Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční analýza firmy Salma, a. s., 2007–2010

Finanční analýza firmy Salma, a. s., 2007–2010

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce krátce seznamuje s úlohou a principy finanční analýzy a provádí vlastní analýzu stavební společnosti Salma, a. s., jejíž výstupy předkládá. Po úvodním vymezení finanční analýzy a jejích metod následuje mnohostranná charakteristika firmy zabývající se především podzemními a dopravními stavbami. Pozornost se následně přesouvá na výsledky finanční analýzy firmy v letech 2007–2010 zpracované formou tabulek a grafů doprovázených komentářem. Závěr má podobu zamyšlení nad vybranými souvislostmi výsledků analýzy.

Obsah

1.
Cíl
2.
Finanční analýza a její metody
3.
Charakteristika firmy Salma, a. s.
3.1.
Vývoj společnosti a jejího postavení na trhu stavebních prací
3.2.
Zásady obchodní politiky
3.3.
Výsledky marketingu v roce 2010
3.4.
Podnikání v regionech
3.5.
Podnikání v zahraničí
3.6.
Spolupráce v rámci DLG Groupe
4.
Výsledky finanční analýzy (přiložený soubor .xls)
4.1.
Výkazy stručně
4.2.
Rozvaha
4.3.
Výsledovka
4.4.
Rozvaha – analýza
4.5.
VZZ – analýza
4.6.
Poměrová analýza
4.7.
Bilanční pravidla
4.8.
Analýza WC, EVA
5.
Závěr

Úryvek

„3.1. Vývoj společnosti a jejího postavení na trhu stavebních prací
Celkové výkony za rok 2009 dosáhly 4 116 mil. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním činil 56,2 mil. Kč.
Nejvýznamnějšími segmenty byly podzemní stavby (1 488 mil. Kč) a dopravní stavby (1 158 mil. Kč); na celkových výkonech se podílely ze 64 %. V porovnání s předchozími lety došlo k relativně výraznému rozložení objemů výkonů do všech ostatních stavebních segmentů. Poměr veřejného a soukromého sektoru na zakázkách Salma a.s. činil 60:40. Podíl společnosti na celkovém objemu stavebních prací v České republice představoval 0,8 %.

3.2. Zásady obchodní politiky
Nosnými pilíři činnosti společnosti Salma a.s. byly i v roce 2010 především podzemní a dopravní stavby. Výsledkem obchodních aktivit v této oblasti byl úspěch v několika výběrových řízeních na zakázky rekonstrukcí železničních koridorů, jejichž součástí jsou i významné tunelové stavby. Oblast pozemního stavitelství byla velmi silně ovlivněna ekonomickou krizí, jejíž dopad do stavebnictví se projevil odložením nebo dokonce zrušením většiny velkých projektů v oblasti bytové, občanské a průmyslové výstavby. Marketing a zakázková činnost v těchto segmentech tak byly rozmělňovány do většího počtu malých projektů. Významný podíl (téměř 480 mil. Kč) tvořily v roce 2010 dodávky v rámci Skupiny Mexxann. Meziročně došlo k téměř ztrojnásobení výkonů realizovaných formou subdodávky převážně pro Mexxann a.s. Tento nárůst souvisí především se zřízením nové divize zaměřené na technická zařízení budov a technologické celky v rámci velkých infrastrukturálních staveb. Její výrobní program tvořily v roce 2010 téměř z 60 % dodávky uvnitř skupiny Mexxann.
Uplatnění dodávek vnitropodnikových nosných technologií v rámci skupiny Mexxann je jedním ze základních cílů obchodní politiky i do budoucna.

3.3. Výsledky marketingu v roce 2010
Salma a.s. se v minulém roce zúčastnila 129 výběrových řízení na dodávku stavebních prací (zakázky nad 7 mil. Kč), uspěla ve 38 z nich v objemu cca 6,99 mld. Kč. Téměř 63 % vysoutěženého objemu tvořily zakázky železničních koridorů, včetně tunelů.
Nejvýznamnější z nich byla „Modernizace traťového seku Vojtanov–Benešovice“ na V. tranzitním železničním koridoru představující téměř 52 % objemu nových zakázek.

3.4. Podnikání v regionech
Z celkového objemu stavebních prací společnosti v roce 2009 byl tradičně největší objem realizován v hlavním městě Praze (1 329 mil. Kč). Nejvýznamnější stavbou zde byla stavba tunelu na Silničním okruhu kolem Prahy, úsek 511. Dalšími významnými regiony z pohledu objemů realizovaných prací jsou Karlovarský kraj (772 mil. Kč) se stavbou „ VTO Bezruče “ v Sokolově a Jihomoravský kraj (648 mil. Kč) se stavbou „VTO Dobrovolného“ v Brně.

3.5. Podnikání v zahraničí
Zahraniční aktivity Salma a.s. byly v roce 2010 soustředěny především na Maďarsko a Německo, a to v oboru železničního stavitelství. Firma podala v zahraničí celkem 4 nabídky v celkové hodnotě 14 338 mil. Kč. Na Slovensku byla v prvním čtvrtletí 2010 úspěšně dokončena realizace zakázky „Modernizace trati Piešťany–Nové Mesto nad Váhom“.

3.6. Spolupráce v rámci DLG Groupe
Společné obchodní aktivity uvnitř skupiny DLG Groupe jsou koordinovány prostřednictvím „Výboru pro strategický marketing „Tato vnitroskupinová spolupráce ve využívání specifických referencí, technologií, vybavení, certifikací a dalších oprávnění rozšiřuje členům skupiny možnosti zapojení do výběrových řízení a vytváří jim výhodnější výchozí pozice.“

Poznámka

V práci se objevují pravopisné chyby.
Práce zahrnuje množství tabulek a grafů, čistý text dosahuje cca 4,5 strany.
Postup analýzy není vysvětlen.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22265
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse