Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční analýza - I.P.-95, s.r.o.

Finanční analýza - I.P.-95, s.r.o.

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zpracovává kompletní finanční analýzu firmy. Předmětem této analýzy je zhodnocení firmy s jejím působením do roku 2006, na podkladě čehož bude firma žádat o krátkodobý úvěr ve výši 8.000.000,- Kč na obchodní činnost s jednorázovou splatností za 12 měsíců od doby poskytnutí. Tato finanční analýza je určena pro banku, u které bude podána žádost o předmětný krátkodobý úvěr.

Obsah

1.
Účel práce
2.
Teoreticko metodická východiska
3.
Profil firmy
4.
Použité aplikace
4.
1 Rozvaha
4.2
Výsledovka
4.3
Horizontání analýza
4.4
Vertikální analýza
4.5
Poměrová analýza
4.6
SWOT analýza
5.
Závěr

Úryvek

"II. TEORETICKO METODICKÁ VÝCHODISKA

Byla použita technika procentního rozboru, založená na rozboru vstupních dat, kterými jsou hodnoty obsažené ve výsledovce a rozvaze za jednotlivá účetní období a následně byla aplikovaná metoda vertikálního rozboru, kdy je prováděn procentní rozbor a metoda horizontálního rozboru, kdy je prováděn výpočet rozdílů a indexů.
V paralelní ukazatelové soustavě jsou prováděny výpočty hodnot, kterými je možno sledovat úroveň zhodnocování kapitálů akcionářů (majitelů firmy), úroveň likvidity a zadluženosti. Vyhodnocení poměrových ukazatelů bylo prováděno v čase. Nebylo prováděno porovnání se standarty z důvodů nedostupnosti potřebných informací.
Jak bylo již uvedeno používáme veličiny stavové, tvořící obsah účetních výkazů ke stanovenému datu, tj. 31.12. příslušného kalendářního roku.
Rozbor horizontální struktury účetních výkazů porovnává po dvě po sobě jdoucí období a měří pohyby a intenzitu jednotlivých veličin, a to absolutně i relativně.
Rozbor vertikální struktury účetních výkazů zkoumá podíl jednotlivých majetkových částí na celkové bilanční sumě a identifikuje pohyby majetkového a kapitálového portfolia. Mimo vertikálního a horizontálního rozboru je důležitý i výpočet pracovního kapitálu.
V paralelní soustavě musí být hodnoty poměrových ukazatelů přiměřeně rovnocenné. Mezi nejvýznamnější použité ukazatelé rentability patří:
- ROA - rentabilita aktiv (ROA= EBIT/ Aktiva), poměřuje zisk s celkovými aktivy
- ROS - rentabilita tržeb (ROS = EBIT/Tržby), poměřuje efektivnost
- ROE - rentabilita vlastního kapitálu (Čistý zisk/VK)

Byla použita trendová analýza (směr vývoje jednotlivých nebo alespoň rozhodujících finančních ukazatelů ) a následně proveden DU Pontova analýza v časové řadě od roku 2004 do roku 2006.
Dále byly vypočteny ukazatelé likvidity (běžná, peněžní a celková likvidita), ukazatelé aktivity (obrat aktiv, zásob, doba obratu aktiv, zásob a inkasa pohl.) a ukazatelé zadluženosti ( poměr vlastního kapitálů a aktiv – equity ratio a další).
Při vlastní analýze a vyhodnocení paralelní soustavy poměrových ukazatelů je nutná časová řada po sobě jdoucích období. Dochází poté ke srovnávaní mezi jednotlivými obdobími. Nebo je možno provádět srovnání s dalšími podniky působícími ve stejné oblasti činnosti a provést tzv. mezipodnikové srovnávání při použití průměrných hodnot za sektor či odvětví nebo průměrem za celek (toto v našem případě nebylo možno provést).


III. PROFIL FIRMY

Firma “I.P.-95, s.r.o.“ byla založena v roce 1995. Začátkem roku 2005 došlo k prodeji obchodního podílu obou společníků na nového společníka beze změny jednatelů společnosti.
Právní forma firmy je právnická osoba, a to společnost s ručením omezeným se sídlem v Slezské Ostravě, ul. Šachetní 18,Česká republika. Mezi předměty podnikání společnosti patří:
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
- Polygrafická výroba
- Realitní činnost

Vlastní činnost začala firma vyvíjet až od roku 1999, kdy dosáhla za toto období ztrátu ve výši 456.446,-Kč. Ztrátu dosáhla firma ještě za rok 2001, a to ve výši 1.350,-Kč. V následujících letech až do současnosti hospodaří firma ze ziskem.
V současnosti tvoří majetek firmy osobní automobily a kancelářská a výpočetní technika, z pohledávek firmy tvoří část ve výši 783.000,-Kč pohledávky po lhůtě splatnosti, kdy se firma připojila ke konkurznímu řízení a předala pohledávky právnímu zástupci k řešení. Výnosy z běžné činnosti za rok 2004 činí celkem 1.696 tis. Kč."

Poznámka

Do počtu stran jsou zahrnuty i tabulky, ze kterých text vychází. Čistého textu je v práci 5 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6872
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse