Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Filozofie výchovy na téma: Kdo je člověk

Filozofie výchovy na téma: Kdo je člověk


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá tématem Kdo je člověk do předmětu filozofie výchovy. Popisuje pojetí člověka v řecké filozofii nebo člověka v novověkém myšlení.

Obsah

1.
Lidská identita a způsoby jejího hledání v dějinách
1.1.
Pojetí člověka v řecké filosofii
1.2.
Člověk v křesťanském myšlení středověku
1.3.
Člověk v novověkém myšlení
1.4.
Člověk jako předmětná bytost
1.5.
Člověk jako bytost vychovávající a vychovávaná
2.
Literatura

Úryvek

"Prvním křesťanským myslitelem, který za své východisko zvolil princip hodnověrnosti vnitřní zkušenosti, byl Aurelius Augustinus (354–430). Ve svém Vyznání hovoří o člověku v první osobě, o bohu ve druhé, což je dokladem specifického přístupu křesťanské filosofie k člověku. Pro Augustina je poznání boha a láska k němu jediným cílem, který je hoden úsilí ducha. K poznání boha považoval za vhodnou po určité modifikaci Platónovu filosofii. Vytvořil tak specifický křesťanský novoplatonismus. Bůh stvořil svět z ničeho podle idejí - předobrazů věcí, které jsou obsaženy v božském rozumu. Ideje může poznávat jedině člověk čistého srdce. Světlem, ve kterém se takové nazírání děje, je stvořené duchovní světlo, pocházející od Boha (teorie iluminace – osvícení).
Protože je člověk stvořen jako obraz boží, má pravdu a boha hledat ponořením do svého nitra. Jediným pravým učitelem je vnitřní Pravda, Kristus, který přebývá v člověku.

Teprve Tomáš Akvinský (1225–1274) rozlišil podstatné formy, jež subsistují v sobě (existují samostatně), a formy, jež v sobě nesubsistují. Duchovní duše člověka má sice funkci životního, vnitřně formujícího principu těla, ale v této své funkci se nevyčerpává a je schopna existovat sama v sobě (subsistovat), tzn. je schopna existence i bez hmotného těla, a ve hmotném těle je schopna čistě duchovních úkonů, vnitřně nezávislých na hmotném substrátu. Tělo a duše tedy nejsou dvě oddělené substance, nýbrž dva vnitřně konstitutivní principy, jež jsou substanciálně (podstatně) spojeny a společně tvoří bytostnou, psychofyzickou jednotu člověka. Vliv Aristotelovy nauky se projevuje i v Tomášově přesvědčení, že nejvyšší schopností, jíž je člověk specificky určen, je rozum, kdežto svoboda a láska jsou jen jeho přirozeným důsledkem; rozum tak předchází vůli, protože dobro, poznané rozumem, hýbe vůlí.
Tomáši Akvinskému se podařilo provést zdařilou a křesťansky přijatelnou syntézu aristotelismu a platonismu. Ve své filosofii se snažil vyhnout jak krajnímu iracionalistickému odmítnutí rozumového poznání ve prospěch víry, tak i racionalistickému kladení rozumu a víry do protikladu v teorii „dvojí pravdy“ (arabský filosof Averroes (1126-1198)). Rozlišuje „poznání lidské“ zprostředkované rozumem, které je podřízeno zjevenému „poznání božskému“."

Poznámka

Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie, s. r. o. nám. Svobody 494, 696 62 Strážnice, Práce obsahuje logo na úvodní straně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28886
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse