Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční řízení zemědělského družstva Dolní Újezd

Finanční řízení zemědělského družstva Dolní Újezd

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá hodnocením podniku z ekonomického hlediska. Podnikem je zemědělské družstvo Dolní Újezd v letech 1995-1999. Vychází z účetních dokumentů, kterými v tomto případě jsou výkaz zisku a ztrát a rozvaha. Autor vypočítává jednotlivé ekonomické ukazatele pro dané roky a porovnává jejich vývoj.

Obsah

1.
Úvod
2.
Horizontální a vertikální analýza
2.1
Aktiva
2.2
Pasiva
3.
Poměrové ukazatele
3.1
Ukazatele zadluženosti
3.1.1
Celková zadluženost
3.1.2
Dlouhodobá zadluženost
3.1.3
Krátkodobá zadluženost
3.1.4
Míra samofinancování
3.1.5
Dluh na vlastní jmění
3.1.6
Úrokové krytí
3.1.7
Ukazatel podkapitalizování
3.2
Ukazatele likvidity
3.2.1
Běžná likvidita
3.2.2
Pohotová likvidita
3.2.3
Hotovostní likvidita
3.2.4
Likvidita peněžního toku
3.3.2
Stupeň zadlužení
3.3
Analýza aktivity
3.3.1
Obrat celkových aktiv
3.3.2
Obrat HIM
3.3.3
Obrat zásob
3.3.4
Doba obratu zásob
3.3.5
Obrat pohledávek
3.3.6
Doba obratu pohledávek
3.4
Analýza rentability
3.4.1
Rentabilita celkového vloženého kapitálu
3.4.2
Rentabilita vlastního kapitálu
3.4.3
Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu
3.4.4
Finanční rentabilita celkového vloženého kapitálu
3.4.5
Finanční rentabilita vlastního kapitálu
4.
Pyramidový rozklad
4.1
ROA
4.2
ROE – způsob číslo 1
4.3
Finanční páka
4.4
ROE – způsob číslo 2
5.
Systémy včasného varování
5.1
Altmanův index (Z)
5.2
Index důvěryhodnosti (IN)
5.3
Tvorba přidané hodnoty (EVA)
6.
Finanční plánování podniku
6.1
Dlouhodobý finanční plán
6.1.1
Plánovaný tok peněžních prostředků z provozní činnosti
6.1.2
Plánovaný tok peněžních prostředků z investiční činnosti
6.1.3
Plánovaný tok peněžních prostředků z finanční činnosti
6.1.4
Plánovaná rozvaha na rok 2004
6.2
Krátkodobý finanční plán
7.
Závěr

Úryvek

6. Finanční plánování podniku
Jedná se o stanovení předpokládaných budoucích vývojů podniku. Patří sem plán krátkodobý, který je na časový interval menší než jeden rok (měsíc, čtvrtletí) a zaměřuje se zejména na platební schopnosti podniku. Dalším plánem je plán dlouhodobý, který je na i nad jeden rok (3 i 5 let). Cílem tohoto plánu je zajištění rentability podnikání. Finanční plán je tvořen rozvahou, výkazem zisku a ztrát a cash flow.

6.1 Dlouhodobý finanční plán
V tomto případě jej budeme stanovovat na období let 2000-2004.
Předpoklady
• Tržby dle dosavadního vývoje
• Ziskové rozpětí je konstantní
• Úrokové rozpětí je konstantní
• Daň z příjmu je 31%
• Použití odpisů k reinvesticím
• Do konce roku 2004 vydá 20 mil Kč na nové investice (rovnoměrně)
• Vyplácení dividend ve výši 20% čistého zisku

6.1.1 Plánovaný tok peněžních prostředků z provozní činnosti
Pro výpočet (viz tabulka 6.1.1) jsme použily následující odhady.
a) odhad tržeb, tržby v roce 98 činily 341 639,- tis. Kč a v roce 99 - 350 060 tis. Kč. Z toho lze odvodit růst 2,5% ročně. Pro výpočet budeme předpokládat růst 3% proti předcházejícímu roku
b) ziskové rozpětí, je to poměr zisk před úroky a daněmi děleno tržby. Velikost odvodíme z roku 99 - 12 637 / 350 060 = 3,6% z tržeb běžného roku
c) úroky, podíl úroků na tržbách z předchozích let, v roce 99 činil tento podíl 3,1% z tržeb
d) poměr odpisů k tržbám z předešlých let činil v letech 96 až 99 postupně 9,8%, 10,6%, 10,7%, 9,2%, proto budeme brát 10% z tržeb
e) sazbu daně z příjmu budeme uvažovat 31% ze zisku před zdaněním

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 11 stran. Práce obsahuje tabulky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2075
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse