Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční analýza společnosti Manutan, s. r. o.

Finanční analýza společnosti Manutan, s. r. o.

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje finanční analýze společnosti Manutan, s.r.o., přičemž v úvodu je stručně charakterizována historie a popis společnosti, dále její výrobní program a cíloví zákazníci. Další část práce je věnována samotné finanční analýze, souhrnnému hodnocení společnosti a opominuty nejsou ani návrhy na případné vylepší.

Obsah

1.
Historie a stručný popis analyzované firmy
2.
Výrobní program firmy,hlavní trhy a zákazníci
3.
Zhodnocení informačních zdrojů, které byly použity pro finanční analýzu
4.
Finanční analýza firmy
4.1
Analýza stavových veličin.
4.2
Analýza rozdílových a tokových veličin.
4.3
Analýza poměrových ukazatelů.
4.4
Analýza soustav ukazatelů.
4.5
Porovnání s odvětvím pomocí systému INFA
5.
Souhrnné hodnocení finanční situace firmy.
6.
Návrhy na opatření ke zlepšení finanční situace firmy.
7.
Seznam použité literatury
8.
Přílohy

Úryvek

"4.3. Analýza poměrových ukazatelů
4.3.1. Analýza likvidity
Charakterizuje schopnost firmy dostát svým závazkům (schopnost hradit krátkodobé závazky). Likviditu chápeme jako schopnost podniku přeměnit majetek na prostředky, jež je možné použít na úhradu závazku. Solventnost se definuje jako připravenost hradit své dluhy k určitému termínu tedy, když nastala jejich splatnost. Solventnost je tedy jednou ze základních podmínek existence firmy.
Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit, tím, co je nutno zaplatit. Zabývají se nejlikvidnější části aktiv společnosti a rozdělují se podle likvidnosti položek aktiv z rozvahy.
 Běžná likvidita (likvidita III. stupně) = Oběžná aktiva / Krátkodobé závazky
- ukazuje kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky
- ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti firmy a je postačující pro hodnotu vyšší než 1,5 až 2,5 (2 – 3 pro banky)
 Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) = OA – zásoby / Krátkodobé závazky
- z OA se vylučují zásoby jako nejméně likvidní část, jejich rychlá likvidace obvykle vyvolá ztráty
- PL je dobrá, pokud hodnota ukazatele je alespoň 1,0 (1,0 - 1,5), v takovém případě je podnik schopen se vyrovnat se svými závazky, aniž by musel odprodat své zásoby
- pokud je hodnota ukazatele pod 1,0 podnik má tedy finanční problémy – nepokryté závazky
 Okamžitá likvidita (likvidita I. stupně) = Finanční majetek (kr.) / Krátkodobé závazky
- tento ukazatel měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy
- hodnoty ukazatele: 0,2 – 0,5
- pokud je hodnota větší, tak podnik špatně hospodaří se svým kapitálem, je-li naopak hodnota příliš nízká nemá dostatek finančních prostředků
 Peněžní likvidita = provozní CF / Krátkodobé závazky
- Hodnoty: 0,2 (bankovní standard)"

Poznámka

Práce obsahuje velké množství tabulek a grafů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13759
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse