Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Firma v dokonalé konkurenci, tvorba nabídkové křivky - výpisky z přednášky

Firma v dokonalé konkurenci, tvorba nabídkové křivky - výpisky z přednášky


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek velmi stručně informují o firmě v dokonalé konkurenci a tvorbě nabídkové křivky. Pomocí grafů uvádí volby výstupu dokonale konkurenční firmou a tvorbu nabídkové křivky. Dále se zabývají nabídkou firmy a bodem uzavření firmy, i bodem zvratu. Tento text je součástí série 13-ti dílných výpisků z přednášek Mikroekonomie. Zde naleznete předchozí díl Příjmy a zisk - výpisky z přednášek a následující díl Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu - výpisky z přednášek.

Obsah

1.
Volba výstupu dokonale konkurenční firmou
2.
Tvorba nabídkové křivky
3.
Nabídka firmy a bod uzavření firmy
4.
Nabídka firmy a bod zvratu

Úryvek

"- křivka nabídky je totožná s křivkou mezních N – ale až od bodu, kdy MC dosahují svého minima (a tedy se rovnají ceně a rovnají se AVC)

ad 7.3 – Nabídka firmy a bod uzavření firmy

Bod uzavření firmy TC = FC + VC
- FC musíme platit stále i při uzavření firmy
- jestliže jsou TR > VC, pokryjeme z TR celé VC i část FC -> snižujeme ztrátu
- pro min. ztráty budeme vyrábět až do okamžiku, kdy TR = VC

=> TR / Q = VC / Q => P = AVC = MC … bod uzavření firmy

7.4 – Nabídka firmy a bod zvratu

dlouhodobě nulový ekonomický čistý zisk …MR = MC = AR = AC = P

bod zvratu = TC = TR = minimum AC"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 1 strany. Práce obsahuje grafy.
Práce je psána v bodech.
Přednáška z Mikroekonomie 7/13

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0088.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Firma_v_dokonale_konkurenci.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse