Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Financování podniku

Financování podniku


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zaměřuje na financování podniku. Podrobně popisuje cíle a faktory ovlivňující financování. Zabývá se jednotlivými nástroji finančního řízení a člení finanční řízení na krátkodobé a dlouhodobé.

Obsah

1.
Cíle financování
2.
Faktory ovlivňující financování
3.
Nástroje finančního řízení
3.1.
Technicko-hospodářské normy
3.2.
Kalkulace
3.3.
Rozpočty
4.
Finanční řízení
4.1.
Krátkodobé FŘ
4.2.
Dlouhodobé FŘ

Úryvek

"Cíle financování:
platební schopnost (solventnost)
likvidita = schopnost podniku přeměnit majetek na peníze (nejhůře likvidní  dlouhodobý majetek)
rentabilita = výnosnost
Rentabilita tržeb =

R vl. zdrojů =

R nákladová =
Faktory ovlivňující financování:
faktor kvantity
faktor času (budoucí hodnota peněz, současná hodnota peněz)
faktor rizika - rizikovější investice mohou přinášet vyšší výnosy
3 př. více rizikových investic: akcie, podnikové dluhopisy; podílové listy; směnky
3 př. méně rizikových investic: termínované vklady; státní dluhopisy; umělecká díla, starožitnosti
Dva pohledy na financování:
1) Do čeho bude podnik investovat (majetková struktura) a z jakých zdrojů (kapitálová struktura)
2) Jak usměrňovat náklady a výnosy, hosp. výsledek + bod zvratu
Bod zvratu
= minimální objem prodeje, od kterého podnik začne tvořit zisk
 využívá závislosti na objemu výroby (fixní, variabilní)
 využívá nákladové a výnosové funkce
Krycí příspěvek slouží k úhradě fixních nákladů a vytvoření zisku.
Nástroje finančního řízení:
1) technicko-hospodářské normy
2) kalkulace
3) rozpočty
THN
= závazné předpisy, které vyjadřují spotřebu, vázanost prostředků či práce na jednotku výkonu nebo času
odpisové normy, norma zásob, výkonová norma času, výkonová norma množství, kapacitní norma, norma sp. materiálu (na 1 šaty/2 m látky)
KALKULACE
- stanovují náklady na jednotku výkonu (kalkulační jednice)
předběžná - před začátkem výroby
výsledná - po skončení výroby
překročení
úspora
Náklady
 přímé (zabalený výrobek)
 nepřímé (mzda ředitele, nájemné, odpisy, opravy, sp. energie)
Podrobnější členění přímých a nepřímých nákladů dle doporučeného kalkulačního vzorce
Kalkulace úplných nákladů
1) Přímý materiál
2) Přímé mzdy
3) Ostatní přímé náklady (pojistné výr. dělníků – zam. za zam. 34 %)
4) Výrobní režie (vznikají při výrobě, ve správě, v odbytu; odpisy)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53275ac18f2ec.zip (35 kB)
Nezabalený formát:
Financovani_podniku.doc (263 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Osobní finance 136x
2. Život podniku 60x
3. Bankovnictví 59x
4. Pojišťovnictví 55x
5. Zásobování (logistika) 54x
6. Peněžní trh 50x
7. Majetková struktura podniku 48x
8. Financování podniku 44x
9. Zaměstnanci 42x
10. Marketing 39x