Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Filozofie ve věku renesance a baroka

Filozofie ve věku renesance a baroka

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce z filozofie uvádí nejdříve charakteristiku doby- tedy renesance a baroka - se zaměřením na nejdůležitější objevy doby a prosazování nových názorů. Dále autor zmiňuje nejdůležitější zástupce filozofů daného období. V další části je věnována pozornost baroku. I zde nechybí stručný životopis hlavních spisovatelů-filozofů a rozbor jejich ústředních děl.

Obsah

1.Filozofie ve věku renesance a reformace
1.1.Duchovní obrat od středověku k novověku
1.1.1.Vynálezy a objevy
1.1.2.Nové vědění o přírodě
1.1.3.Humanismus a renesance
1.1.4.Reformace
1.1.5.Sociální a politické převraty na prahu novověku
1.1.5.1.Niccolo Machiavelli
1.1.5.2.Hugo Grotius
1.1.5.3.Thomas Hobbes
1.1.5.4.Thomas More
2.Tři velké systémy období baroka
2.1.Descartes
2.1.1.Život a dílo
2.1.2.Základní myšlenky
2.2.
Pascal
2.3.Spinoza
2.3.1.Život
2.3.2.Dílo
2.3.3.Spinozův vliv
2.4.Leibniz
2.4.1.Život a spisy
2.4.2.Základní myšlenky Liebnizovi filozofie
2.4.2.1.Učení o monádách
2.4.2.2.Předzjednaná harmonie
2.4.2.3.Teodicea
2.4.3.Další rozvíjení Liebnizových myšlenek

Úryvek

"Tři velké systémy období baroka
Filozofie 17. Století se vyznačuje, alespoň v Evropě, relativní jednotností a plynulostí vývoje. Všichni učenci se potýkají se stejnými problémy, jejich jednotlivá řešení na sebe navazují a reagují. K tomu vytvořil zvláště příhodné předpoklady právě věk, ve kterém se rozum prohlásil za svéprávný a ideálem se stala matematika, věda, která se vymyká každé národní a individuální specifičnosti, je každému přístupná a pro každého pochopitelná, má naprosto všeobecnou platnost. Filozofii tohoto období nelze oddělit od matematiky. Významní filozofové buď byli geniálními matematiky (Descartes, Liebnitz, Pascal) nebo svou myšlenkovou stavbu vybudovali geometrickým způsobem (Spinoza). S tím úzce souvisí snaha o přehledné uspořádání, harmonickou stavbu. Výraz této snahy nalézáme nejen ve filozofii, ale i ve všech oblastech kulturního život, ve vojenském a státnickém umění, v architektuře, básnictví i hudbě. Tyto společné rysy nalézáme především ve třech nejvýznamnějších filozofických systémech tohoto věku.

l. Descartes
Život a dílo
Narodil ve šlechtické rodině. Získal vědecké vzdělání v jezuitské koleji, odkud si přinesl zálibu v matematice. Po krátké době v pařížské společnosti, se uchýlil do ústraní, aby se věnoval studiu matematiky. Vojensky se účastnil třicetileté války, aby poznal svět. Nesympatizoval ani s jednou z válčících stran, takže i když byl Francouz a katolík, sloužil v katolickém bavorském vojsku i v holandském. Cestoval po Evropě. Poté opět zasvětil život vědecké práci. Se světem byl ve styku jen prostřednictvím přítele P. Mersenna, který vyřizoval jeho korespondenci. Švédská královna Kristina, která studovala jeho díla, ho pozvala do Švédska. Tam zemřel. První myšlenky mají původ již ze školních dob. Všechna díla byla sepsána v Holandsku. První se jmenovalo „Svět“, ale tento spis zničil, když se dozvěděl o smrti Galileiho, aby se vyhnul podobnému konfliktu. Ze stejného důvodu vydal své další dílo „Rozprava o metodě“ nejprve anonymně. Hlavní dílo je „Meditace o první filozofii“, v nichž se dokazuje boží existence a rozdíl mezi lidským duchem a tělem. Přes veškerou opatrnost byly jeho knihy zařazeny mezi zakázané a zatraceny jak protestantskou církví, tak i státem. Roku 1644 vydal systematický výklad myšlenek Principia philosophiae. Významné jsou také Dopisy o lidském štěstí a Vášně duše, oba byly napsány pro falckou hraběnku Alžbětu. Z jeho objevů v matematice je nejdůležitější analytická geometrie se svým souřadnicovým systémem. Úzce souvisí s jeho filozofickým pojetím ideálu poznání a pojetím prostoru.
Základní myšlenky
Základní témata kartezianismu jsou bůh a duše. Člení je přísně logicky, protože filozofii chce přetvořit v univerzální matematiku, vědu, ve které je všechno získáno přísnou dedukcí z nejjednodušších základních pojmů. To nejprve vede k jeho specifické metodě. „Má-li být všechno poznání odvozeno z nejjednodušších principů, musím si zjednat jistotu o nepochybnosti svého východiska. Co je však jisté? Zprvu nebudu pokládat za jisté nic, budu pochybovat o všem, co jsem se naučil ve školách, z knih, stykem s lidmi, zda tento svět, který mne obklopuje, skutečně existuje nebo je pouhým výmyslem. Pochybovat musím i o tom, co se zdá být nejjistější, o principech matematiky, protože je možné, že lidský rozum nedostačuje k poznání pravdy a uvádí nás v omyl. Existuje ale i něco o čem pochybovat nemohu. Totiž prostý fakt, že teď pochybuji, to znamená – myslím. Vše, co svými smysly přijímám z vnějšku, může být klam, avšak v pochybování jsem si jist sebou jako myslící bytostí. COGITO,ERGO SUM – myslím, tedy jsem“ V této jistotě mám zároveň kritérium a vzor pravdy."

Poznámka

Práce je psána v heslech a odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19785
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse