Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční účetnictví

Finanční účetnictví

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou seminární práci, která představuje účtování, oceňování zásob, účtování nakupovaných a vlastních zásob v podvojném účetnictví nejen na teoretické úrovni, ale také pomocí názorné ukázky na několika příkladech. To vše je pomocí účtování typem A a B.

Obsah

1.
Úvod
2.
Účtování zásob
2.1.
Účtová třída 1 - Zásoby
2.1.1.
Materiál
2.1.2.
Nedokončená výroba, polotovary
2.1.3.
Výrobky
2.1.4.
Zvířata
2.1.5.
Zboží
2.2.
Oceňování zásob
2.2.1.
Oceňování ve skutečných pořizovacích cenách
2.2.2.
Oceňování v průměrných cenách
2.2.3.
Technika FIFO
2.2.4.
Technika LIFO
2.2.5.
Oceňování pevnou skladovou cenou
2.2.6.
Syntetické účty
3.
Účtování nakupovaných zásob
3.2.1
Způsob A u nakupovaných zásob
3.2.2
Způsob B u nakupovaných zásob
3.2.3
Účtování na konci roku – stav zásob do roční uzávěrky
4.
Účtování zásob vlastní výroby
4.1.1
Způsob A
4.1.2
Způsob B
5.
Ukázkový příklad 1
6.
Ukázkový příklad 2
7.
Ukázkový příklad 3
8.
Ukázkový příklad 4
9.
Závěr
10.
Literatura a použité zdroje

Úryvek

"2.2. Oceňování zásob

Zásoby vlastní výroby se oceňují na úrovni vynaložených vlastních nákladů. Vlastními náklady u zásob se rozumějí přímé náklady na ně vynaložené, popř. část nepřímých nákladů, která se k této činnosti vztahuje. Částka se určuje podle skutečné výše nákladů, nebo podle operativních kalkulací.

Zásoby nakupované se oceňují pořizovacími cenami. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících (zejména přeprava, provize, clo, pojistné). Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a půjček poskytnutých na jejich pořízení. Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořízením zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny zahrnuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu.

Zásoby pořízené bezplatně, nalezené, odpad a zbytkové produkty se ocení reprodukční pořizovací cenou.

Zásoby stejného druhu lze vést na skladě v ocenění cenou zajištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen nebo vlastních nákladů. Vážený aritmetický průměr je nutné počítat nejméně jednou za měsíc. V rámci jednoho analytického účtu zásob je nutno používat pouze jeden způsob ocenění.

Ocenění zásob na skladě bez ohledu na způsob jejich nabytí se zvyšuje o vyúčtovanou cenu za jejich zpracování nebo o vlastní náklady na jejich zpracování.

Pořizovací cenu zásob lze na analytických účtech rozdělit na cenu zásob, za kterou byl tento majetek pořízen a náklady s pořízením související, nebo na předem stanovenou cenu zásob a odchylku od ní. Při vyskladňování zásob se tyto náklady , popř.odchylky rozpouštějí způsobem stanoveným účetní jednotkou.

Účetní jednotka může stanovit svým předpisem vždy pro příslušné účetní normy přirozených úbytků zásob a též rozhodne o druzích materiálu účtovaných přímo do spotřeby, tj.bez zaúčtování na sklad.

Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popřípadě odhadem podle příslušných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici.

2.2.1. Oceňování ve skutečných pořizovacích cenách

Oceňování materiálu pořizovací cenou při ručním vedení účetnictví je výhodné tehdy, pokud se cena po delší dobu němění (dlouhodobé smlouvy s dodavatelem). Pokud však cena kolísá, nebo nakupujeme-li za různé ceny od různých dodavatelů stejný druh materiálu, je nutná evidence pomocí výpočetní techniky, protože musíme mít přehled od ceně každé jednotlivé dodávky.

Přírůstky materiálu na sklad v pořízovací ceně nedělají žádné problémy, cenu lze vždy zjistit z faktury od dodavatele. Problémy nastávají při výdeji materiálu do spotřeby. Vyvstává otázka, v jaké ceně zachytiti úbytek materiálu, když cena každé dodávky, každého přírůstku může být odlišná. Nabízejí se nám další způsoby ocenění."

Poznámka

Součástí jsou tabulky. Práce částečně čerpá z internetu. Práce nemá dopracovaný závěr.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8901
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse