Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Finanční trh

Finanční trh


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce stručně pojednává o finančním trhu. Rozebírá funkci peněz, peněžní a kapitálový trh.

Obsah

1.
Peníze a jejich vlastnosti
2.
Funkce peněz
3.
Historický vývoj peněz
4.
Peněžní trh
5.
Kapitálový trh

Úryvek

"4.1. Peníze a jejich vlastnosti
Finanční trh
• je systém institucí, zabezpečující pohyb peněz a kapitálu ve všech jeho formách mezi různými ekonomickými subjekty; a to na základě poptávky a nabídky
Peníze
• jsou takový statek, který v určité společnosti slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny (platidlo)
Ochranné prvky peněz
I. vodoznak
II. okénkový proužek s mikrotextem
III. barevná vlákna
IV. soutisková značka
V. skrytý obrazec
VI. proměnlivá barva
VII. iridiscentní pruh
VIII. mikrotext

4.2. Funkce peněz
• Jako všeobecný prostředek směnky
• Jako zúčtovací jednotka
• Jako uchovatel hodnoty

4.3. Historický vývoj peněz
1. Barterové obchody
• Neboli naturální směna je forma výměny zboží za zboží
2. Všeobecné ekvivalenty
• Používali se tzv. zbožové peníze např. dobytek, kožešiny, sůl, kovy apod.
3. Kovové peníze
• Mince podstatně usnadnili obchodování
• Ve chvíli, kdy kovový slitek označil panovník svým znakem, zaručil tak správnou váhu a ryzost kovu, začínáme hovořit o mincích
• První české stříbrné mince (denáry) nechal razit kolem roku 970 Boleslav I.
4. Papírové peníze
• V 17. stol. začínají prominentní bankovní domy vydávat bankovky
• Bankovky mají papírovou formu
5. Bankovky – depozitní peníze
• Mají formu bezhotovostních peněz"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56e6dc987e494.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Financni_trh.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse