Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Filozofie staré Indie

Filozofie staré Indie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text seznamuje s filozofií staré Indie. Popisuje védské období. Zaměřuje se na kulturu a náboženství doby hymnů, období obětní mystiky a období upanišad. Dále charakterizuje neortodoxní systémy, zejména materialismus čárváka, mahávíru, džinismus a buddhismus. Njája, vaišéšika, sánkhja, jóga, mímánsa a védánta jsou zmiňované ortodoxní systémy indické filozofie.

Obsah

1.
Úvod
2.
Období védské
2.1.
Kultura a náboženství doby hymnů
2.2.
Období obětní mystiky
2.3.
Období upanišad
2.3.1.
Átman a brahma
2.3.2.
Stěhování duší a spasení
3.
Neortodoxní systémy indické filozofie
3.1.
Materialismus čárváka
3.2.
Mahávíra a džinismus
3.3.
Buddhismus
3.3.1.
Buddhův život
3.3.2.
Buddhova nauka
3.3.3.
Dějiny a šíření buddhismu
3.3.4.
Systém buddhistické filozofie
4.
Ortodoxní systémy indické filozofie
4.1.
Njája a vaišéšika
4.2.
Sánkhja a jóga
4.3.
Mímánsa a védánta

Úryvek

"Kultura a náboženství doby hymnů
Hymny představují jednu z nejstarších literárních památek lidstva. Podávají názorný obraz o životě a náboženských představách Indoárijců té doby. Nejstaršími bohy byly přírodní síly a živly, které považovali za osoby. Psali chvalozpěvy na Bohy (př. hymnus o Agnim bohu ohně) a motlitby k těmto Bohům, prosící o rozmnožení stád, dobrou sklizeň a dlouhý život.
První zárodky filozofického myšlení se objevují v tázání, zda se za mnohostí Bohů neskrývá jediný základ světa, nevznikl snad celý svět z jednoho prazákladu? S úpadkem starovédské víry a se zrozením myšlenky všejednoty nastal čas pro další krok indického myšlení.

Období obětní mystiky
Toto období je významné tím, že se v něm zformovaly společenské instituce, které jsou od té doby nejcharakterističtější pro život v Indii a které dodnes určují ráz hinduistické Indie. Tou institucí je kastovní systém a privilegované postavení kněžského stavu, bráhmanů. Podnětem k vytvoření kast byla nutnost oddělit početně slabší vrstvy árijských vládců a dobyvatelů od původních obyvatel. NeNejprve vzniklo rozdělení na Árje a šúdry, jak byly nazývány podrobené národy. Po tomto rozdělení do kast následovalo u Árjů vzápětí další dělení do tří hlavních kast:
1. bráhmani = kněží
2. kšatrijové = vládcové, králové a bojovníci
3. vaišjové = svobodní lidé
Pod nimi stáli šúdrové a ještě níž párjové, čili zapuzení tzv. domordé kmeny, které podržely svou víru, váleční zajatci a otroci.
Pro vývoj duchovního života bylo zvláště důležité tvořící se a upevňující se postavení bráhmanské kasty kněžích. Bráhmani, kromě kterých neexistovala žádná jiná duchovní moc, se stávali nepostradatelnými při všech důležitých událostech soukromého i veřejného života. Úspěch ve válce, svatba či smrt, to vše záleželo na správném vykonání oběti, kterou mohli vykonávat pouze oni. Nikdy neusilovali o světskou vládu a nikdy nevytvořili uzavřenou církevní organizaci s duchovní hlavou v čele (na rozdíl např. od katolické církve). Záznamy pocházející z této doby se výlučně vztahují k přísně střeženým znalostem obětních úkonů. Je z nich možno usuzovat, jak se v té době proměnily náboženské a filozofické představy.

Období upanišad
Upanišady netvoří ucelený systém, ale jsou to myšlenky a nauky různých mužů. Dohromady existuje více než sto upanišad, jejichž význam je ale různý. Slovo upanišada znamená nauka pro ty, kdo sedí poblíž (Mistra), tedy tajnou nauku určenou jen zasvěceným. Autory upanišad vesměs neznáme. Vyniká mezi nimi žena jménem Gárgí a velký Jádžňavalkja. V Indii té doby, se tedy i ženy účastnily hledání pravdy a filozofického života. Základní ladění upanišad je pesimistické, a tak v příkrém kontrastu k náladě hymnů starovédské doby. Základním motivem indického myšlení je pochopení života jako strasti. Nejvýznamnějšími upanišadami prostupují dvě základní filozofické myšlenky: nauka o brahma a atmánu a myšlenka stěhování duší a spasení.
a) Átman a brahma
Brahma má původní výraz motlitba, ale nakonec se stalo univerzálním pojmem, obecně tvůrčím principem světa, velkou duší světa, která spočívá v sobě samé, z níž vyšlo a v níž vše spočívá.
Átman původně označoval patrně dýchání, ale postupně nabyl výrazu "podstata" nebo "vlastní já". Je to nejvnitřnější jádro našeho vlastního já, k němuž pronikáme, když si od člověka jako jevu odmyslíme nejprve jeho tělesnou schránku a když od trvajícího, životem dýchajícího já pak oddělíme všechno, co je chtění, myšlení, cítění a žádostivost.
Vývoj obou pojmů, který byl učiněn v upanišadách, záležel v poznání, že brahma a átman jsou jedno. Ve světě tedy existuje jediná pravá jsoucnost, jež se v pohledu na svět jako celek nazývá brahma a poznaná v jednotlivé bytosti átman. Je-li přístup k podstatě světa hluboko v našem nitru a lze-li jej otevřít pouze pohroužením do nitra, pak nemůže mít poznání zevní reality pro mudrce žádnou cenu. "

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů, např.: http://tomlery.txt.cz/clanky/61852/zsv-2a/; http://www.gymkh.cz/student/Z%C3%A1klady%20spole%C4%8Densk%C3%BDch%20ved%20a%20ONV/Ma%C5%88%C3%A1k/C4A,V8A/p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ky/v%C3%BDchodn%C3%AD%20filosofie.doc.; http://www.eurochem.cz/polavolt/dodatky/vedy/filosofie/indie/ved_upanisady.htm; http://www.eurochem.cz/polavolt/dodatky/vedy/filosofie/indie/mahavira.htm; http://www.jiljiklen.com/literatura/buddhova%20nauka.html; http://www.eurochem.cz/polavolt/dodatky/vedy/filosofie/indie/systemy.htm; http://www.eurochem.cz/polavolt/dodatky/vedy/filosofie/indie/sankhja.htm.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18300
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse