těší zrak.“
Příkaz Lao-c‘: Jednat nejednáním, užívat věci, aniž si je přivlastňujeme, konat práci, ale bez pýchy na vykonané.
Klíčem k etice Tao je prostota. Prostý život nedbá o zisk, chytrost, obratnost, egoismus a smělá přání.
Osvícený člověk je nezaujatý a navrací se k dětské prostotě. Je zbaven pout a právě proto je schopen vše přemoci. Vzdání se sebe sama, svého já, je znakem urozeného. Duševní vyrovnaností dokonalého, který přebývá v tao, nemohou otřást žádná vnější nebezpečí a vábení světa

Stát a společnost
Tao je příkazem nejen pro mudrce, ale i pro vládce. Vládce má panovat bez přemíry slov, bez zbytečných zákonů, příkazů a zákazů, vyzařováním svého vlastního pokojného a ctnostného bytí.
Kde panuje tao, tam vládne mír, protože mudrc si protiví zbraně a války. Je-li nucen sáhnout po zdrani, činí tak jen v nouzi a s odporem.
Ideální stav společnosti žijící pod vládou tao líčí Lao-c‘ takto: Je malý stát a málo lidu v něm. Ať neužívá nástrojů a zbraní. Jeho lid pak nepotáhne dál od domova. A bude mít třeba i lodě a vory, ale nikdo na ně nenasedne. A bude mít třeba i zbraně, ale nikdo se jich nechopí. A lidé se budou zase vracet k vázání uzlů a pokrmy jim budou chutnat lahodně, oděvy se jim budou zdát krásné a obydlí jim budou příjemná a obyčejný život je bude těšit. Sousední země bude nadohled, její kohouti a psi budou na doslech, ale lidé zestárnou a budou umírat, aniž by tam někdy zašli.

Další vývoj taoismu
Na učení Lao-c’a je něco aristokratického. Sám říká, že jen nemnozí jsou povoláni vykročit na cestu ctnosti, neboť slyší-li vzdělanec o tao, stává se horlivým a přeje si v něm přebývat, zatímco nevzdělanci se mu jen vysmívají.
Jeho učení téměř nemělo pokračovatele. Při dalším přejímání a rozvíjení u pozdějších myslitelů a při snahách o jeho popularizaci bylo toto učení stále víc komoleno. Proniklo sice do širších vrstev, ale s původní mistrovou naukou mělo společné už jen jméno. "

Poznámka

Práce obsahuje pravopisné chyby a překlepy.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů, např.: www.gymkh.cz/student/.../Maňák/C4A,V8A/.../východní%20filosofie.doc; http://www.mystika.cz/zdroj/lide/filozof-konfucius.htm; http://www.eurochem.cz/polavolt/dodatky/vedy/filosofie/cina/devet_klas_knih.htm; http://www.gymfry.cz/zmp0203/secova/char_konf_fil.htm; http://natura.baf.cz/natura/1994/5/9405-2.html.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18388
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse