Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční analýza pivovarů Staropramen, a. s.

Finanční analýza pivovarů Staropramen, a. s.

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je vypracovanou finanční analýzou pivovarů Staropramen, a.s., která je rozdělena na analýzu horizontální a vertikální. Součástí je také Douchova analýza. Opominuty nejsou ani ukazatele likvidity, zadluženosti a rentability.

Obsah

1.
Úvod
2.
Horizontální analýza
3.
Vertikální analýza
4.
Douchova analýza
5.
Ukazatele likvidity
6.
Ukazatele zadluženosti, aktivity
7.
Ukazatele rentability
8.
Závěr

Úryvek

"3. Horizontální analýza výkazu zisku a ztrát

Provozní a finanční hospodářský výsledek

Ve sledovaném období se provozní hospodářský výsledek vyvíjel pozitivně, v roce 2005 zaznamenal nárůst o 602,82% a v následujícím roce také o něco navýšil. Finanční hospodářský výsledek byl ve všech třech letech ztrátový nicméně se stále finanční ztráta zmenšovala. V roce 2004, 2005 a 2006 neobdrželi členové představenstva a členové dozorčí rady žádné tantiémy ani dividendy. Členové představenstva a členové dozorčí rady společnosti nevlastní žádné akcie společnosti. Společnost poskytuje svým odběratelům finanční bonusy na základě budoucího předpokládaného množství odebraných výrobků. Finanční bonusy do 100 tis. Kč byly do 31. prosince 2004 účtovány do nákladů v roce
poskytnutí, což zvyšovalo náklady v roce 2004. Společnost ve sledovaném období měla nulový mimořádný výsledek.

Výsledek hospodaření běžného období

V roce 2005 se přehoupla společnost ze ztráty do zisku, zvyšování tržeb spolu s efektivním řízením nákladů společnosti byly hlavním důvodem pro významné zlepšení provozního výsledku. Tento ukazatel dokazuje stabilitu společnosti. Pokračující pozitivní vývoj společnosti Pivovary Staropramen a.s. znamenal upevnění pozice společnosti na českém trhu. Za výrazným navýšením domácích prodejů stojí především dobře zvolená obchodní a marketingová strategie.

4. Ukazatele likvidity

Ukazatele likvidity informují o tom, jak snadno je podnik schopen splácet závazky ze svých disponibilních zdrojů.

Okamžitá likvidita

Zobrazuje, jakou část krátkodobých závazků je podnik schopen okamžitě uhradit. Vysoká hodnota ukazuje sice dobrou likviditu, zároveň však ukazuje nadměrnou hotovost, jakožto neproduktivních aktiv. Doporučované hodnoty pro tento stupeň likvidity jsou stanoveny na 0,9-1,1. Z grafu je zřejmé, že v prvním roce byl tento ukazatel v normě spíš až nad normu, v ostatních letech prokázala okamžitá likvidita klesající tendenci, a již nedosahuje doporučených hodnot.

Pohotová likvidita

Z analytických důvodů je užitečné porovnávat oba ukazatele, protože podstatně nižší hodnota pohotové likvidity ukazuje nadměrnou váhu zásob ve struktuře oběžných aktiv podniku. Ukazatel je určen pro rozhodování banky, zda poskytnout podniku krátkodobý úvěr či nikoliv. Charakterizuje v podstatě schopnost podniku krýt svými pohledávkami a peněžními prostředky své běžné potřeby a krátkodobé dluhy. Tento ukazatel má dle grafu opět klesající tendenci, nicméně ve všech třech letech dosahoval vysokých hodnot."

Poznámka

Práce obsahuje mnoho grafů, v čistém textu by se jednalo o cca 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13830
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse