Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční matematika - přednášky

Finanční matematika - přednášky

Kategorie: Finanční matematika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zápisky z přednášek z předmětu finanční matematika. Popisováno je jednoduché, složené i smíšené úročení. Práce se věnuje na principy spoření a důchodů, způsob výpočtu a hodnocení efektivnosti investičních projektů, výnosové křivky a podstatná část se zaměřuje na dluhopisy. U každé problematiky jsou uvedeny základní pojmy, definice a vzorce. Probíraná látka je doplněna vhodně zvolenými příklady včetně názorného postupu výpočtu.

Obsah

1.
Základní pojmy
2.
Jednoduché úročení
2.1
Jednoduché úročení – polhůtní
2.2
Jednoduché polhůtní úročení
2.3
Výpočet úroků pomocí úrokových čísel a úrokových dělitelů
2.4
3 metody vedení a výpočtu úroku
2.5
Jednoduché úročení předlhůtní – diskont
3.
Složené úročení
3.1
Základní rovnice pro složené úrokování
3.2
Složené úročení při úrokovém období kratším než 1 rok
4.
Smíšené úročení
5.
Spojité úročení
5.1
Efektivní úroková sazba
5.2
Hrubá a čistá úroková míra
6.
Spoření, Budoucí hodnota anuity
6.1
Krátkodobé spoření
6.2
Dlouhodobé spoření
6.3
Kombinované spoření (kombinace krátkého a dlouhodobého spoření)
6.4
Zdanění úroků u spoření
6.5
Stavební spoření
7.
Důchody – současná hodnota anuity
7.1
Členění důchodů
7.2
Výpočty
7.3
Bezprostřední důchod
7.4
Důchod odložený
7.5
Důchod věčný
7.6
Důchod rostoucí tempem „g“
8.
Hodnocení efektivnosti investičních projektů
8.1
Čistá současná hodnota
9.
Vnitřní výnosové procento
10.
Umořování (splácení)dluhu
10.1
Umořovací plán
10.2
Splacení úvěru konstantní anuitou
10.3
Splácení úvěru konstantním úmorem
10.4
Splácení úvěru s rostoucí anuitou
11.
Dluhopisy
11.1
Stanovení výnosu
11.2
Speciální druhy dluhopisů
11.3
Krátkodobé dluhopisy (státní pokladniční poukázky)
11.4
Členění dluhopisů
11.5
Měření výnosnosti obligací
11.6
Kurz obligace
11.7
Zero Bondy
11.8
Durace
11.9
Odvození durace kupónového bondu
11.10
Konvexita
11.11
Imunizace
11.12
Alikvotní úrokový výnos
11.13
Ex–kupón – záporný AUV
12.
Výnosové křivky (Časová struktura úrokových sazeb)
12.1
Typy výnosových křivek
12.2
Využití výnosových křivek
13.
Forwardové úrokové míry (FUM)
13.1
Forwardové úrokové míry
14.
Měnové kurzy
14.1
Nepřímá kotace (ZM/DM)
14.2
Křížový měnový kurz
14.3
Forwardové (termínované měnové kurzy)
14.4
Forwardové měnové kurzy – kotace ČNB
15.
Výkonnost portfolia
15.1
Časové vážené metody
15.2
Peněžně vážené metody
16.
Dodatky

Úryvek

"3 metody vedení a výpočtu úroku
- slouží k bezhotovostnímu platebnímu styku
- ukládání částky se úročí

- Zůstatková metoda (anglická)
o úroky se počítají vždy za dobu, kdy se stav účtu nezměnil
o určí se úrokové číslo (UC) z okamžité hodnoty vkladu a počtu dní, po kterém se stav účtu nezměnil
o úroková čísla se sčítají za celý rok, součet se dělí úrokovým dělitelem
o vypočtený úrok se připíše ke vkladu na konci období
- Postupná metoda (německá)
o počítá se úrokové číslo z každé položky od data vkladu/výběru do konce roku (do konce úrokového období)
o vkladové UC má znaménko „+“, výběrové UC má znaménko „–“
o sečteme UC a dále je postup stejný jako u zůstatkové metody
- Zpětná metoda (francouzská)
o zvolí se určité výchozí datum, např. 1.1. běžného roku (epocha)
o vypočtou se úrok. čísla z každého vkladu/výběru ode dne epochy do data vkla-du/výběru
o úrokové číslo z vkladu se zapíše do kolonky Má dáti, z výběru do kolonky Dal
o úrokové číslo z konečného zůstatku ode dne epochy do konce roku se zapíše do kolonky Dal
o rozdíl součtu úrok.čísel v kolonce Dal a v kolonce Má dáti se dělí úrok.dělitelem a připíše se ke vkladu

Směnka
- CP, slouží jako platební prostředek, nebo slouží k poskytnutí úvěru
- 2 druhy směnek
o Vlastní – 2 subjekty – dlužník a věřitel  splacení směnečné sumy
o Cizí – 3 subjekty – dlužník, věřitel, směnečník – zavázán věřiteli v době splatnosti zaplatit, je to peněžní ústav, kde má dlužník vedeny svoje účty (banky eskontují jen cizí směnky)
o Obchodní
o Finanční – přesun peněz – půjčka
- doba splatnosti
o na viděnou (vista směnky, banky neeskontují) – splacení při předložení
o lhůtní – směnka splatná přesnou dobu po předložení např. 3 týdny do předložení
o datosměnka – směnka splatná za přesnou dobu po sepsání, např. na určité datum např. 18.7.
o lhůtní datosměnka – od data vystavení např. 3 měsíce
Krátkodobé diskontované CP
- vládní pokladniční poukázky
- poukázky ČNB
- pokladniční poukázky FNM
- depozitní certifikáty – emitované bankami
- komerční papíry (používané v USA)"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách, obsahuje velké množství grafů, tabulek, vzorců a schémat. Délka čistého textu je cca 45 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19793
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse