Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Financování podniku

Financování podniku


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zaměřuje na financování podniku. Podrobně popisuje cíle a faktory ovlivňující financování. Zabývá se jednotlivými nástroji finančního řízení a člení finanční řízení na krátkodobé a dlouhodobé.

Obsah

1.
Cíle financování
2.
Faktory ovlivňující financování
3.
Nástroje finančního řízení
3.1.
Technicko-hospodářské normy
3.2.
Kalkulace
3.3.
Rozpočty
4.
Finanční řízení
4.1.
Krátkodobé FŘ
4.2.
Dlouhodobé FŘ

Úryvek

"Cíle financování:
platební schopnost (solventnost)
likvidita = schopnost podniku přeměnit majetek na peníze (nejhůře likvidní  dlouhodobý majetek)
rentabilita = výnosnost
Rentabilita tržeb =

R vl. zdrojů =

R nákladová =
Faktory ovlivňující financování:
faktor kvantity
faktor času (budoucí hodnota peněz, současná hodnota peněz)
faktor rizika - rizikovější investice mohou přinášet vyšší výnosy
3 př. více rizikových investic: akcie, podnikové dluhopisy; podílové listy; směnky
3 př. méně rizikových investic: termínované vklady; státní dluhopisy; umělecká díla, starožitnosti
Dva pohledy na financování:
1) Do čeho bude podnik investovat (majetková struktura) a z jakých zdrojů (kapitálová struktura)
2) Jak usměrňovat náklady a výnosy, hosp. výsledek + bod zvratu
Bod zvratu
= minimální objem prodeje, od kterého podnik začne tvořit zisk
 využívá závislosti na objemu výroby (fixní, variabilní)
 využívá nákladové a výnosové funkce
Krycí příspěvek slouží k úhradě fixních nákladů a vytvoření zisku.
Nástroje finančního řízení:
1) technicko-hospodářské normy
2) kalkulace
3) rozpočty
THN
= závazné předpisy, které vyjadřují spotřebu, vázanost prostředků či práce na jednotku výkonu nebo času
odpisové normy, norma zásob, výkonová norma času, výkonová norma množství, kapacitní norma, norma sp. materiálu (na 1 šaty/2 m látky)
KALKULACE
- stanovují náklady na jednotku výkonu (kalkulační jednice)
předběžná - před začátkem výroby
výsledná - po skončení výroby
překročení
úspora
Náklady
 přímé (zabalený výrobek)
 nepřímé (mzda ředitele, nájemné, odpisy, opravy, sp. energie)
Podrobnější členění přímých a nepřímých nákladů dle doporučeného kalkulačního vzorce
Kalkulace úplných nákladů
1) Přímý materiál
2) Přímé mzdy
3) Ostatní přímé náklady (pojistné výr. dělníků – zam. za zam. 34 %)
4) Výrobní režie (vznikají při výrobě, ve správě, v odbytu; odpisy)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53275ac18f2ec.zip (35 kB)
Nezabalený formát:
Financovani_podniku.doc (263 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse