Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční řízení a jeho analýza

Finanční řízení a jeho analýza

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o práci, která zevrubně představuje finanční analýzu jako rozhodující faktor dalšího postupu z pohledu finančního řízení. V práci jsou vysvětleny základní pojmy a souvislosti mezi nimi, jako, co je analýza, podnikové řízení, metody finanční analýzy, prodeje finanční analýzy, aktiva, pasiva, rozvaha, kapitálová struktura, výkaz zisku a ztráty, výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků, analýza poměrovými ukazateli, likvidita, rentabilita, zadluženost, aktivita, tržní hodnoty a cash flow.

Obsah

1.
Finanční řízení
a) Postavení finančního řízení
b) Cíle finančního řízení podniku
2.
Finanční analýza
a) Co je finanční analýza
b) Zdroje informací pro finanční analýzu
c) Rozvaha
d) Aktiva – majetek firmy
e) Pasiva - zdroje financování firmy
f) Výkaz zisků a ztrát
g) Výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků
3.
Metody finanční analýzy
a) Analýza poměrovými ukazateli
b) Ukazatelé likvidity
c) Ukazatele rentability
d) Ukazatele zadluženosti
e) Ukazatele aktivity
f) Ukazatele tržní hodnoty
g) Ukazatele s využitím cash flow
h) Ekonomická přidaná hodnota ( EVA )
4.
Praktický příklad komplexní analýzy na úrovni podniku

Úryvek

"Co je finanční analýza?
Existuje mnoho definic pro pojem finanční analýza. Ale nejvýstižnější definice je ta, která říká, že finanční analýza je syntetický rozbor získaných dat, tyto údaje jsou obsaženy především v účetních výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a dokonce i předpověď budoucích finančních podmínek.
Jejím hlavním smyslem je připravovat podklady pro kvalitní rozhodování o fungování firmy. Zřejmé je to, že zde funguje úzká spolupráce mezi účetnictvím a rozhodováním firmy.
Účetnictví předkládá z pohledu finanční analýzy do určité míry přesné hodnoty peněžních údajů, které se však vztahují pouze k jednomu časovému okamžiku a tyto údaje jsou více méně izolovány, aby mohla být tato data využita pro zhodnocení zdraví podniku musí být podrobeny finanční analýze.
Původ finanční analýzy je zřejmě stejně starý jako původ peněz. Finanční analýza vznikla pravděpodobně ve Spojených státech amerických, ale z počátku se finanční analýza byla spíše teoretickou prací, jenž neměli s praktickou finanční analýzou nic společného. Praktické analýzy jsou využívány již několik desetiletí. Finanční analýza se přirozeně vyvíjela dle doby, ve které měla fungovat. Struktura finanční analýzy se začala značně měnit až po nástupu počítačů, jelikož v tomto smyslu se změnily i matematické principy a důvody, které vedly k jejich sestavování.
Finanční analýzy se vyznačovali z počátku tím, že znázorňovaly absolutní změny v účetních výsledcích. Následně se ukázalo, že rozvaha a výkaz zisků a ztrát je zdrojem kvalitních informací, které vedly ke kvalitnímu zjišťování úvěrové schopnosti podniku. Zde šlo především o zájem o likviditu a o schopnost přežít. Dalo by se říci, že jsou spojené státy americké tzv. kolébkou zpracovávání odvětvových přehledů, jenž jsou vytvářeny na základě rozvah a výkazů zisků a ztrát. U nás finanční analýza vznikla před druhou světovou válkou a to po tom co se v literatuře začíná objevovat pojem analýza bilanční. Po druhé sv. válce se začíná objevovat pojem finanční analýza pro rozbor finanční situace podniku, odvětví nebo státu, ale tohoto pojmu se u nás začíná hojně užívat až v roce 1989. Je zcela zřejmé, že se zde projevovali i vlivy americké a britské terminologie. V Německu se stále používá pojem bilanční analýza, respektive bilanční kritika. Ta zahrnuje hodnocení všech dokumentů, kterými jsou rozvahy, výkazy zisků a ztrát, přílohy a výroční zprávy"

Poznámka

Práce obsahuje různé tabulky a vzorečky k příšlušným ukazatelům.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8408
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse