Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finační investice

Finační investice

Kategorie: Burzy a cenné papíry

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je soustředěna na moderní možnosti investic s jednotlivými mírami rizik. Nejprve se věnuje inflaci, a poté charakterizuje jednotlivé typy financích investic od cenných papírů, až po investiční společnosti, podílové fondy, a investiční fondy. Obsahuje také základní pravidla pro investování do fondů. V závěru je uveden slovník pojmů týkajících se této oblasti.

Obsah

1.
Inflace
2.
Základní skupiny investic
3.
Finanční investice
4.
Cenné papíry
4.1
Základní pojmy a rozčlení CP
4.1.1
Cenné papíry
4.1.2
Cenné papíry na doručitele, na jméno a na řad
4.1.3
Cenné papíry imobilizované, listinné a zaknihované
4.1.4
Nominální a tržní hodnota
4.1.5
Emitent a investor
4.1.6
Trh cenných papírů, kapitálový a peněžní trh
4.1.7
Trh primární a sekundární
5.
Druhy finančních investic
5.1
Peněžní vklady
5.2
Depozitní certifikáty (vkladové listy)
5.3
Dluhopisy
5.4
Akcie
5.4.1
Je pravda, že akcie vydělávají nejvíc?
5.4.2
Výnosnost německých a britských akcií
5.5
Pojistky a životní renty
5.6
Poskytnutí individuálních půjček – směnka
5.7
Finanční spoluúčast
5.8
Odvozené CP
5.9
Portfoliové investice
6.
Investiční společnosti, podílové fondy a investiční fondy
6.1
Výhody otevřených podílových fondů
6.2
Nevýhody fondů
6.3
Typy fondů
6.4
Světově nejznámější uznávané společnosti
6.5
Domácí nejznámější společnosti
6.6
Poplatky
6.7
Jak investovat
7.
Slovník

Úryvek

“Finanční investice

Jestliže provedeme tzv. finanční investici, pak za své peníze nedostáváme předměty či věci důvěrně nám známe z běžného života (výrobní linka, pozemek, počítač,…), ale obvykle jen jakési „papíry“, dokumenty či pouhé zápisy, které dokazují, že jsme peníze opravdu někam dali a že v souvislosti s tím máme i jistá práva.

Základní pojmy a rozčlení CP:
1) cenné papíry
Listina, papír, který dokumentuje, že Josef Terfler poskytuje osobě Jitce Pospíšilové určitý majetek (peníze) za těch a těch podmínek. Osobou tak může být jak fyzická osoba, tak i právnická. Podmínkou je, že osoba, která majetek poskytla tím získává určitá práva jako např.:
-právo na navrácení původně poskytnutého majetku
-právo na zaručenou peněžní odměnu za poskytnutí majetku (úrok, prémie, službu, apod.)
-právo podílet se na zisku, který bude s poskytnutým majetkem dosažen
-právo podílet se více, či méně vlastnicky ve vymezeném rozsahu na majetku osoby, které byl majetek poskytnut
-právo rozhodovat (o určitém rozsahu) o zbůsobu užití

Většina listin, z kterých vyplývají některé tyto práva patří mezi tzv. cenné papíry. Finanční investice mají tedy především formu investic do cenných papírů. Při finanční investici obdržím jako důkaz této transakce cenný papír (např. akcii, obligaci, podílový list, směnku, pokladniční pouzkázku, apod.). Když tedy nakoupím akcie akciové společnosti Český telekom, která poskytuje telekomunikační služby, přesto nemusím vědět nic o technologiích, které využívají (např. spojování a projektování optických vláken), nemusím vědět, kdo je ředitelem společnosti, ….

2) cenné papíry na doručitele, na jméno a na řad

Z hlediska prodejnosti cenného papíru je důležité, zda byl cenný papír vystaven tzv. na doručitele, na majitele nebo na jméno či na řad.
-na doručitele – CP může být volně prodáván, aniž by se do cenného papíru cokoli zapisovalo a oznamovalo
-na jméno - v samotném CP je napsáno jméno majitele, při každé změně majitele musí být ohlášeno tomu, kdo CP vydal
-na řad – na těchto CP je jméno původního (prvotního) majitele sice napsáno, ale převod je možný tzv. rubopisem (indosamentem), aniž by se změna kamkoli nahlašovala

3) cenné papíry imobilizované, listinné a zaknihované

Současným trendem kapitálového trhu je snaha, aby při obchodu s CP nebylo nutné s nimi fyzicky manipulovat. Jsou tedy uloženy někde v sejfu finanční instituce a pouze se registrují změny jejich majitelů Místo, kde jsou cenné paíry centrálně schovány, depeonovány se uznačuje termínem depot. Tento trend se označuje jako tzv. znehybnění CP
Další snaha je dematerializovat – tedy aby se CP vůbec netiskly, ale poze se elektronicky registrovali. Tento trend je zřetelný i u nás, tedy už to nejsou „skutečné“ papíry, ale pouhé záznamy v paměti počítače střediska cenných papírů. I když ve skutečnosti i držitel takového zaknihovaného CP dostane do ruky jakýsi „papír“, totiž výpis z účtu majitele cenných papírů."

Poznámka

Obsahuje tabulky a grafy.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera910
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse