Financování podniku

Kategorie: Finance

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Podstata podnikových financí - peněžní prostředky, platební situace, podnikový kapitál, finanční zdroje. Finanční řízení podniku - cíle a principy finančního řízení, podmínky a oblasti finančního rozhodování podniku. OBecná charakteristika finančního trhu - jeho vliv na podnikové finance. Bilance podniku - její jednotlivé položky, faktory ovlivňující finanční a mametkovou strukturu, bilanční princip. Charakteristika výkazů zisků a ztrát - základní rozdíl mezi bilancí podniku a VZZ, vazba mezi bilancí a VZZ, struktura VZZ v ČR. Rozdíly mezi výnosy a příjmy, náklady a výdaji - transformace změn rozvahových položek na peněžní toky, vzájemné vztahy mezi účetními výkazy. Cash flow - odvození výše peněžních prostředků podniku z bilanční rovnice, metody sestavení výkazu cash flow. Rysy oběžného majetku, jeho členění, struktura. Zdůvodnění nutnosti řízení oběžného majetku - kapitálová potřeba, řízení zásob. Struktura pohledávek - faktory ovlivňující řízení pohledávek, formy jištění obchodního úvěru. finanční majetek podniku - struktura, metody a modely řízení peněžních prostředků. Krátkodobé financování - charakteristika, příčiny financování, důsledky překapitalizování. Zdroje krátkodobého financování - charakteristika jednotlivých druhů. Finanční analýza - charakteristika, význam, zdroje informací, ukazatelé, výpovídací schopnosti. Časová hodnota peněz - podstata a využití, současná hodnota, metody pro vyjádření faktoru času. Investiční a finanční rozhodování - cíle a strategie, pojetí investic a jejich základních skupiny. Kapitálové výdaje - obsah pojmu, faktory,...

Obsah

1) Podstata podnikových financí
2) Finanční řízení podniku
3) OBecná charakteristika finančního trhu
4) Charakteristika výkazů zisků a ztrát
5) Rozdíly mezi výnosy a příjmy, náklady a výdaji
6) Cash flow
7) Charakteristické rysy oběžného majetku
8) Zdůvodnění nutnosti řízení oběžného majetku
9) Struktura pohledávek
10)finanční majetek podniku
11)Krátkodobé financování
12)Zdroje krátkodobého financování
13)Peněžní příjmy z investice
14)Vyhodnocování efektivnosti investičních projektů
15)Pojetí a druhy rizik
16)Náklady podnikového kapitálu
17)Formování finanční struktury podniku
18)Formy externích zdrojů financování podniku
19)Princip forfaintingu
20)Funkce odpisu hmotného a nehmotného majetku
21)Úloha odpisů
22)Principy zdanění podnikového zisku
23)Příčiny dlouhodobého finančního plánování
24)Finanční plány dlouhodobé a krátkodobé
25)Finanční kontrola

Úryvek

podnikové finance = zobrazují pohyb peněžních prostředků, kapitálu i finančních zdrojů, při němž se podnik dostává do různorodých kvantitativních a kvalitativních peněžních vztahů s ostatními podnikatelskými subjekt, zaměstnanci a státem.
peněžní prostředky = představují část aktiv (majetku) podniku, která má podobu hotovosti, různých forem vkladů u peněžních ústavů a ekvivalentů peněžních prostředků tj. cenin, peněžních poukázek na zboží a služby, šeků.
Peněžní prostředky = část podnikového majetku, která v daný okamžik vystupuje ve formě hotovosti a vkladů na bankovních účtech.
Peněžní prostředky podniku jsou stavová veličina, zachycují stav peněz podniku k určitému okamžiku. Jsou nejlikvidnější složkou celkového podnikového majetku, okamžitě použitelnou k úhradě závazků.
Velikost peněžních prostředků je východiskem pro posuzování platební situace podniku k určitému okamžiku, kdy porovnáváme stav peněžních prostředků s peněžními závazky.

Poznámka

Přehledná a obsáhlá práce, obsahuje tabulky.
Není uvedena použitá literatura

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4652
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse