Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Finanční analýza - zkratky a vzorce

Finanční analýza - zkratky a vzorce

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručnou charakteristiku a výpočty vzorců v oblasti finanční analýzy.

Obsah

1.
Aktiva dlouhodobého charakteru
2.
Výnosy z běžné činnosti
3.
Výnosy celkem
4.
Provozní HV
5.
Finanční HV
6.
HV za běžnou činnost před zdaněním
7.
Mimořádný HV
8.
HV před zdaněním
9.
Horizontální analýza
10.
Vertikální analýza
11.
Absolutní změna
12.
Procentní změna
13.
Čistý pracovní kapitál
14.
Čisté pohotovostní prostředky
15.
Čistý peněžně pohledávkový fond
16.
Ukazatele krytí aktiv
16.1
Stupeň krytí stálých aktiv vlastním kapitálem
16.2
Stupeň krytí stálých aktiv dlouhod. zdroji
17.
Poměrové ukazatele krátkodobé likvidity
17.1
Běžná likvidita
17.2
Oběžná aktiva
17.3
Krátkodobá pasiva
17.4
Ukazatel pohotové likvidity
17.5
Ukazatel peněžní (pohotovostní) likvidity
17.6
Oběžná likvidita
18.
Analýza výsledku hospodaření
18.1
Zisk před odpisy, úroky a daněmi (EBDIT)
18.2
Zisk před úroky a daněmi (EBIT)
18.3
Zisk před zdaněním (EBT)
18.4
Zisk po zdaněné (EAT)
19.
Poměrové ukazatele rentability
19.1
Rentabilita
20.
Ukazatele rentability – nejčastěji používané ukazatele
20.1
Rentabilita vl. kapitál (ROE)
20.2
Rentabilita aktiv (ROA)
20.3
Rentabilita celkového vloženého jmění
20.4
Rentabilita celkového investovaného kapitálů
21.
Ukazatele ziskového rozpětí
21.1
Ziskové rozpětí po zdaněním
21.2
Ziskové rozpětí před zdaněním
21.3
Provozní ziskové rozpětí
21.4
Ukazatel rentabilit tržba
22.
Finanční stabilita podniku a analýza finanční páky
22.1
Skutečná úroková míra
22.2
Celkové průměrné náklady kapitálu
23.
Poměrové ukazatele finanční stability
23.1
Ukazatel věřitelského rizika
23.2
Koeficient samofinancování
23.3
Ukazatel finanční páky
23.4
Ukazatel poměru dluhu k vlastnímu kapitálu
23.5
Míra finanční samostatnosti
23.6
Ukazatel úrokového krytí
23.7
Úrokové zatížení
23.8
Ukazatel krytí fixních plateb
23.9
Ukazatel krytí dlužné
23.10
Velikost ziskového „polštáře“
24.
Analýza finanční páky
24.1
Rentabilita vl. kapitál (ROE)
25.
Ukazatele aktivity
25.1
Ukazatel obratu celkových aktiv
25.2
Ukazatel doby obratu zásob
25.3
Obrat pohledávek
25.4
Ukazatel doby obratu pohledávek
25.5
Obrat závazků
25.6
Ukazatel doby obratu závazků
26.
Ukazatele na bázi CF
27.
Ukazatele CF solventnosti (likvidity)
27.1
CF solventnost I
27.2
CF solventnost II
27.3
Převrácená hodnota solventnosti z CF
27.4
Rentabilita z CF (obratová rentabilita)
27.5
Celková aktiva
27.6
Rentabilita z CF celkového kapitálu
27.7
Stupeň samofinancován investic z CF
27.8
CF rentability vl. kapitálu
27.9
Ukazatel úrokového krytí z CF
28.
Du Point pyramidový rozklad ukazatelů

Úryvek

“Poměrové ukazatele rentability
Rentabilita = schopnost vytvářet nové zdroje, respet. Dosahovat zisku pomocí investovaného kapitálu
Rentabilita = Zisk
Investovaný kapitál

A aktiva celkem
D úročený cizí kapitál
E Vlastní kapitál
t efektivní úroková sazba
u průměrnou úrokovou sazbu cizího kapitálu

EBDIT = veškeré výnosy – náklady krátkodobých výrobních faktorů
EBIT = EBDIT – odpisy tj. zohledňuje i náklady dl. Výrobních faktorů
EBT = EBIT – (A – E)*u tj. zohledňuje i fin. Náklady ve formě placených úroků za zapůjční cizích zdrojů, kde (A – E) je účetní hodnota cizích zdrojů a u je jeho průměrná úroková sazba
EAT = EBT * (1 - t) – čistý zisk po zdanění efektivní úrokovou sazbou, faktickou ne úřední
t = 1 – EAT
EBT

EBIT = zisk po odečtení kr. i dl. nákladů, rozdělí si jej vlastníci, věřitelé a stát
Stát získá: daň ze zisku - > EBT * t
daň z výnosových úroků věřitelů -> u * (A – E) * t
tj. celkem (EBT + (A – E) * u) * t
věřitele, vlastníci získají: EBIT * (1 – t) = (EBT + (A – E) * U) * (1 – t) = ((EBT * (1 + t)) + (A – E) * u * (1 – t) = EAT + (A – E) * u * (1 – t)
tj, vlastníci EAT
věřitelé (A – E) * u * (1 – t)

Ukazatele rentability – nejčastěji používané ukazatele
ROE – return on Equity
Rentabilita vl. kapitál (ROE) = zisk po zdanění (EAT) * 100
vl. kapitál
ROA – Return on Assets
Rentabilita aktiv (ROA) = zisk před úroky a zdaněním (EBIT) * 100
aktiva celkem
Mezní úroková míra = úvěr se vyplatí vzít v případě, že u
ROI – Return on investment
Rentabilita celkového vloženého jmění = EBIT * (1 – t) * 100
A
ukazatel udává „čistou“ rentabilitu firmy z pohledu podnikatel v pozici vlastníka tak i věřitele


ROCE – Return on Cupital Employd
Rentabilita celkového investovaného kapitálů = EAT + D * u * (1 – t) * 100
E +D
poskytuje informaci o výnosnosti dlouhodobých zdrojů podniku"

Poznámka

Výpis vzorců, zkratek z finanční analýzy dle Finanční analýza - Mrkvička, Kolář.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13084
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse