Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční účetnictví - vypracované otázky

Finanční účetnictví - vypracované otázky


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky ke z oblasti finančního účetnictví. Text heslovitě seznamuje se základními principy účetnictví, dlouhodobým a krátkodobým finančním majetkem, i zúčtovacími vztahy. Dále charakterizuje účetní výkazy, kapitál a závěrkové účty. Vše je doloženy názornými příklady.

Obsah

1.
Právní úprava a základní principy účetnictví
1.1.
Základní pojmy
1.2.
Vnitropodnikové směrnice.
2.
Dlouhodobý majetek
2.1.
Členění
2.2.
Oceňování
2.3.
Pořízení
2.4.
Metody odpisování
2.5.
Vyřazování
3.
Zásoby
3.1.
Vymezení
3.2.
Možnosti oceňování při pořízení a spotřebě
3.3.
Metody účtování
4.
Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
4.1.
Charakteristika a členění
4.2.
Směnka jako platební prostředek - příklady účtování
4.3.
Charakteristika cenných papírů
5.
Zúčtovací vztahy
5.1.
Pohledávky a krátkodobé závazky
5.2.
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění)
5.3.
Výplata nemocenských dávek
6.
Zúčtovací vztahy
6.1.
Přímé a nepřímé daně v účetnictví
6.2.
Dotace
6.3.
Přechodné a dohadné položky (příčiny vzniku, charakteristika základních typů, příklady účtování)
7.
Cíle a kvalitativní charakteristiky účetních výkazů
7.1.
Knihy jednoduchého účetnictví
7.2.
Knihy podvojného účetnictví
7.3.
Vymezení stavebních prvků rozvahy.
8.
Vlastní kapitál a cizí kapitál
8.1.
Vlastní kapitál
8.2.
Cizí zdroje
8.3.
Účet individuálního podnikatele
9.
Vymezení stavebních prvků výsledovky
9.1.
Charakteristika a členění nákladů a výnosů
9.2.
Zjišťování výsledku hospodaření běžného roku a jeho rozdělování
10.
Závěrkové účty
10.1.
Počáteční účet rozvažný, konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát,
10.2.
Účetní závěrka, tj. účetní výkazy
10.3.
Účetní jednotky sestavují účetní závěrku buď jako
10.4.
Účtování při účetní uzávěrce
10.5.
Konečný rozvážný účet
10.6.
Inventura
10.7.
Inventarizace

Úryvek

"Účetnictví = uspořádané a přesně vedené záznamy o hospodářských jevech v podniku, stavu majetku, pohledávkách a závazcích, nákladech a výnosech podnikatele za určité období
- poskytuje informace pro podnikatel, banky, finanční úřady, odběratele a dodavatele
- vede se v české měně a českém jazyce
- upravuje zákon o účetnictví 563/1991 Sb.
- zákon o účetnictví se vztahu na všechny účetní jednotky, kterými jsou:
: práv. osoby se sídle v ČR nebo zahraniční osoby, které v ČR podnikaji
: organizační složky státu
: fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku
: fyzické osoby, které podnikají a jejich obrat je vyšší než 25 mil. Kč
: fyzické osoby, které se sami rozhodli pro účetnictví

Základní principy účetnictví
1. zásada účetní jednotky – uzavřený celek, který vede účetnictví a dělá účetní závěrku
2. zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky – vedení účetnictví od vzniku do zániku účetní jednotky
3. zásada aktuálního principu – náklady a výnosy účtujeme bez ohledu na jejich zaplacení

Účet
1. účet aktivní Má dáti Dal
- přírůstky na MD
- úbytky na D
- počáteční a konečný stav na MD

2. účet pasivní
- počáteční a konečný stav na D
-přírůstky na D
- úbytky na MD

Podvojná soustava účetnictví
- účty, na kterých zapisujeme účetní případ na straně MD a straně Dal, označujeme jako účtu souvztažné a zápisy jsou souvztažnými zápisy. Na těchto účtech uplatňujeme metodu podvojného zápisu. Tzn. účetní operaci zaúčtujeme na jednom účtu na straně MD a na druhém účtu na straně D a nebo je složitý účetní zápis, kdy zaúčtujeme na straně Dal u více účtů a poté na straně MD (př. u DPH).

Účtová osnova
- základem jednotné organizace finan. Účetnictví
- vydává je ministerstvo financí jako směrné účetní osnovy
- obsahuje seznam skupin účtů, které jsou číselně a slovně označeny
- druhy: účtová osnova pro podnikatele, pro banky, pojišťovny, nadace, polit. strany
- směrná účtová osnova pro podnikatele je rozdělena do deseti tříd (0-9) a ty jsou dále členěny do účtových skupin a ty se dále dělí na syntetické účtu
př. účtová třída 0 – dlouhodobý majetek, účtová skupina 01 – dlouhodobý nehmotný majetek, syntetický účet 013 - software"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 22 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Každá z otázek je zpracována v rozsahu cca 2,5 strany.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např.: ttp://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=49&idkapitola=27; www.velmont.wz.cz/maturitauce/018.doc; http://www3.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=49&idkapitola=41; http://skola.ful.cz/ucetnictvi/uctovani-dani/; http://studentka.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=7630&P_soubor=/student/index.php%3Fakce%3D
prehled%26ptyp%3D%26cat%3D106%26idp%3D%26detail%3D1%26id%3D906
%26view%3D1%26url_back%3D.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19369
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse