Financování podnikuKategorie: Ekonomie

Typ práce: Dizertační práce

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Práce je zaměřena na téma financování podniku.

Obsah

1.
Financování podniku
2.
Peněžní prostředky
3.
Kapitál
4.
Finanční zdroje
5.
Druhy financování
6.
Financování dle původu finančních prostředků
7.
Financování podle účelu
7.1.
Financování běžné
7.2.
Financování mimořádné
8.
Financování podle splatnosti

Úryvek

"Financování podniku
Finance týkající se podniku jsou jednou z nejdiskutabilnějších komodit na začátku podnikání, jak už bylo zmíněno v úvodu. Zdroje financí jsou rozčleňovány třemi základními způsoby je kapitál, zdroj financování a peněžní prostředky.
Peněžní prostředky, peníze ve formě jak je známe z běžného života jsou považovány za nejrychleji použitelné z hlediska krátkého časového horizontu a podnikatelské aktivity. Peněžní prostředky jsou k okamžité spotřebě a užití jejich majitele, avšak nejsou neomezené například termínovanými vkladu nebo vázanými účty.
Pokud si chceme podnik prověřit či porovnat v souvislosti s jejich platební situací právě použitelné peněžní prostředky a forma použitelného podnikového majetku ukáže, jak na tom společnost je. Na situaci je nutno nahlížet v rámci velikosti podniku, obratovosti podniku a jiných důležitých aspektů, protože pro žádnou společnost nemá smysl shromažďovat na účtech velké množství hotovosti, pokud se hotovost nezúročuje, nebo nepřináší žádný jiný zisk."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56f6e994a6a08.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
financovani_podniku.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse