Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční právo - daně a vše kolem nich

Finanční právo - daně a vše kolem nich

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o průřez daňovými zákony, jako je: daň z příjmu, daň z převodu nemovitostí, daň z pozemků a ze staveb, daň dědická a darovací, spotřební daň, DPH atd. Práce u daní popisuje poplatníka, správce daně, plátce daně, předmět daně, sazby daně, způsob výpoču daně a splatnost daně. Pro výpočty je třeba využít i daňové zákony a tabulky v nich uvedené. Práce se dále zabývá problematikou výpočtu a sazeb sociálního a zdravotního pojištění. Nemalá část se zde věnuje správě daní a poplatků.

Obsah

1.
Finanční právo jako součást českého právního řádu
2.
Vymezení předmětu finančního práva, finanční toky ekvivalentní a neekvivaletní
a) Ekvivalentní
b) Neekvivalentní
3.
Právní úprava daňové soustavy a její struktura
a) Nepřímé daně
b) Přímé daně
c) Základní pojmy
d) Výpočet daní
4.
Správa daní
a) Daňová registrace
b) Místní příslušnost fin. úřadu
c) Daňové přiznání a hlášení
d) Daňové nedoplatky a penále
e) Práva a povinnosti poplatníků a plátců
5.
Finanční vztahy sociálního a zdravotního pojištění
a) Sociální pojištění
b) Zdravotní pojištění
6.
Právní úprava státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí
7.
Právní úprava celní problematiky od vstupu do Evropské unie

Úryvek

"4. SPRÁVA DANÍ
- upraveno zákonem o správě daní a poplatků
Zákon upravuje zejména zásady daňového řízení, místní příslušnost správce daně, vymezuje daňové subjekty a ostatní osoby účastnící se daňového řízení, upravuje lhůty daňových úkonů, daňovou kontrolu, formy doručování písemností, rozhodnutí v daňovém řízení a jeho náležitosti, přípravné řízení, ukončení činnosti, pokuty a jejich formy, vyměřovací řízení, řádné opravné prostředky, mimořádné opravné prostředky, obnova řízení, prominutí daně, přezkoumávání daňových povinností, placení daně.
Daňová registrace
Každý plátce daně musí být registrován u správce daně. Na základě vyplněného tiskopisu Přihláška k registraci pro fyzické osoby nebo právnické osoby přidělí správce daně podnikatelskému subjektu DIČ a vydá mu osvědčení o registraci.
Místní příslušnost fin. úřadu
Místně příslušný je finanční úřad v jehož obvodu má fyzická osoby trvalé bydliště a PO má sídlo.
Výjimku tvoří daně, u kterých předmětem zdanění je nemovitost. Zde je místně příslušný správce daně v jehož obvodu leží nemovitost.
Daňové přiznání a hlášení
Daňové přiznání nebo hlášení je povinen podat každý, komu vzniká v souladu se zákonem o správě daní a poplatků nebo zvláštním přepisem tato povinnost, nebo ten, koho k tomu správce daně vyzve.
U zdaňovacího období kalendářního roku se daňové přiznání nebo hlášení podává nejpozději do 31.3. roku následujícího po uplynutí ročního zdaňovacího období.
Jedná-li se o poplatníka, jemuž daňové přiznání zpracovává daňový poradce nebo jeho účetní závěrka musí být ověřena auditorem, prodlužuje se lhůta k podání přiznání do 30.6. roku následujícího po uplynutí ročního zdaňovacího období.
Je li zdaňovací období kratší než jeden rok. Podává se daňové přiznání do 25 dnů po jeho uplynutí.
Jestliže nebylo daňové přiznání podáno včas, může správce daně zvýšit daň o 10%, i když daňové zálohy a daň byly zaplaceny včas.
Daňové nedoplatky a penále
Daňový dlužník je v prodlení, nezaplatí-li splatnou částku daně nejpozději v den její splatnosti. Daňovým dlužníkem je každý, kdo ve smyslu právních norem je povinen daň platit nebo vybranou a sraženou daň vrátit.
Penále se počítá za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně, a to ode dne původního dne splatnosti. Za každý den prodlení musí daňový dlužník zaplatit penále ve výši 0,1% z nedoplatku daně. Penále stanovené podle tohoto ustanovení se uplatní nejdéle za 500 dnů prodlení. Za každý další den prodlení se uplatní penále ve výši 140% diskontní úrokové sazby ČNB v první den kalendářního čtvrtletí.
Z daně doměřené podle dodatečného daňového přiznání je penále ve výši 0,05 %, tedy poloviční sazba. Jestliže bylo zkrácení daně zjištěno správcem daně, penále se vypočte dvojnásobnou sazbou, tedy ve výši 0,2%."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8372
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse