Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční účetnictví

Finanční účetnictví

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce z účetnictví vysvětluje pojmy z oblasti finančního účetnictví. Nejdřív jsou představeny zákony, směrnice a vyhlášky, které se vztahují k tomuto tématu, poté následují některé účetní zásady. Po výčtu typů účetnictví se autor věnuje hlavně finančnímu účetnictví. Vysvětluje základní strukturu rozvahy a strukturu výkazu zisků a ztrát. V další části se práce zabývá druhy účtů a účtovou osnovou. V závěru práce představuje náležitosti účetního dokladu.

Obsah

1.
Předmět účetnictví
2.
Právní úprava účetnictví
2.1
Vyhlášky
2.2
České účetní standardy
2.3
Ostatní právní předpisy
3.
Účetní zásady
4.
Druhy účetnictví
5.
Finanční účetnictví
5.1
Předmět účetnictví
5.2
Funkce účetnictví
5.3
Základní struktura rozvahy
5.3.1
Náklady a výnosy
5.4
Základní struktura výkazu zisků a ztráty
6.
Účet
6.1
Druhy účtů
6.2
Účty rozvahové aktivní a pasivní
6.3
Účty výsledkové
7.
Účtová osnova
7.1
Podvojnost
7.2
Souvztažnost
8.
Účetní doklad a jeho náležitosti
8.1
Účetní období a účetní závěrka

Úryvek

„Základní pojmy

Vznik účetnictví nelze přesně datovat, Lze předpokládat, že se v praxi používalo, postupně vyvíjelo a zdokonalovalo v italských městských státech již ve 13. století.

Účetnictví je soustavou informací, od něhož jsou očekávány informační výstupy použitelné jak pro interní potřebu (majitele firmy), tak pro externí potřebu (banky, finanční úřad). Je vytvářeno podle požadavků podnikatelské praxe, odráží se v něm ustanovení obchodního zákoníku a jiných právních předpisů, neméně je důležitá souvislost s daňovými zákony.

Podle toho, komu informace z účetnictví slouží můžeme rozlišovat
- Účetnictví finanční
- Účetnictví daňové
- Účetnictví manažerské

Finanční účetnictví – soubor informací o podnikových skutečnostech (zachycují se v něm primárně vztahy podniku jako celku k vnějšímu okolí). Finanční účetnictví podléhá právní regulaci.

Daňové účetnictví – vychází z finančního účetnictví a na základě daňových zákonů slouží ke správnému stanovení daňového základu pro účely výpočtu daní.

Manažerské účetnictví – soubor různorodých informací potřebných k efektivnímu řízení. Manažerské účetnictví není právně upravováno, mohou být používány jakékoliv postupy a metody.

Finanční účetnictví

Do konce roku 2003 existovaly v ČR dvě účetní soustavy
jednoduché účetnictví
podvojné účetnictví.
Od 1.1.2004 bylo jednoduché účetnictví zrušeno a pojem podvojné účetnictví byl nahrazen pojmem účetnictví, pod kterým chápeme systém sledování informací o uskutečňování hospodářských operací, který se zakládá na systému vedení podvojných účtů. To znamená, že každá hospodářská operace je zapsána jak na jeden účet na stranu nazývanou Má dáti (MD), tak na jiný účet na stranu Dal (D). .

Předmět účetnictví – účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření.
V obecném pojetí je předmětem účetnictví hospodářská činnost účetní jednotky, k jejímuž provozování jsou nezbytné určité prostředky, představující majetek.“

Poznámka

Práce obsahuje schémata. Čistý text dosahuje cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19338
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse