Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Financování podniku z vlastních a cizích zdrojů - slovensky

Financování podniku z vlastních a cizích zdrojů - slovensky

Kategorie: Podniková ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce posuzuje možnosti financování podnikových aktivit z vlastních a cizích zdrojů, resp. externích a interních a hodnotí výhody a nevýhody vybraných možností financování. Vysvětluje základní pojmy. Následně se podrobněji zabývá financováním investic z vlastních zdrojů podniku, kde uvádí jednak získávání vlastního kapitálu z interních zdrojů a jednak ze zdrojů externích. Samostatnou kapitolu tvoří financování investic z cizích externích zdrojů. Stručně se zmiňuje o některých formách úvěru a finanční podpoře podniků ze strany státu. Závěr popisuje faktory působící na finanční a kapitálovou strukturu podniku.

Obsah

1.
Základné pojmy
1.1.
Financovanie
1.2.
Financovanie podniku
1.3.
Finančné zdroje
2.
Získavanie vlastného kapitálu z interných zdrojov
2.1.
Financovanie zo zisku - samofinancovanie
2.2.
Financovanie z odpisov
2.3.
Ostatné interné zdroje financovania
3.
Získavanie vlastného kapitálu z externých zdrojov
3.1.
Vklad vlastníkov
3.2.
Inovatívne formy financovania
3.2.1.
Venture kapitál
3.2.2.
Private equity
3.2.3.
Mezanínový kapitál
3.2.4.
Business angels kapitál
4.
Financovanie investícií z cudzích externých zdrojov podniku
4.1.
Úver
4.1.1.
Krátkodobé úvery
4.1.2.
Dlhodobé úvery
4.1.3.
Výhody úveru
4.2.
Finančná podpora podnikov zo strany štátu
4.2.1.
Výhody a nevýhody finančnej podpory zo strany štátu

Úryvek

"4.1 Úver
Úver je pre podnik návratnou formou získavania cudzích externých zdrojov – je to ekonomický vzťah medzi veriteľom a dlžníkom, ktorý vzniká pri odovzdaní konkrétnej hodnoty na dočasné použitie, t. j. s podmienkou návratnosti. Vznik tohto vzťahu má charakter zmluvy. Veriteľ dáva dlžníkovi k dispozícii istú hodnotu v peniazoch, resp. v tovare a stará sa o správu dlhu. Dlžník sa zaväzuje platiť svoj dlh v dohodnutom termíne a forme, ako aj platiť príslušný úrok.

4.1.1 Krátkodobé úvery

Krátkodobé formy úveru (v zásade však nemajú rozvojový charakter, neslúžia na trvalé rozvinutie podnikateľskej činnosti firmy, sú určené iba na prekonávanie krátkodobého nedostatku platobných prostriedkov vyplývajúceho zo sezónnych a iných výkyvov v reprodukčnom procese):
• stále a nestále pasíva,
• komerčné papiere,
• preddavky,
• faktoring.

4.1.2 Dlhodobé úvery

Na financovanie investícií sa využívajú prevažne tieto dlhodobé formy úveru:
• Obligácie (emisný úver) – obligácie sú cenné papiere, ktoré dlžník emituje s cieľom získať dlhodobý alebo strednodobý úver. Emitent sa emisiou podnikových obligácií zaväzuje, že poskytnutý úver splatí a uhradí úrok z úveru do stanoveného termínu.
• Finančné úvery - poskytujú a prijímajú sa v peňažnej forme na základe úverovej zmluvy medzi konkrétnym veriteľom, resp. konzorciom veriteľov (banky, poisťovne, súkromné osoby) a dlžníkom. Finančné úvery sa poskytujú vo viacerých formách, napr. ako:
– Termínové pôžičky
– Pôžičky poskytované formou hypotekárnych záložných listov
– Pôžičky v rámci revolvingového systému
– Exportný úver
• Dodávateľské úvery – úvery strednodobého charakteru, ktoré poskytujú dodávatelia strojov a zariadení odberateľom v tovarovej forme. Buď zariadenie prechádza do vlastníctva odberateľa a ten ho spláca postupnými splátkami, alebo dodávateľ zostáva vlastníkom zariadenia až do zaplatenia"

Poznámka

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13250
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse