Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finance a měna

Finance a měna

Kategorie: Finance

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Úvod - transformace slovenské ekonomiky. finance a etiketa - teorie definující finance, členění peněžních operací, základní složky, sektorové členění, tři zdroje etického chování, model vycházející z teorie užitku, model "zlatého pravidla", model "kantovský", model "vlastního zájmu". Stručně z historie vývoje peněz a měnových soustav - vynález mincí, podstata peněz, klasická teorie hodnoty, teorie subjektivní hodnoty, kvantitativní teorie peněz, vlastní směnka, státní obligace, tři měnové systémy v historii. Měna a peníze v období formování světového hospodářství - v měnových soustavách jednotlivých státu se souběžně používali...,peníze habsburské monarchie, rozvoj měnové teorie. Měnový vývoj kapitalistického světa v období 1914 - 1939. Měna a vojenská reparace - měnová situace, konference v Janově, Dawesův plán, Youngův plán. Měna po měnové reformě z roku 1953 - etapy vývoje, nepohyblivý oficiální kurz koruny, platidla samostatného Slovenska. Mezinárodní finanční instituce: mezinárodní měnový fond - založení, sídlo, orgány, zásady, hlavní úlohy, zdroje, členské kvóty, formy finanční výpomoci. Evropský měnový systém - základní elementy- Evropská měnová unie - Delorská správa. Euro systém a jeho struktura - evropská centrální banka, základní úlohy, orgány, nezávislost, povinnosti, nástroje, Evropská bankaa pro obnovu a rozvoj, orgány, činnosti, mezinárodní banka pro hospodářskou spolupráci - založení, základní kapitál, orgány, Slovenská republika a Světová banka, Mezinárodní investiční banka, Evropská investiční banka, financování projektů v rámci SR. Veřejné finance a státní rozpočet - příjmy SR, výdaje SR. Finanční trh - nástroje, trh peněžní a kapitálový, faktory vývoje finančních trhů - tredy. Vznik finančních inovací - intelektualizace. Banky a druhy bankovních operací - členění banky, pravidla kapitálové přiměřenosti, operace komerčních bank - aktivní, pasivní. Ostatní bankovní operace - platební styk, alternativní formy financování, platební nástroje. Mezinárodní platební systém V SR - základní črty systému, účastníci systému, smlouva o platebním systému. Nástroje měnové politiky - přímé a nepřímé nástroje, diskontní sazba, povinné minimální rezervy, operace na volném trhu, výpočet úrokové sazby, pravidla likvidity - úvěrové limity, doporučení, výzvy, dohody. Kapitálový trh - podstata cenných papírů, dělení cenných papírů, charakteristika, druhy, mezinárodní obchodovatelné cenné papíry, emise cenných papírů, primární a sekundární trh, analýza kapitálového trhu, indexy kapitálového trhu. Devizový trh a jeho struktura - charakteristické znaky, vymezení základních pojmů, devizový kurz,

Obsah

1) Úvod
2) Finance a etiketa
3) Stručně z historie vyvoje peněž a měnových soustav
a) Mama a peníze v období formování světového hospodářství (1871 - 1914)
b) Peníze habsburské monarchie
c) Měnový vývoj kapitalistického světa v období 1914 - 1939
d) Měna a vojenské reparace
e) Měna a exkurz do vývoje československé měny po měnové reformě z roku 1953
4) Mezinárodní finanční instituace
a) Mezinárodní měnový fondy a formy finanční výpomoci
b) Evropský měnový systém a evropská měnová unie
c) Evropská měnová unie
d) Euro systém a jeho struktura
5) Veřejné finance a státní rozpočet
6) Finanční trh
a) Faktory vývoje finančního trhu
b) Vznik finančních inovací
7) Banky a druhy bankovních operací
a) Členění bank
b) Základní pravidla kapitálové přiměřenosti
c) Operace komerčních bank
d) Ostatní bankovní operace
e) Mezibankovní patební systém v SR
8) Nástroje měnové politiky
a) Pravidla likvidity
9) Kapitálový trh a druhy cenných papírů
a) Dělení cenných papírů
b) Charakteristika některých druhů cenných papírů
c) Analýzy kapitálového trhu
9) Devizový trh a jeho struktura
a) Systémy devizového kurzu
b) Měnový kurž a jeho oscilace
c) Základní devizové operace

Úryvek

Aktívne saldo platobnej bilancie vzniká vtedy, ak kreditné operácie prevažujú nad operáciami debetnými. Aktívne saldo platobnej bilancie teda znamená, že ponuka devíz prevyšuje dopyt a teda vznikajú tendencie k zhodnoteniu domácej meny.

Pasívne saldo platobnej bilancie vzniká vtedy, ak debetné operácie prevažujú nad operáciami kreditnými. Toto saldo sa na vnútornom devízovom trhu prejaví zvýšeným dopytom po devízach a vyvolá tak tendencie k znehodnoteniu domácej meny.

Zmena vzťahu medzi ponukou a dopytom po devízach, ako výsledok kreditných a debetných operácií ovplyvňuje pohyb menového kurzu trhovým spôsobom. Do tohto trhového mechanizmu však môže zasiahnuť centrálna banka, aby svojimi opatreniami udržala kurz na úrovni, ktorá je v súlade so zámermi kurzovej politiky. Centrálna banka môže prebytočnú ponuku devíz skupovať, čím sa devízové rezervy zvyšujú, alebo naopak môže na vrub devízových rezerv uspokojiť zvýšený dopyt po devízach. Tým centrálna banka prispieva ku stabilite menového kurzu.

Centrálna banka môže tiež svojimi operáciami zámerne udržiavať kurz na inej ako rovnovážnej úrovni. Pokiaľ je jej cieľom znehodnotenie domácej meny, bude intervenovať v prospech devízových rezerv, tzn. že bude nakupovať zahraničnú menu. V opačnom prípade, keď je jej cieľom zhodnotenie domácej meny, bude intervenovať na vrub devízových rezerv, tzn. že bude predávať cudziu menu za menu domácu.
Zhrnutím predchádzajúcich častí vyplýva, že oscilácia menového kurzu je výsledkom pôsobenia celej rady faktorov, z nich niektoré spôsobujú pohyby menového kurzu v krátkom období, iné ovplyvňujú jeho pohyb z dlhodobého hľadiska.

Krátkodobé faktory
- úroková miera na domáce aktíva
- úroková miera na zahraničné aktíva
- očakávané zhodnotenie domácej meny
- očakávané zhodnotenie zahraničnej meny

Dlhodobé faktory
- domáca cenová hladina
- cenová hladina v zahraničí
- cla a dovozné kvóty
- nástroje proexportnej politiky

Poznámka

Velmi podrobně zpracované téma.
Uvedena použitá literatura.
Práce je psaná ve slovenštině.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5537
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse