Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční struktura podniku

Finanční struktura podniku

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se ve formě souvislého textu věnuje finanční struktuře podniku. Popisuje složení vlastního kapitálu, cizích, externích a interních zdrojů. Zajímá se o financování podnikových investic a náklady kapitálu. Závěr patří dvěma tabulkám, věnovaným rozvaze.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vlastní kapitál
2.1
Základní kapitál
2.2
Kapitálové fondy
2.3
Fondy ze zisku
2.4
Hospodářský výsledek
3.
Cizí zdroje
3.1
Rezervy
3.2
Dlouhodobé závazky
3.3
Krátkodobé závazky
3.4
Bankovní úvěry a výpomoci
3.4.1
Investiční úvěr
3.4.2
Eskontní úvěr
4.
Externí a interní zdroje
5.
Financování podnikových investic
6.
Náklady kapitálu
6.1
Náklady jednotlivých druhů kapitálu
6.1.1
Náklady dluhů
6.1.2
Náklady akciového kapitálu, získaného upisováním kmenových akcií
6.2
Průměrné náklady celkové podnikového kapitálu
6.3
Náklady finanční tísně
6.4
Optimální finanční struktura
7.
Závěr
8.
Přílohy
8.1
Rozvaha teoretická
8.2
Rozvaha vyčíslení

Úryvek

“2 Vlastní kapitál

Představuje nárok vlastníků (společníků) firmy na aktiva, která společnost spravuje. Jeho podíl na celkovém kapitálu je jedním z ukazatelů pro analyzování finanční jistoty. Strukturu vlastního kapitálu dělíme na základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, hospodářský výsledek.
2.1 Základní kapitál

Jedná se o složku vlastního kapitálu, kterou společníci vkládají do společnosti při vzniku. Jedná se o vklady peněžité i nepeněžité. U společností jako je komanditní, musí komanditisté vložit do společnosti minimálně 5000 Kč a ručí za závazky do výše svého vkladu. U s.r.o. musí tvořit základní kapitál nejméně 200 000 Kč, minimální výše individuálního vkladu je 20 000 Kč. Společnost může založit jedna i více osob (právnická i fyzická osoba). Základní kapitál akciové společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií musí činit alespoň 20 000 000 Kč, nestanoví-li zvláštní právní předpis vyšší částku. Základní kapitál akciové společnosti založené bez veřejné nabídky akcií musí činit alespoň 2 000 000Kč. U komerčních pojišťoven a bank se jedná až o částky ve výši sta milionů u zajišťoven až miliard. Je tak vysoký z důvodu toho, že banky a pojišťovny nespravují svůj majetek, ale majetek svých klientů. Proto musí být dostačující na pokrytí rizik spojených s těmito obory podnikání.
2.2 Kapitálové fondy

Kapitálové fondy jsou zdroje společnosti získané vklady společníků, které nejsou součástí základního kapitálu. Jsou vytvářené kapitálovými vklady, kterými můžou být i dary, nalezený neodpisovaný dlouhodobý majetek a ostatní vklady společníků. Důležité je však to, že nezvyšují hodnotu základního kapitálu. Do kapitálových fondů patří i oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků. Do kapitálových fondů nepatří vklady společníků do rezervního fondu. Kapitálové fondy jsou tvořeny i emisním ážiem, což je podíl uznaných nákladů, které nejsou obsaženy v základním kapitálu kapitálových společností. Je tvořeno přebytkem emisní ceny nad nominální hodnotou akcií. Vyjadřuje podíl vytvořeného vlastního kapitálu účetní jednotky v minulém období na výši základního kapitálu. Pokud dochází ke splácení akcií nepeněžitým vkladem, považuje se za emisní ážio rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionářům.

2.3 Fondy ze zisku

Tyto fondy jsou vytvářeny jako objem prostředků, které se společnost zavázala, či které plánuje vynaložit na daný účel. V některých případech tak může dojít k nesprávnému vykazování těchto závazků mezi složkami vlastního kapitálu společnosti nebo může být srovnatelnost účetní závěrky ovlivněna metodikou účtování. Tyto fondy se dělí na:
• Zákonný rezervní fond
• Statutární a ostatní fondy
• Nedělitelný fond (u družstev)"

Poznámka

Obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14068
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse