Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Financování středních a základních škol

Financování středních a základních škol

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se pouze teoreticky zabývá financováním středních a základních škol. Nejdříve definuje neziskové organizace, poté se věnuje školství u nás. Uvádí jeho klasifikaci a vypisuje historii školského systému u základních škol. Vyjmenovává zdroje příjmů pro školství, i členění poskytovaných příspěvků. Seznamuje s ekonomikou školství. Závěr se věnuje zúčtovacím zásadám mzdových prostředků příspěvkových organizací.

Obsah

1.
Neziskové organizace
2.
Školství v České republice
2.1.
Klasifikace
2.2.
Školský systém u základních škol
2.3.
Příjmy
2.4.
Členění poskytovaných příspěvků
2.5.
Dle jednotky výkonu
2.6.
Dle limitu počtu zaměstnanců
2.7.
Další příspěvky
2.8.
Ekonomika školství
2.9.
Zásady pro zúčtování mzdových prostředků příspěvkových organizací
2.10.
Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací
3.
Závěr

Úryvek

"Školský systém u základních škol

V České republice se setkáváme s povinnou školní docházkou, která byla stanovena na 9 let. Po této docházce si žák může vybrat, kterou další školu chce navštěvovat.
Většina základních škol je zakládána za účelem předávání informací a znalostí žákům, ale jsou zakládány i jako příspěvková organizace.
Za příspěvkovou organizaci považujeme právnickou osobu veřejného práva, která je zakládána, aby vykonávala úkoly ve veřejném zájmu. V této organizaci se hospodaří s peněžními prostředky, které školy získala vlastní činností a které získala např. z rozpočtu svého zřizovatele.
V současnosti jsou základní školy zřizovány bezplatně státem a církví, ale setkáváme se i s možností soukromých základních škol, kde dochází k vybírání školného.
Školy, které chtějí nějaký neinvestiční příspěvek, musí splňovat určité limity:
 dle počtu zaměstnanců
 dle objemu prostředků na platy
 dle objemu prostředků na ostatní osobní náklady
 dle objemu prostředků na přímé ONIV
 dle objemu prostředků na neinvestiční výdaje celkem.
Další příspěvky, které školy dostávají od státu, jsou stanoveny ve školském zákoně č.561/2004Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Tyto částky rozdělí stát do příslušných krajských úřadů a ty pak rozdělují dál do všech školských zařízení v určeném kraji.
Dále školy získávají peníze z ministerstva financí v podobě dotací, které jsou poskytovány také soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Ovšem k těmto dotacím je přidělena podmínka – a to zápis do školského rejstříku.
Zápis do školského rejstříku je povinný u všech žádostí o nějaké příspěvky.

Příjmy
- Finanční prostředky ze státního rozpočtu
- Finanční prostředky z rozpočtů územních samosprávních celků
- Příjmy z hlavní a doplňkové činnosti
- Finanční prostředky přijaté od zřizovatele
- Úplata za vzdělávání a školské služby
- Příjmy z majetku ve vlastnictví školské právnické osoby
- Dary a dědictví
Rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah školské právnické osoby zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí ke státnímu rozpočtu.
Školská právnická osoba hospodaří s příjmy podle §133 odstavce 1, s prostředky svých peněžních fondů, s ostatním majetkem, závazky a pohledávkami. Hospodaření školské právnické osoby v hlavní činnosti se řídí jejím rozpočtem. Rozpočet hlavní činnosti školské právnické osoby může zahrnovat pouze příjmy a výdaje související s její hlavní činností.
Školská právnická osoba může mít vedle své hlavní činnosti také doplňkovou činnost. V doplňkové činnosti vykonává činnosti navazující na její hlavní činnost nebo činnosti sloužící k účelnějšímu využití odbornosti jejích zaměstnanců a majetku. Doplňková činnost nesmí být financována z finančních prostředků přidělených podle tohoto zákona s výjimkou prostředků dočasně použitých k úhradě výdajů doplňkové činnosti, které nelze předem oddělit od výdajů hlavní činnosti a které je školská právnická osoba povinna vrátit do svého rozpočtu v příslušném čtvrtletí.
Školská právnická osoba může vytvářet peněžní fondy, ale vždy vytváří rezervní a investiční fond. Školská právnická osoba zřízená ministerstvem, obcí, krajem nebo svazkem obcí také zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb. Ten je tvořen základním přídělem na vrub výdajů školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí z ročního objemu výdajů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mezd a na odměny.
Školská právnická osoba užívá ke své činnosti vlastní majetek nebo majetek vypůjčený nebo pronajatý od zřizovatele nebo jiné osoby."

Poznámka

Práce odkazuje na přílohy, které však nejsou její součástí.
Práce obsahuje doslovný opis Vyhlášky o krajských normativech (2005/492 Sb.).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18598
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse