Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Financování zdravotní péče a zdravotnictví v ČR

Financování zdravotní péče a zdravotnictví v ČR

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vymezuje podstatu financování zdravotní péče v ČR. Popisuje situaci ve zdravotnictví ve 20. a 21. století a věnuje se problematice zpoplatnění zdravotnictví v ČR. Zabývá se posunem v řízení nemocnic a popisuje legislativní rámec českého zdravotnictví. Dále rozpracovává tématiku základních funkcí nemocnic, jejich financování a zavedení regulačních poplatků.

Obsah

1.
Financování zdravotní péče a zdravotnictví v ČR
1.1.
Řízení zdravotnictví
1.2.
Legislativa v oblasti zdravotnictví
1.3.
Základní funkce nemocnic
1.4.
Financování nemocnic
2.
Zdroje

Úryvek

"Financování zdravotní péče a zdravotnictví v ČR
V průběhu 20. a počátkem 21. století dochází v nemocničních zařízeních ke značnému nárůstu ceny za diagnostiku chorob, léčbu a péči o nemocné. To významně ovlivňuje rozvoj nemocnic a jejich změnu na instituce, kde se skutečně léčí. Tento rozvoj si také vyžádal opuštění závislosti na solventnosti pacientů a na „přímých“ platbách a vynucuje si garanci financování přímým subjektem v nepřímé závislosti na ekonomickém postavení pacienta. Dochází tím ke vstupu „dalšího subjektu“ do vztahu mezi lékaře a pacienta. Nedostatek finančních prostředků na zdravotní péči u velkých skupin obyvatelstva, zejména z důvodu nezaměstnanosti, stáří, úrazů s invaliditou, chronických nemocí, apod. si vynucuje účast státu a počátek vzniku zdravotnické politiky státu. Financování zdravotní péče má dvě základní funkce: 1. umožňovat poskytování zdravotnických služeb tím, že zdravotnická zařízení i zdravotničtí pracovníci dostanou za jejich poskytnutí náležitou úhradu. 2. regulační funkce zahrnuje např. možnosti ekonomické motivace, popřípadě sankce. Pro správnou činnost regulace zdravotnického systému, jsou důležité obě funkce. Spravedlivá úhrada za dobře vykonanou práci je významným ekonomickým i morálním stimulem. I když dominantní metodou úhrad za zdravotnické služby je zákonné zdravotní pojištění, je možné metodicky uplatňovat i další možnosti (např. zapojování občanů, a v rámci možnosti i zvyšování podílu vynakládaných prostředků na zdravotní péči). Od roku 1951 převzal finanční zabezpečení zdravotnictví státní rozpočet a finanční prostředky ze státního rozpočtu přidělovalo ministerstvo zdravotnictví Krajským a Okresním národním výborům přísně účelovým způsobem. Zdravotní péče se stala pro občana bezplatnou, bez přímé úhrady a byla financována pouze z daní prostřednictvím státního rozpočtu. Základním článkem sítě zdravotnických zařízení se stal zdravotnický obvod, v jehož rámci byla poskytována zdravotní péče pro dospělé, ženy, děti a stomatologická péče. Vznikly 14 krajské a okresní ústavy národního zdraví, které zabezpečovaly veškerou léčebně preventivní péči ambulantní, závodní a nemocniční. Důsledkem bylo neekonomické zacházení se zdroji a nepružné reakce na potřeby obyvatelstva. Ukazatele zdravotního stavu se začaly zhoršovat a zdraví i zdravotnictví se ocitlo v krizi.

Řízení zdravotnictví
Vrcholným orgánem výkonné moci je vláda. Její činnost spočívá především v politickém vedení státní správy a organizování její činnosti. Výkon vládních funkcí v oblasti státní správy je pak realizován resortně uspořádanou soustavou ústředních orgánů státní správy a dalšími navazujícími správními úřady. V oblasti zdravotnictví je resortním orgánem Ministerstvo zdravotnictví, v jehož kompetenci je řešení zásadních otázek zdravotní politiky. Je to ústřední orgán státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, zdravotnická zařízení v přímé řídící působnosti, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém. Od roku 2003 bylo mnoho činností na úseku zdravotnictví přeneseno na krajskou úroveň. Krajské úřady zajišťují konání výběrových řízení na poskytování ambulantní péče, provádějí registrace nestátních zdravotnických zařízení, vydávají rozhodnutí ve správním řízení, organizují činnost územně znaleckých komisí, zpracovávají koncepce zdravotní péče v kraji, atd."

Poznámka

Část věnující se řízení zdravotnictví je zkopírovaná z internetu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21656
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse