Název Goodness Staženo

Makroekonomie - vzorečky

Text obsahuje vzorečky, které jsou třeba pro výpočty v oblasti makroekonomie. Uvádí mezní hodnoty, multiplikátory, i vzorečky pro míru inflace a nezam... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

782x

Firma v dokonalé konkurenci, tvorba nabídkové křivky - výpisky z přednášky

Výpisky z přednášek velmi stručně informují o firmě v dokonalé konkurenci a tvorbě nabídkové křivky. Pomocí grafů uvádí volby výstupu dokonale konkure... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

702x

Trh výrobních faktorů - výpisky z přednášek

Výpisky z přednášek Mikroekonomie stručně informují o trhu výrobních faktorů. Text heslovitě popisuje nejen ceny výrobních faktorů, ale také odvozenou... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

492x

Firma v nedokonalé konkurenci - výpisky z přednášek

Výpisky z přednášek Mikroekonomie představují firmu v nedokonalé konkurenci. Nejdříve heslovitě charakterizují nedokonalou konkurenci, poté se zabývaj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

317x

Úvod do ekonomie - výpisky z přednášek

Jedná se o výpisky z přednášek, které velmi stručně vymezují předmět ekonomie. Seznamují s metodami a chybami při zkoumání. Definují nejen pozitivní a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

288x

Mikroekonomie - vypracované otázky

Jedná se o deset vypracovaných otázek z mikroekonomie. Text seznamuje s trhem a jeho základními elementy, i chováním spotřebitele a formováním poptáv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

237x

Příjmy a zisk - výpisky z přednášek

Výpisky z přednášek velmi stručně seznamují s příjmy a ziskem. Popisují celkový, průměrný a mezní příjem. Věnují se ekonomickému a účetnímu zisku. Ten... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

227x

Makroekonomie - přednášky

Jedná se o zpracovaný soubor 12 přednášek, které jsou zaměřeny na makroekonomii a věnují se vysvětlení pojmů a jevů jako makroekonomický produkt a důc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

168x

Mikroekonomie - přednášky ZČU

Jedná se o přepis přednášek ze Západočeské univerzity zaměřených na mikroekonomii, kde jsou vysvětleny základní termíny a principy jejího fungování. <... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

159x

Makroekonomie - přednášky

Práce obsahuje zpracované přednášky z makroekonomie. Zabývá se makroekonomií a jejími základními pojmy, účetnictvím národního důchodu, uvádí jednoduch... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

141x
1  2  3  4  5  6  7  »