Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Financování podniku

Financování podniku

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje na teoretické úrovni s financováním podniku. Zabývá se úkoly finančního managementu a vyjmenovává druhy financování podniku. Popisuje krátkodobé financování i řízení cash flow. Informuje o hodnocení finanční výkonnosti podniku a zmiňuje finanční plánování. V práci jsou obsaženy vzorce pro výpočty.

Obsah

1.
Financování podniku a úkoly finančního managementu
1.1.
Činnost podniku rozlišujeme z hlediska hmotného
1.2.
Finanční stránka hospodaření podniků a jejím řízením – finančním managementem
1.3.
Získávání a rozdělování fondů
1.4.
Finanční rozhodnutí mohou být
2.
Druhy financování podniku
2.1.
Podle původu kapitálu rozlišujeme
2.2.
Podle pravidelnosti financování rozeznáváme
3.
Běžné (krátkodobé) financování
3.1.
Určení potřebné výše oběžných aktiv
3.1.1.
Obratový cyklus peněz
3.2.
Způsoby financování oběžných aktiv
4.
Řízení Cash Flow
4.1.
Pojem a význam cash flow
4.2.
Zajišťování cash flow
5.
Hodnocení finanční výkonnosti podniku – finanční analýza
5.1.
Význam a informační zdroje
5.2.
Techniky používané ve finanční analýze
5.3.
Hlavní skupiny poměrových ukazatelů
5.4.
Postup finanční analýzy
5.5.
Trendová analýza
5.6.
Systém ukazatelů Du Pont
5.7.
Pyramidová soustava finančních ukazatelů
5.8.
Mezipodnikové srovnání
5.9.
Ukazatele přidané hodnoty – MVA, EVA
5.10.
Matematicko-statistické metody
6.
Finanční plánování

Úryvek

"FINANCOVÁNÍ PODNIKU A ÚKOLY FINANČNÍHO MANAGEMENTU
Činnost podniku rozlišujeme z hlediska:
- hmotného
- činnost podniku sestává ze 3 hlavních činností – zásobování, výroby a prodeje
- každá činnost vyžaduje peníze a je současně vyjadřována peněžně
- hmotné procesy se projevují v toku peněz, a to buď ve formě peněžních příjmů (ty v opačném
směru zachycují prodej výrobků), nebo peněžních výdajů (ty v opačném směru zachycují
obstarávání výrobních faktorů)

Finanční stránka hospodaření podniků a jejím řízením – finančním managementem
- má 4 hl. úkoly:
- opatřovat kapitál (peníze, fondy) pro běžné i mimořádné potřeby podniku a rozhodovat o jeho
struktuře a změnách struktury (získat úvěr, vydat akcie nebo obligace, restrukturovat zdroje
aj.) – to jsou aktivity, které se týkají strany pasiv v rozvaze
- rozhodovat o umístění kapitálu (nakoupit aktiva, tj. investovat kapitál do hmotného,
nehmotného nebo finančního majetku), financovat běžné činnosti podniku, vývoj nových
výrobků a nových technologií, vracet vypůjčený kapitál investorům aj. – tyto činnosti se týkají
převážně strany aktiv rozvahy
- rozhodovat o rozdělení zisku (reinvestovat jej, nebo vyplatit ve formě dividend, tj. navrhovat
dividendovou politiku podniku)
- prognózovat, plánovat, zaznamenávat, analyzovat, kontrolovat a řídit hospodářskou stránku
činnosti podniku tak, aby byla zajištěna jeho finanční stabilita, kterou v podstatě rozumíme
schopnost podniku platit své současné splatné závazky z běžných příjmů (inkas), budoucí
závazky z budoucích příjmů, potřebné investice z vytvořených fondů a neplánované výdaje
z rezervních fondů, resp. možnost si na tyto úhrady bez problémů vypůjčit

Získávání a rozdělování fondů souhrnně nazýváme FINANCOVÁNÍ
- o financování se stará:
- u malých firem sám majitel, popř. hospodář nebo pokladník
- u větších firem hlavní účetní
- u velkých firem finanční ředitel s celým štábem finančních manažerů
- veškeré financování a finanční řízení vůbec je ovlivňováno 2 faktory:
a) faktor času
- peněžní jednotka (Kč) vyplacená nebo přijatá v různých časových okamžicích má rozdílnou
hodnotu"

Poznámka

Práce čerpá ze zdroje: http://www.janska.estranky.cz/clanky/ekonomika/financovani-podniku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16880
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse