Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Financování podniku

Financování podniku

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá financováním podniku. Sleduje externí financování z hlediska podílového financování podniků s přístupem na burzu. Rozpracovává dlouhodobé a krátkodobé úvěry. Rozebírá interní financování, v rámci kterého zmiňuje samofinancování, jež dále člení.

Obsah

1.
Financování podniku
2.
Externí financování
2.1.
Podílové financování podniků s přístupem na burzu
2.2.
Dlouhodobé úvěry
2.2.1.
Dluhopisy (obligace)
2.2.2.
Finanční úvěry
2.2.3.
Dlouhodobý bankovní úvěr
2.3.
Krátkodobé úvěry
2.3.1.
Obchodní úvěr
2.3.2.
Eskontní úvěr
2.3.3.
Lombardní úvěr
2.3.4.
Kontokorentní úvěr
3.
Interní financování
3.1.
Samofinancování
3.1.1.
Otevřené samofinancování
3.1.2.
Tiché samofinancování
3.1.3.
Financování z odpisů
3.1.4.
Financování restrukturalizací majetku

Úryvek

"Interní financování

Jako interní zdroje vystupuje zisk po zdanění a po výplatě dividend, dále odpisy a uvolnění kapitálu prodejem majetku.

Samofinancování
Samofinancováním se rozumí financování ze zisku, který byl v podniku zadržen. K použití zadrženého zisku dochází ještě před zjištěním zisku v účetní závěrce a před rozhodnutím o rozdělení zisku. Vedle otevřeného samofinancování existuje i zastřená forma (tichá rezerva).

Otevřené samofinancování
Otevřené samofinancování je zřejmé z vývoje položek rozvahy. Pro samofinancování je k dispozici pouze zisk po zdanění a po výplatě dividend. Projeví se jako zvýšení fondů ze zisku. Součástí fondů ze zisku je zákonný rezervní fond, určený pouze ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, jimiž se má překonat nepříznivý průběh hospodaření. Ostatní fondy jsou použitelné podle stanov a podle rozhodnutí valné hromady.

Samofinancování je často jediným zdrojem financování pro podniky, které nemohou poskytnou záruky za úvěr ani nejsou dostatečně zajímavé pro kapitálový trh. Ale i pro podniky, které mohou využívat externí zdroje, má samofinancování své výhody:
- nemění se podíly vlastníků
- získané prostředky nejsou vázány na určitý účel
- nevznikají náklady ani výdaje spojené s úroky
- posiluje se vlastní jmění, snižují se tak rizika a zvyšuje se úvěrové způsobilost

Tiché samofinancování
K tichému samofinancování dochází zadržením nevykázaného zisku. Vykázaný zisk je snížen vědomými zásahy, jimiž vznikají tiché rezervy. Tiché rezervy se tvoří z nezdaněného zisku.

Tiché samofinancování je nejčastěji vědomým podhodnocením hmotného majetku, který podléhá opotřebení. Příliš vysoké odpisové sazby (zkrácení doby odpisování) snižují zůstatkovou cenu na úkor zisku před zdaněním. V oblasti oběžných aktiv mohou vznikat tiché rezervy kalkulováním příliš nízkých zpracovacích nákladů u nedokončené výroby a hotových výrobků."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1374
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse