Finance podniku

Kategorie: Finance

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Finanční řízení firmy - úkoly, cíle, finanční politika, kapitálové výdaje. Finanční analýza - ukazatelé likvidity, zadluženosti, aktivity a rentability. Kapitálové zdroje - věcné dělení (externí, interní), časové dělení (dlouhodobé, krátkodobé). Investiční politika podniku - plánování peněžních toků z investice, kapitálové výdaje, investicní projekty a jejich předinvestiční příprava, výše a systém zdanění, inflace a riziko v investičním rozhodování, metody hodnocení investic, čistá současná hodnoty, vnitřní výnosové procento, vážené průměrné kapitálové vklady, doba splácení, doba návratnosti dodatečných investičních nákladů, Baumův, Mille-Orův model. Krátkodobý finanční management - řízení krátkodobých aktiv a jejich jednotlivých složek, řízení zásob, řízení peněžních prostředků, formy získávání peněz, řízení pohledávek, řízení krátkodobých pasiv a jejich složek, formy krátkodobých bankovních úvěrů. Dlouhodobé finanční zdroje - odpisy, zisk z běžného účetního období, nerozdělený zisk z minulých let, dlouhodobé rezevry, externí finančí zdroje (dlouhodob. a střednědob. bankovní úvěry, dlouhodobé závazky, forfaiting). Oceňování podniku - metody založené na dosud vynaložených nákladech, metody založené na oceňování výnosů podniku, určování tržní hodnoty na základě srovnání, metoda substanční hodnoty, oceňování na základě CF, odvození tržní hodnoty na základě srovnání. Finanční trhy - pěněžní, kapitálový a zahraničního kapitálu, možnosti získávání peněžních prostředků podniky, sekuritizace finančních trhů. Nástroje na finančních trzích - akcie, dluhopisy, opce, fondy, rozhodování o investicích do akcií. Finanční plánování - co zahrnuje finanční plánování, tři požadavky na efektivní finanční plánování, klasifikace finančního plánu podle času (krátkodobý finanční plán, dlouhodobý finanční plán), finanční kontrola. Řízení ve finanční tísni - finanční řízení problémových podniků, finanční tíseň, platební neschopnost, souhrn organizačních a finančních opatření na záchranu podniku, příznaky finanční tísně, přechodná a chronická krize, ohrožení podniku, analýza krize – základní příčiny.

Obsah

1.Finanční řízení firmy
2.
Finanční analýza
3.
Kapitálové zdroje
4.
Investiční politika podniku
5.
Krátkodobý finanční management
6.
Dlouhodobé finanční zdroje
7.
Oceňování podniku
8.
Finanční trhy
9.
Nástroje na finančních trzích
10.
Finanční plánování
11.
Řízení ve finanční tísni

Úryvek

"1. FINAČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY - otázka ke zkoušce
FINAČNÍ ŘÍZENÍ (159,161 a 162,167)
ÚKOLY: eviovat, analyzovat, kontrolovat a řídit hospod.činnost podniku
rozdělovat zisk – dividendová politika firmy
investovat volné zdroje (do nových výrobků, technologií)
financovat běžnou činnost firmy
získávat fondy pro běžné i strategické potřeby firmy a rozhodovat o jejich
struktuře (vlastní,nebo cizí kapitál, dlouhodobé,nebo krátkodobé půjčky)
CÍLE: (164) trvalé zvyšování hodnoty firmy
zajištění průběžné platební schopnosti
zajištění průběžné likvidity majetku
Sledování a plnění úkolů vyžaduje respektování obecných principů jako je:
- působení faktoru času
- zohledňování rizika
- zohledňování stupně efektivnosti kap.trhů
- optimalizace kapit. struktury
Běžná likvidita: schopnost firmy dostát svých krátkodobých závazků

FINANČNÍ POLITIKA
Investiční činnost nefinančních podniků je zaměřena na obnovu a rozšíření HIM a NHIM. Nevylučuje to i možnost investování.
Finanční stránkou investičního rozhodování se zabývá kapit.plánování a dlouhodobé financování, které zahrnuje:
- plánování peněžních toků z investic
- finanční kritéria výběru investičních projektů
- riziko v kapitál. plánování a investičním rozhodování
- dlouhodobé financování investiční činnosti podniku

PŘ: Propočtěte nákup nového stroje za 100 000,-, který nahradí starý plně odepsaný s prodejní cenou 10 000,-. Daň ze zisku je 39%.
Řešení:"

Poznámka

Včetně příkladů, jasné a stručné, vytvořeno přímo ke zkoušce z finance podniku na BIVS.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4980
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse