Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá hodnocením konkrétního podniku (zemědělské družstvo) z ekonomického hlediska. Vychází z jeho účetních dokumentů a získané údaje srovnává pomocí různých ekonomických ukazatelů. Sleduje například ukazatele zadluženosti, likvidity, aktivity nebo rentability. Dále určuje indexy (např. důvěryhodnosti) a zabývá se také finančním plánováním. Ekonomické ukazatele jsou vypočteny pro jednotlivé roky a po té jsou srovnány jejich vývoje. V závěru jsou pak sestaveny finanční plány na období 5 let a předpokládaná rozvaha.

Obsah

1.
Úvod
2.
Horizontální a vertikální analýza
2.1
Aktiva
2.2
Pasiva
3.
Poměrové ukazatele
3.1
Ukazatele zadluženosti
3.1.1
Míra samofinancování
3.1.2
Dluh na vlastní jmění
3.1.3
Úrokové krytí
3.1.4
Ukazatel podkapitalizování
3.2
Ukazatele likvidity
3.2.1
Běžná likvidita
3.2.2
Pohotová likvidita
3.2.3
Hotovostní likvidita
3.2.4
Likvidita peněžního toku
3.2.5
Stupeň zadlužení
3.3
Analýza aktivity
3.3.1
Obrat celkových aktiv
3.3.2
Obrat HIM
3.3.3
Obrat zásob
3.3.4
Doba obratu zásob
3.3.5
Obrat pohledávek
3.3.6
Doba obratu pohledávek
3.4
Analýza rentability
3.4.1
Rentabilita celkového vloženého kapitálu
3.4.2
Rentabilita vlastního kapitálu
3.4.3
Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu
3.4.4
Finanční rentabilita celkového vloženého kapitálu
3.4.5
Finanční rentabilita vlastního kapitálu
4.
Pyramidový rozklad
4.1
ROA
4.2
ROE – způsob číslo 1
4.3
Finanční páka
4.4
ROE – způsob číslo 2
5.
Systémy včasného varování
5.1
Altmanův index
5.2
Index důvěryhodnosti
5.3
Tvorba přidané hodnoty
6.
Finanční plánování podniku
6.1
Dlouhodobý finanční plán
6.2
Krátkodobý finanční plán
7.
Závěr

Úryvek

„3.4.1 Rentabilita celkového vloženého kapitálu
ROA … return on essets
ROI … return on investments
= čistý zisk + nákladové úroky * (1 – sazba daně) / průměrný stav celkových aktiv
Tento ukazatel udává, kolik korun připadá na jednu korunu celkového vloženého kapitálu. V tomto případě připadlo v roce 97 na jednu korunu kapitálu 0,8 haléřů, zatímco v dalších letech to již bylo 1,8 haléře. To znamená, že zvýšil své relativní zisky.

3.4.2 Rentabilita vlastního kapitálu
ROE … return on equity
= zisk po zdanění / průměrný stav vlastního jmění
Tento ukazatel je zajímavý pro investory, pokud je totiž vyšší než u obligací, pak by bylo dobré zvážit možnost investice do daného podniku. Bohužel vývoj hodnot tohoto ukazatele investory spíše odradí, neboť z návratnosti 2 haléřů (z investované koruny) v roce 97 klesl až na 0,8 haléře v roce 99.

3.4.3 Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu
ROCE … return on capital employed
= čistý zisk + nákl úroky*(1-sazba daně)/(dldobé závazky a úvěry+průměrný stav VJ)
Tento ukazatel se jeví jako stabilní, protože jeho hodnota se stále pohybuje kolem 2,2 haléře na korunu dlouhodobě investovaného kapitálu.

3.4.4 Finanční rentabilita celkového vloženého kapitálu
= CF z provozní činnosti / celková pasiva
Hodnota tohoto ukazatele kolísá kolem 9 haléřů peněžních prostředků na korunu celkového vloženého kapitálu.

3.4.5 Finanční rentabilita vlastního kapitálu
= CF z provozní činnosti / VJ
Návratnost vlastního kapitálu mírně vzrostla z 20 haléřů na 22 haléřů na korunu vlastního kapitálu v roce 99.

4. Pyramidový rozklad
Jedná se o metodu, která pomocí analytických ukazatelů rozkládá ukazatel syntetický (rentabilitu). Mezi ukazateli musí existovat logické i matematické vazby, které umožňují provést podrobnější analýzu výchozího ukazatele.
Pozn. Při výpočtu je třeba použít průměrné stavy jednotlivých položek rozvahy. Aby bylo možno provést výpočty i pro rok 96, budeme jako průměrné brát stavy koncové (na rozdíl od rentabilit – viz výše).
4.1 ROA
Tento ukazatel lze rozložit na dva a to na ziskovost tržeb (kolik korun zisku přinesla jedna koruna tržeb) a obrat celkových aktiv (jak jsou celková aktiva využívána).
= zisk po zdanění + nákladové úroky * (1 – sazba daně z příjmu) / celková aktiva
= (zisk po zdanění + nákladové úroky * (1 – sazba daně z příjmu) / tržby) *
* (tržby / celková aktiva)
= ziskovost tržeb * obrat celkových aktiv“

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistý text práce dosahuje cca 12 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2831
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse